confessions

radikal kemalizm

Tanyu - Toktamış yazar

  1. toplam giri 460
  2. takipçi 6
  3. puan 14327

bütün kainatı sadece bir insan için yaratmak

radikal kemalizm
Bana göre puta tapmaktan hiçbir farkı olmayan ve tanrı kavramına hakaret içeren bir iddiadır.

Sonuç olarak kuran'a göre muhammed de yalnızca allah'ın yarattığı bir kuldur. Sanki muhammed, allah'tan bağımsız olan ezeli ve ebedi varlık da allah onun için kainatı yaratıyor. Bir tanrı neden bütün kainatı kendi yarattığı aciz bir kul için yaratsın?

Muhammed'e bu gibi yakıştırmaları yapanların kalkıp da hristiyanları isa'yı putlaştırıyorlar diye eleştirmesi bence komik.

mucize ve kerametlere inanmak

radikal kemalizm
Bana göre oğuz kağan destanı'na inanmaktan daha az mantıklı bir şeydir. Bugüne dek hiçbir mucize ya da keramet iddiası kanıtlanabilmiş değildir. Hepsi tamamen rivayetlere ve aslı astarı olmayan hikayelere dayanmaktadır.

Mesela ayın yarılması diye bir olay gerçekten yaşanmışsa bu olay neden sadece hadis kaynaklarında geçmektedir? Neden dünyanın başka yerlerinde bu olayı gözlemleyebilen olmamıştır?

Aynı şekilde ölüleri diriltmek gibi olağanüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen isa'dan neden onunla aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşamış olan herhangi bir tarihçi bahsetmemiştir? Roma kayıtlarında neden isa diye birisi geçmemektedir?

Veyahut musa'nın hikayesini ele alalım. Koskoca mısır firavunu koca ordusuyla birlikte musa ve beraberindeki binlerce kölenin peşine takılıyor, sonrasında ikiye ayrılan kızıldeniz'in ortasında kalıp boğuluyor. Ama nedense en ufak bir olayın bile tüm detaylarıyla sistematik bir şekilde kaydedildiği mısır tarihi'nde firavunun ordusuyla beraber bu kadar olağanüstü bir şekilde yok olması gibi büyük bir olaydan tek satır bile bahsedilmiyor.

22 senelik hayatım boyunca hiçbir metafiziksel ya da olağanüstü bir olaya şahit olmadım. Şahit olduğunu söyleyen varsa da onlara da inanmak zorunda değilim.

en iyi arkadaşı kaybetmek

radikal kemalizm
Tecrübe edilebilecek en vahim olaylardan birisidir.

Hayatımda Okula ilk kez başladığımda ilk sıra arkadaşım olan ve aynı zamanda 16 senedir tanıdığım bir dostumla senelerdir konuşmuyoruz bile. Öyle ki abisinin düğününe beni zahmet edip çağırmadı bile.

Sanırım 2017 kasım'ında doğum gününü kutlamıştım. Ama daha sonra o benimkini kutlamadı. Buna rağmen bundan 10 ay kadar önce ben yine kendisine mesaj attım ve görüşmek istediğimi söyledim. O da istanbul'da olmadığını söyledi, haberleşiriz ben dönünce dedi. Ama 10 aydır hiç ses seda çıkmadı.

Ben üzerime düşeni yaptım ve iki kez adım attım. Bundan sonra da atmayı düşünmüyorum.

atatürk'ü koruma kanunu

radikal kemalizm
Adnan menderes tarafından yürürlülüğe sokulan yasadır.

Atatürk düşmanları bu kanunu sürekli dillerine dolamayı çok severler. Ancak gerçek şu ki atatürk'ün kanunla korunmaya ihtiyacı yoktur.

Sadece atatürk için değil allah ve dini değerler için de koruma kanunu mevcuttur. Bu durumda "ne yani allah'ın, muhammed'in korunmaya mı ihtiyacı var?" Diye sormak ne kadar saçma ise atatürk'ün korunmaya ihtiyacı olduğunu iddia etmek de o kadar saçmadır.

umudunu yitirmek

radikal kemalizm
Beklentinin ve güzel şeyler olacağına dair güven duygusunun ortadan kalkmasıdır.

Dün kısa bir süreliğine bu duyguyu hisseder gibi oldum ve bu da az daha benim için çok değerli birisini kaybetmeme mal olacaktı. Ancak neyse ki geçti gitti.

15 temmuz darbe girişimi

radikal kemalizm
Silahlı kuvvetler içerisinde yuvalanmış bir grup hain azınlık tarafından gerçekleştirilmiş alçakça bir terör eylemidir. Bu girişim kadar, bu girişimi silahlı kuvvetlerin tamamına mal etmek ya da bu girişimi geçmişteki darbelerle bir tutmak da şerefsizlik ve pespayeliktir.

Zaten o gece darbeyi asıl engelleyen unsur ordudaki kemalist askerlerdir, yani yine silahlı kuvvetlerin kendisidir.

hüseyin nihal atsız'ın evrim teorisi hakkındaki düşünceleri

radikal kemalizm
Pek bilinmeyen ya da üzerinde pek durulmayan bir konudur.

Nihal atsız her ne kadar evrim teorisini kabul ettiğini doğrudan söylemiş olmasa da kabul ettiğini gösteren yazıları mevcuttur.

Mesela bir makalesinde "insanların soy soy adem ile havva'dan türemedikleri artık bilimsel olarak ispatlanmış bir hakikattir." gibi bir şeyler söylüyordu. Tam olarak kelimesi kelimesine böyle dememiş olabilir ama bu anlama gelen bir sözdü.
0 /