confessions

muhadarat

1. nesil Toktamış yazar - Gencer

  1. toplam entry 9
  2. takipçi 2
  3. puan 342

enderunlu fazıl

muhadarat
18. yüzyılda yaşamış divan şairi.

ismini eğitim gördüğü enderun mektebinden almıştır. kendisi divan edebiyatındaki ilginç şairlerden biridir. enderundan eşcinsel olmasından dolayı atılır.

Hubanname adlı eserinde sevgilisinin merakını gidermek üzere bütün milletlerdeki güzel(?) erkekleri uzun bir araştırmayla fiziksel ve cinsel olarak açıklar.

Zennanname adlı eseri ise osmanlı'da toplatılan ilk kitaptır. kitap döneme göre biraz fazla özgün içeriğe sahiptir.(farklı milletlerden kadın kıyaslamaları, hamam kavgaları, mahalle baskınları) kitap basıldıktan sonra dönemin sadrazamı tarafından topaltılmıştır.

takrir-i sükun kanunu

muhadarat
4 mart 1925'te kabul edilen ve 4 yıl yürürlükte kalan(2 yıl uzatma ile birlikte) türkçesi "huzurun sağlanması" olan kanun.

otoriter bir yönetici olan ismet inönü artan irticai faaliyetlerden ötürü sıkıyönetim talebinde bulundu. meclis tarafından reddedilmesinden sonra istifa etti. yerine gelen fethi okyar, ismet inönü'ye kıyasla daha ılımlıydı.13 şubat 1925'te şeyh sait isyanı patlak verdi.(isyanın ingilizler tarafından çıkarıldığı söylenir.)günümüzde art niyetli kişiler tarafından bir kürt bağımsızlık hareketi gibi yansıtılıp şeyh sait ise öndermiş gibi gösterilmektedir ancak ayaklanmaya katılanların genellikle kürt ve zaza halklarında olması doğru olmakla birlikte isyan nedeni hilafetin geri getirilmesi gibi gerici sebeplerdir.

ayaklanma sonrası okyar indirildi ve inönü tekrar hükümetin başına geçti. sıkıyönetim ilan edildi ve takrir-i sükun kanunu kabul edildi. suçluların yargılanması için yüksek yetkili iki adet istiklal mahkemesi kuruldu. bu dönemde çokça gazete kapatıldı ve ağır sansüre maruz kaldı. kanunun isyan ve dini gericilik bahane edilerek muhalefeti ortadan kaldırma amacıyla kullanıldığı iddia edildi. mustafa kemal atatürk bu iftiralara nutuk'da yanıt vermiştir. tcf'nin dinlere saygılı olduğunu dile getirmesi atatürk tarafından eleştiriliyordu. dine saygı adı altında saltanat meraklısı, gerici veya ayrılıkçı kitleler tcf etrafında toplanmıştı. terakkiperver cumhuriyet fırkası mensuplarının isyan ile bağlanıtlarından ötürü fırka kapatıldı.

aristoteles

muhadarat
"bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. kaba bir şekilde yemek yiyorlar, büyüklerine karşı saygısızlar, ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenlerini sinirlendiriyorlar" demiş yunan filozof.

o zamanlarda yaşayan bütün insanlar şuan ölü, 150-200 yıla aynısı bize olacak ama dertler şikayetler hep aynı.

koguryo krallığı

muhadarat
mö 37'de kurulan 705 yıl boyunca hüküm süren kore krallığı. ardılı koryo krallığı'dır.

göktürklerle müttefik olan devlet, çinli sui ve sonrasında tang imparatorluklarıyla mücadele etti. savaşlardan ötürü yıpranan koguryo, 668 yılında tang imparatorluğu tarafından yıkıldı.

nesimi

muhadarat
14. yüzyılda yaşamış azerbaycan türkü divan şairi, sıklıkla kul nesimi ile karıştırılır.

Hurufilik inancını benimsemiştir. (Hurufilik, dini metinlerdeki düz anlamın arkasında harf, kelime, cümle sayı ve dizilimlerinden farklı anlamlar çıkarmayı içeren bir inanç akımıdır.)
mutasavvıf olan şair görüşlerinden ötürü alim tabakadan tepki görmüştür. şiirleriyle tanındığı anadolu'da hoş karşılanmamıştır.(anadolu'nun aksine orta asya'da değer verilen bir şahıs olduğu söylenir.)
ulema çevrenin hakkında ölüm fetvası vermesi üzerine derisi yüzülerek öldürülmüştür.

"arab nutku tutulmuştur dilinden
seni kimdir diyen kim türkmensin"

dizelerinde, araplardan iyi arapça konuşuyorsunuz diyerek araplaşan türkmenleri eleştirmiş.

mantı

muhadarat
hamur ve kıyma ile yapılan türkiye'de olduğu kadar orta asya ülkelerinde de tüketilen bir yemek.

kimi sözlüklerce moğolca "mantu" kelimesiyle ilişkilendirilir. ancak tdk'ye göre çince kökenlidir.

ahmed cevdet paşa

muhadarat
19. yüzyılda yaşamış tarihçi, hukukçu, devlet adamı aynı zamanda ilk türk kadın romancı olan fatma aliye hanım'ın babasıdır.

osmanlı'nın son dönemlerinden 4 ekim 1926'da türk medeni kanunu ile yürürlükten kalkana kadar şer'i mahkemelerce kullanılan mecelle'yi hazırladı.
resmi devlet tarihçisi olan paşa, tarih-i cevdet adlı tarih kitabını yazdı. kavaid-i osmaniyye kitabında da türkçe dilbilgisini açıklamıştır.

anadolu rock

muhadarat
türkülerin rock müzik ile hoş bir sentezi

60'larda başlayan akım darbe döneminde sansüre maruz kalarak etkisini yitirdi.

anatolian rock revival project adlı kanalda bu türe ait parçalara erişilebilir.

ömer hayyam

muhadarat
pascal üçgeni adı verilen üçgensel dizinin kendisi tarafından icat edildiği söylenir. aynı diziye İranlılar "hayyam üçgeni" derken; çinliler "yang hui'nin üçgeni" demeyi uygun görmüş.