confessions

kama tarkan kağan

bertuğ - Tigin

  1. toplam giri 1211
  2. takipçi 14
  3. puan 28264

bill finger

kama tarkan kağan
Batman, yeşil fener,joker,penguen, çift yüz,bilmececi,robin gibi karakterleri çizen kendisidir Batman'in kurgusal şehrine gotham ismini bulan da kendisidir,Batman'ın gerçek kimliğine Bruce Wayne adını bulan da bu adamdır

Bill finger devreye girmeden önce çizilen Batman şu


altaysozluk.com/foto

Bill finger bu arkadaşı dedektif hale getirmiştir


altaysozluk.com/foto

Olayı özetleyen görsel şu

Bob Kane adlı emek hırsızı yüzünden adı hala batman'i tasarlayanlar arasında geçmez.

karakol

kama tarkan kağan
Türkçe *kara- fiili kaydedilmemiştir. Ancak Eski Türkçe karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri, aynı kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. Karakol kelimesinin bir diğer hali karağul da ki -ağul eki Moğolcadır yüksek ihtimal de Türkçe de zamanla karağul kelimesi karakol halini almıştır.

new age dinleri

kama tarkan kağan
Türkçesi "yeni çağ" dinleri olarak çevirilse de böyle bilindiği için böyle yazdım

new age dinleri tepeye "ölümsüz tanrı"yı koyar.
tabana "ölümlü insan"ı yerleştirirler.
tanrı ve insan arasındaki boşluğa ise "tanrılık yolunda evrimleşen" uzaylı uygarlıkları yerleştirirler.

haliyle evrende dünyadaki uygarlıklardan çok daha ileri olan sayısız varlık ve uygarlık vardır.

bu "ileri uzaylı uygarlıklar" insanlık ile açık bir iletişime geçmezler.
peygamberler ve medyumlar gibi az sayıda insanı aracı olarak kullanırlar.

bu uzaylı ileri varlıklardan alınan bilgilere "evrensel bilgi" denir.
peki bu "galaktik" "evrensel" vb bilgilerin doğruluk ve güvenilirlik düzeyi nedir?

1- astronomi konusunda kara cahildirler.

evren hakkındaki tüm bilgileri bilim tarafından elde edilmiş "güncel astronomi"den ibarettir.
uranüs, neptün gibi gezegenlerden veya gezegenli yıldızlardan anca bilim onları keşfedince haberdar olmuşlardır.
astronomların evren hakkında sorduğu sorulara asla yanıt veremezler.
çünkü evren hakkında hiçbir bilgileri yoktur.

2- uzaylıların dünyaya teknoloji transferi yaptığını savunurlar.

ama durum yine aynıdır. yani bu buluşları önceden haber vermezler.
anca bilim tarafından bulunup ticari olarak üretilip yayıldıktan sonra haberdar olurlar.
bu teknolojilerin uzaylılardan alındığı hakkında hiçbir kanıtları yoktur.

3- ışık hızında giden veya boyut atlatan uzay araçlarına ait şemalar paylaşırlar.
ama ne kendileri ne de başkaları asla o araçları üretmezler. çünkü deli saçmasıdır.

4-dinler konusunda cahil veya taraflıdırlar.

örn. hintli bir guru, uzaylılarla konuşuyor.
şunu fark ediyoruz...uzaylı varlıklar "hint dinleri" konusunda bir hayli bilgililer.
ama islam ve hristiyanlık konusunda bilgisiz veya muhalif yaklaşıyor.
yani belki de uzaylı diye biri yoktur... hintli kardeş kendi fantezilerini yazıyordur.

yani kısacası modern çağ peygamberleri şunları yaparlar.

1-en güncel astronomi atlaslarını açıp gökcisimlerini belirlerler.
2-"solar", "stellar", "galaktik" ve "kozmik" uygarlık ve federasyonlar uydururlar. (kardaşev ölçeği)
3-ardından bu hayali uygarlıkların birbirlerine ve dünyaya olan ilgileri üzerine hayali anlatılar üretirler.

uzaylıların "doğru bilgi"ler verdiği iddia ediliyor ama ortada "doğru bilgi" diye bir şey yoktur.
yani "evrensel bilgi" dedikleri şey aslında "bir arkadaş ekolü"dır.

(bkz:ben değil bir uzaylı arkadaş)

mitracılık

kama tarkan kağan
Mitraizm inancına ait, dünyanın en büyük mağara tapınağı Gaziantep-Dülük'tedir. İşin ilginç yanı tapınakta açıklayıcı bir bilgi bulunmaması. Ziyaret edenlerin çoğu, sıradan bir mağara gezdiklerini sanıyorlar. Roma askerlerinin çok büyük bir kısmı bu inancın üyesiydi (tabi Romalıların inandığı mitraizm esas olandan bayağı bir farklı). Konstantin, hristiyanlık yerine, mitraizmi devlet dini olarak seçseydi belki de bu mağara en önemli kutsallardan biri olacak zaten askerleri mitracı olan Roma'nın halkı da bu dine inanacak ve karşımızda mitraizm'e inanan bir Avrupa toplumu olacaktı.

amuca kabilesi

kama tarkan kağan
Amuca, "amca" kelimesinin eski söyleyişidir, yani baba kardeşi demektir. Aşiret/oymak anlamında "kabile" kelimesi kullanılmış ve Amuca Kabilesi olarak Osmanlı Devleti'nin kayıtlarına geçmişlerdir. Günümüzde daha çok "Amıca Kabilesi" olarak söylenmektedir.

Balkanlar ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış kayı boyundan kabile.

kafkasya halkları

kama tarkan kağan
Etnik yönden, Kuzey Kafkasya halklarından sayılan Abhaz, Abaza, Şapsığ, Adige, Çerkez (Kabartay ve Besleney kökenliler), Kabartay, İnguş, Çeçen ve Dağıstanlıların çoğu (Avar, Dargin, Lak, Lezgi, Tabasaran, Rutul, Agul ve Tsahur) ile Güney Kafkasya halklarından Gürcüler, Svanlar, Megreller ve Lazlar yerli Kafkasya halklarını oluştururlar. Ayrıca Svanların Abhaz ve Adigeler ile, Nartlar destanı örneğinde olduğu gibi, tarihsel ve kültürel bağlantıları vardır.

Bir de sonradan Kafkasya'ya yerleşen türk (Nogay,karaçay-balkar,kumuk, Türkmen, Azeri ) , Moğol (kalmık),Slav (Rus, Ukraynalı),ermeni,iran (oset) kökenli halklar da sonradan Kafkasya'ya yerleşmiştir.

aztekler

kama tarkan kağan
muhteşem piramitler yapmış olan uygarlık.

tabi her uygarlığın yaptığı piramitler için sorulan "ya o dönem bunu nasıl inşaat etmişler?" sorusu aztek piramitleri için de söylenmiştir. aztekler'e uzaylılar yardım etti muhabbetini de duydum. mısır piramitleri için de uzaylılar yardım etti deniyordu. bu uzaylılar "galaktik piramit vakfı" gibi bir oluşum sanırım.

the mask

kama tarkan kağan
Türkçe maske diye bildiğimiz bir çizgi roman serisi tabi bizim ülkede karikatür olarak bilen olmaz filmini bilen olur şu jim carrey ve Cameron Diaz'ın başrolde olduğu zaten ikisi bu filmden sonra parladı

Neyse hayattaki her güzel şey gibi aslen çizgi romandan uyarlanmış olan film, ve sonrasında çizgi film.

bu orjinal seride film ve çizgi film evreninin aksine stanley ipkiss hiç de sevilesi olmayan bir tırtodur. çizgi romanın çok başlarında maskeyi kullandığı için kıyı kıyı delirmeye başladığından, sevgilisine şiddet uygulayan, bir mahalle dolusu sivil ve polisi öldüren bir manyağa dönüşür ve sevgilisi tarafından sırtından vurularak ölür.

sonradan maskenin pek çok başka sahibi olur. maske karakterinin farklı enkarnasyonları "big head killer" olarak ün yapar. maske, kendisini giyen insanın karakterini az çok yansıttığından bunların bir kısmı (örneğin bir dönem maskeyi takan 17 yaşında anarşist bir genco grubu- the mask strikes back) zararsız şakacılardır. bir kısmı (the mask: the hunt for green october) sadece 1-2 kişiyi kaza ile öldüren, aslında iyi niyetli kişilerdir.

ancak çoğu insan maskeyi taktığında, kendisini onlarca kişinin ölümünden sorumlu seri katiller olarak bulur. bu nedenle maske kötülüğe çok elverişli, ama nihayetinde nötr bir güç olarak tanımlanabilir. sinema ve çizgi film evreninde maske tahtadandır, ve loki'nin maskesi olarak geçer İskandinav mitlerine dayanır. Karikatür evreninde ise kökeni voodoo'dur ve yeşim taşındandır.

maskenin satışları çok iyi gidince dark horse, "the mask: world tour" serisinde maskenin o dönem kullanıcısı olan emekli bir asker karakteri bütün dark horse çizgi roman evrenlerinden geçirerek o dönem yayınladıkları diğer karikatürleri pazarlamaya çalışmıştır. benim şahsi kanaatim, serinin nispeten zayıf bir halkası olmuştur.

joker ve lobo ile de ortak hikayeleri bulunur.

türklerin göçebeliği

kama tarkan kağan
Bir sorun olarak görülmesi yerleşik kültürün savaşçı-göçebe kültürü aşağı görmesine örnektir. yerleşik kültüre geçen toplum mimaride ve sair hususlarda gelişme gösterirken göçebelerin (özellikle merkez asya göçebelerinin) hareketli askeri yapısının avantajını kaybeder. yerleşik hayatla birlikte gelen istikrar uzun vadede iktidarların ömrünü uzatırken onları askeri olarak göçebeler karşısında zayıf düşürür bu da göçebeleri "barbar" diye damgalamya sebep olur

türkler yerleşik hayata geçene kadar (ve geçtikten sonra da uzunca süre) bu denklemin "barbar" tarafında yer alıyordu. Romalılar ve çinliler türkler karşısında askeri olarak mağlubiyetlere uğrarken ve buna bağlı olarak siyasi güç kaybederken bu zaafın getirdiği kompleksi onları barbar (çince hu) olarak niteleyerek gidermeye çalışırlar. vermek zorunda kaldıkları vergilere "hediye" dedikleri gibi.

anadolu'ya gelen türklerin tamamı göçebe değildi. bir kısmı zaten iran'da yerleşik hayata geçmişti. bu anlamda göçebe değil, göçmendiler. bir kısmı hâlâ göçebe idi. küçücük bir kısmı ise daha geçtiğimiz yıllarda bile "yörümeye" devam etmekteydiler. yine de selçuklu devriyle birlikte türkler artık yerleşik hayata alışmaktaydılar. yörükler de yavaş yavaş yerleşik hayata geçmekteydiler. devlet de yerleşik hayatı her zaman özendirmişti.

böylece, türk ordusu da göçebe sistemin savaşçılarına dayalı bir ordu olmaktan çıkıp toprağa bağlı bir ordu hâline gelmekteydi. böyle bir ordunun bir meydan savaşında iç asya göçebelerine karşı zaten yüksek bir şansı olamaz. bir de bunun üstüne vakıf sisteminin iktayı suistimal etmesi eklendi.

toprağa bağlı ordunun zaafının üzerine ikta sistemindeki bozulma da eklenince selçuklular ve osmanlılar (osmanlılar gayet zengin bir yerleşik kültür yaratmakta olan timur'a mağlup olduysalar da timur'un ordusu temel olarak yine merkez asya askeri geleneğine dayanmaktaydı.) moğollar ve onlarla birlikte hareket eden merkez asya türkleri karşısında askeri sahada -memlüklerin beklenmedik başarısı dışında- varlık gösteremediler

bu, yerleşik kültürün göçebe kültürden üstün olduğu (hatta göçebe kültürün kültür olmadığı) yanılgısının doğal bir sonucudur.

tuhaf olan, bu yanılgının bugün devam ediyor olmasıdır. moğollarla ilgili bir sergide bir bakan bile bu batılı zırvasına prim vererek moğol kültürüne dil uzatmıştı.

bu, göçebelerin askeri üstünlüğüne karşı yerleşiklerde oluşan bir komplekstir. günümüzde ise, aynı kompleksin avrupa merkezli bakış açısı ile yüzeye çıkmasıdır. Yani sıcak çatışmayı kazanamayan Avrupa'nın zihinlerde savaşı çoktan kazandığını gösterir.

huri

kama tarkan kağan
aklıma bununla ilgili bir fıkra geldi

ikisi dindar biri alkolik ahlaksızın teki olan 3 erkek kardeş arabayla giderkene kaza yapıp ölürler. öte tarafta sorgu meleklerinin karşısına çıkarlar. dindarlardan birinin geçmiş günahlarının yazılı olduğu kitaba bakan melek "tamam sen 10 huriyle beraber cennete" der. diğerine bakar, "sen de 20 huriyle cennete" der. sıra bizim köftehor alkoliğe gelir. kitaba suratını ekşiterek bakan melek "hiçbir günahtan da eksik kalmamışsın maşallah, sen dooooğru cehenneme. var mı son bir söyleyeceğin?" der. bizimki "yok, sadece bi 70'lik verin bana da bari" der. sinirlenen melek "höyt bu ne arsızlık! sen cehennemi meyhane mi sandın" deyince bizimkisi "e sen cenneti kerhaneye çevirmedin mi az önce ona 10 huri buna 20 huri, ne var bunda" der.

İşte huri meselesi de böyle bir şey Ömer Hayyam'ın da dediği gibi

Cennet'de şarap var diyorsun,cennet-i ala meyhane mi
Cennet'de huri var diyorsun, cennet-i ala kerhane mi

Kur'an-ı Kerim'de cennette cinsellik olacağına dair bir şey yoktur bunlar hadis kaynaklı o yüzden inanmayın.

polinezya

kama tarkan kağan
ilk insanlar m.ö 33.000 yılında avustralya kıtasına ve yeni gine'ye ayak bastılar. burada gelişip, üreyerek yakın civar adalara ulaştılar.

polinezya adı verilen ; yeni zelanda ve çevresindeki adalara ise ilk kez ms. 1000 yılında ayak bastılar.
polinezya adası ; çeşitli coğrafi farklılıklar taşıyan irili ufaklı birçok adadan oluşur. adaların kimisinde tarım yapılır, kimisinde ise balıkçılık...
sulama, tarım, balıkçılık, madencilik... yönlerinden farklı imkanlara sahiptir.
tarıma en elverişli ada hawaii olduğundan, buraya yerleşen insanlar diğer adalara yerleşenlere kıyasla hızlı bir gelişme göstermişler ; siyasal örgütlenmelerini, bürokratik yapıyı kurmuşlardır ve diğer adaları da hükümleri altına almışlardır...

coğrafyanın ; medeniyetlerin gelişimine olan katkısını polinezya örneğinde görebiliyoruz.

elam

kama tarkan kağan
1) eski bir Mezopotamya kavmi

2)militanlarını kamplarda eğiten kıbrıslı aşırı sağcı terör örgütü. zaman zaman türk tarafına geçmeye çalışıp taşkınlık çıkarmaya niyetlenirler. türk askerini görünce erkekler kaçar, kadınlar ise biraz daha dirayetlidir. yanlarına papazları da alırlar. türk askeri önce iki dilde iki defa uyarır. uyarı dinlenmezse müdahele etmek için harekete geçer. işte bu harekete geçme anında papazlar ve diğer erkekler kaçar. kadınlar da beş dakika sonra erkeklere katılır.

elburz

kama tarkan kağan
İran'ın kuzeyinde yer alıp kuzeybatıda azerbaycan sınırından başlayıp hazar denizi'nin güney kıyısı boyunca ilerleyip doğuda türkmenistan ve afganistan sınırlarında sonlanır. ortadoğunun en yüksek dağı olan demavent dağı bu dağ sırası içindedir.

Rusya'ya bağlı Kafkasya'da ki Elbruz dağları ile karıştırılmaması gerekir.

tatar

kama tarkan kağan
esasen bir moğol kabile adıdır yağmacı, akıncı,talancı,barbar ve hızlı at süren anlamına gelir moğol istilası ile deşt-i kıpçak'da kıpçak kabileleri arasında eriyerek bu türk boylarına isimlerini bırakıp türkleşmişlerdir

eskişehir, tekirdağ ,bilecik, edirne, trabzon, ordu, kütahya, manisa, ankara,malatya,kırıkkale,çorum, amasya, ceyhan, ardahan, yozgat, istanbul, bursa, balıkesir, bolu ,osmaniye,ısparta'nın konya'ya yakın kesimleri, konya,erzurum, mersin (gülnar) ve tokat(artova) a yerleşmişlerdir.

özbek

kama tarkan kağan
Adını altın orda han'ı Özbek han'dan alan türk topluluğu

En başta Kıpçak Türkçesi konuşsalar da sonradan dilleri Çağatay Türkçesine dönmüştür bünyelerinden Emir Timur ve Uluğ bey gibi şahsiyetler çıkmıştır

Mehmet Akif Ersoy'un ise annesi Özbek babası arnavuttur.

türkmen

kama tarkan kağan
farsca tir-i kemani kelimesinden gelir oklu-yaylı veya ok ve yaya dans ettiren demek. türk iste.

10.yy dan sonra siyasi bir isim olup sadece Müslüman oğuz kabileleri değil karluk, halaç Türklerini de belirtmek için kullanılmıştır.

selahaddin eyyubi

kama tarkan kağan
soyu aslen arap kökenli olup önce kürtleşmiş sonrada türkleşmiştir. kardeşlerinin ismi türkçe ve arapça kökenlidir. bağlılığı türk olan zengi'yedir. kurduğu devletin yönetimi türklere ait halkı arap, Kıpti ve kısmi olarak Türklerden oluşurdu. kendisinin kurduğu devlet yıkıldıktan sonra da Ed devlet üt türkiyye adı ile memlükler kurulmuştur.

kendisine kürt demek ziya gökalp'e kürt milliyetçisiydi demekle aynı şey.

türkleşmiş olduğunu kabul etmeyip kökenlerine bakacaksak neden arap değilde kürt diyoruz oda ayrı bir soru işareti.
2 /