yıldırıcı

alpha wolf
bir siyasî davayı zorla benimsetmek için karşı tarafa korku salacak, cana ve mala kıyacak davranışlarda bulunan kimse, terörcü, terörist, tedhişçi, yıldırmacı.
-->