confessions

kama tarkan kağan

1. nesil Tigin - kutluk

  1. toplam entry 1371
  2. takipçi 15
  3. puan 31731

aztekler

kama tarkan kağan
muhteşem piramitler yapmış olan uygarlık.

tabi her uygarlığın yaptığı piramitler için sorulan "ya o dönem bunu nasıl inşaat etmişler?" sorusu aztek piramitleri için de söylenmiştir. aztekler'e uzaylılar yardım etti muhabbetini de duydum. mısır piramitleri için de uzaylılar yardım etti deniyordu. bu uzaylılar "galaktik piramit vakfı" gibi bir oluşum sanırım.

the mask

kama tarkan kağan
Türkçe maske diye bildiğimiz bir çizgi roman serisi tabi bizim ülkede karikatür olarak bilen olmaz filmini bilen olur şu jim carrey ve Cameron Diaz'ın başrolde olduğu zaten ikisi bu filmden sonra parladı

Neyse hayattaki her güzel şey gibi aslen çizgi romandan uyarlanmış olan film, ve sonrasında çizgi film.

bu orjinal seride film ve çizgi film evreninin aksine stanley ipkiss hiç de sevilesi olmayan bir tırtodur. çizgi romanın çok başlarında maskeyi kullandığı için kıyı kıyı delirmeye başladığından, sevgilisine şiddet uygulayan, bir mahalle dolusu sivil ve polisi öldüren bir manyağa dönüşür ve sevgilisi tarafından sırtından vurularak ölür.

sonradan maskenin pek çok başka sahibi olur. maske karakterinin farklı enkarnasyonları "big head killer" olarak ün yapar. maske, kendisini giyen insanın karakterini az çok yansıttığından bunların bir kısmı (örneğin bir dönem maskeyi takan 17 yaşında anarşist bir genco grubu- the mask strikes back) zararsız şakacılardır. bir kısmı (the mask: the hunt for green october) sadece 1-2 kişiyi kaza ile öldüren, aslında iyi niyetli kişilerdir.

ancak çoğu insan maskeyi taktığında, kendisini onlarca kişinin ölümünden sorumlu seri katiller olarak bulur. bu nedenle maske kötülüğe çok elverişli, ama nihayetinde nötr bir güç olarak tanımlanabilir. sinema ve çizgi film evreninde maske tahtadandır, ve loki'nin maskesi olarak geçer İskandinav mitlerine dayanır. Karikatür evreninde ise kökeni voodoo'dur ve yeşim taşındandır.

maskenin satışları çok iyi gidince dark horse, "the mask: world tour" serisinde maskenin o dönem kullanıcısı olan emekli bir asker karakteri bütün dark horse çizgi roman evrenlerinden geçirerek o dönem yayınladıkları diğer karikatürleri pazarlamaya çalışmıştır. benim şahsi kanaatim, serinin nispeten zayıf bir halkası olmuştur.

joker ve lobo ile de ortak hikayeleri bulunur.

türklerin göçebeliği

kama tarkan kağan
Bir sorun olarak görülmesi yerleşik kültürün savaşçı-göçebe kültürü aşağı görmesine örnektir. yerleşik kültüre geçen toplum mimaride ve sair hususlarda gelişme gösterirken göçebelerin (özellikle merkez asya göçebelerinin) hareketli askeri yapısının avantajını kaybeder. yerleşik hayatla birlikte gelen istikrar uzun vadede iktidarların ömrünü uzatırken onları askeri olarak göçebeler karşısında zayıf düşürür bu da göçebeleri "barbar" diye damgalamya sebep olur

türkler yerleşik hayata geçene kadar (ve geçtikten sonra da uzunca süre) bu denklemin "barbar" tarafında yer alıyordu. Romalılar ve çinliler türkler karşısında askeri olarak mağlubiyetlere uğrarken ve buna bağlı olarak siyasi güç kaybederken bu zaafın getirdiği kompleksi onları barbar (çince hu) olarak niteleyerek gidermeye çalışırlar. vermek zorunda kaldıkları vergilere "hediye" dedikleri gibi.

anadolu'ya gelen türklerin tamamı göçebe değildi. bir kısmı zaten iran'da yerleşik hayata geçmişti. bu anlamda göçebe değil, göçmendiler. bir kısmı hâlâ göçebe idi. küçücük bir kısmı ise daha geçtiğimiz yıllarda bile "yörümeye" devam etmekteydiler. yine de selçuklu devriyle birlikte türkler artık yerleşik hayata alışmaktaydılar. yörükler de yavaş yavaş yerleşik hayata geçmekteydiler. devlet de yerleşik hayatı her zaman özendirmişti.

böylece, türk ordusu da göçebe sistemin savaşçılarına dayalı bir ordu olmaktan çıkıp toprağa bağlı bir ordu hâline gelmekteydi. böyle bir ordunun bir meydan savaşında iç asya göçebelerine karşı zaten yüksek bir şansı olamaz. bir de bunun üstüne vakıf sisteminin iktayı suistimal etmesi eklendi.

toprağa bağlı ordunun zaafının üzerine ikta sistemindeki bozulma da eklenince selçuklular ve osmanlılar (osmanlılar gayet zengin bir yerleşik kültür yaratmakta olan timur'a mağlup olduysalar da timur'un ordusu temel olarak yine merkez asya askeri geleneğine dayanmaktaydı.) moğollar ve onlarla birlikte hareket eden merkez asya türkleri karşısında askeri sahada -memlüklerin beklenmedik başarısı dışında- varlık gösteremediler

bu, yerleşik kültürün göçebe kültürden üstün olduğu (hatta göçebe kültürün kültür olmadığı) yanılgısının doğal bir sonucudur.

tuhaf olan, bu yanılgının bugün devam ediyor olmasıdır. moğollarla ilgili bir sergide bir bakan bile bu batılı zırvasına prim vererek moğol kültürüne dil uzatmıştı.

bu, göçebelerin askeri üstünlüğüne karşı yerleşiklerde oluşan bir komplekstir. günümüzde ise, aynı kompleksin avrupa merkezli bakış açısı ile yüzeye çıkmasıdır. Yani sıcak çatışmayı kazanamayan Avrupa'nın zihinlerde savaşı çoktan kazandığını gösterir.

huri

kama tarkan kağan
aklıma bununla ilgili bir fıkra geldi

ikisi dindar biri alkolik ahlaksızın teki olan 3 erkek kardeş arabayla giderkene kaza yapıp ölürler. öte tarafta sorgu meleklerinin karşısına çıkarlar. dindarlardan birinin geçmiş günahlarının yazılı olduğu kitaba bakan melek "tamam sen 10 huriyle beraber cennete" der. diğerine bakar, "sen de 20 huriyle cennete" der. sıra bizim köftehor alkoliğe gelir. kitaba suratını ekşiterek bakan melek "hiçbir günahtan da eksik kalmamışsın maşallah, sen dooooğru cehenneme. var mı son bir söyleyeceğin?" der. bizimki "yok, sadece bi 70'lik verin bana da bari" der. sinirlenen melek "höyt bu ne arsızlık! sen cehennemi meyhane mi sandın" deyince bizimkisi "e sen cenneti kerhaneye çevirmedin mi az önce ona 10 huri buna 20 huri, ne var bunda" der.

İşte huri meselesi de böyle bir şey Ömer Hayyam'ın da dediği gibi

Cennet'de şarap var diyorsun,cennet-i ala meyhane mi
Cennet'de huri var diyorsun, cennet-i ala kerhane mi

Kur'an-ı Kerim'de cennette cinsellik olacağına dair bir şey yoktur bunlar hadis kaynaklı o yüzden inanmayın.

polinezya

kama tarkan kağan
ilk insanlar m.ö 33.000 yılında avustralya kıtasına ve yeni gine'ye ayak bastılar. burada gelişip, üreyerek yakın civar adalara ulaştılar.

polinezya adı verilen ; yeni zelanda ve çevresindeki adalara ise ilk kez ms. 1000 yılında ayak bastılar.
polinezya adası ; çeşitli coğrafi farklılıklar taşıyan irili ufaklı birçok adadan oluşur. adaların kimisinde tarım yapılır, kimisinde ise balıkçılık...
sulama, tarım, balıkçılık, madencilik... yönlerinden farklı imkanlara sahiptir.
tarıma en elverişli ada hawaii olduğundan, buraya yerleşen insanlar diğer adalara yerleşenlere kıyasla hızlı bir gelişme göstermişler ; siyasal örgütlenmelerini, bürokratik yapıyı kurmuşlardır ve diğer adaları da hükümleri altına almışlardır...

coğrafyanın ; medeniyetlerin gelişimine olan katkısını polinezya örneğinde görebiliyoruz.

elam

kama tarkan kağan
1) eski bir Mezopotamya kavmi

2)militanlarını kamplarda eğiten kıbrıslı aşırı sağcı terör örgütü. zaman zaman türk tarafına geçmeye çalışıp taşkınlık çıkarmaya niyetlenirler. türk askerini görünce erkekler kaçar, kadınlar ise biraz daha dirayetlidir. yanlarına papazları da alırlar. türk askeri önce iki dilde iki defa uyarır. uyarı dinlenmezse müdahele etmek için harekete geçer. işte bu harekete geçme anında papazlar ve diğer erkekler kaçar. kadınlar da beş dakika sonra erkeklere katılır.

elburz

kama tarkan kağan
İran'ın kuzeyinde yer alıp kuzeybatıda azerbaycan sınırından başlayıp hazar denizi'nin güney kıyısı boyunca ilerleyip doğuda türkmenistan ve afganistan sınırlarında sonlanır. ortadoğunun en yüksek dağı olan demavent dağı bu dağ sırası içindedir.

Rusya'ya bağlı Kafkasya'da ki Elbruz dağları ile karıştırılmaması gerekir.

tatar

kama tarkan kağan
esasen bir moğol kabile adıdır yağmacı, akıncı,talancı,barbar ve hızlı at süren anlamına gelir moğol istilası ile deşt-i kıpçak'da kıpçak kabileleri arasında eriyerek bu türk boylarına isimlerini bırakıp türkleşmişlerdir

eskişehir, tekirdağ ,bilecik, edirne, trabzon, ordu, kütahya, manisa, ankara,malatya,kırıkkale,çorum, amasya, ceyhan, ardahan, yozgat, istanbul, bursa, balıkesir, bolu ,osmaniye,ısparta'nın konya'ya yakın kesimleri, konya,erzurum, mersin (gülnar) ve tokat(artova) a yerleşmişlerdir.

özbek

kama tarkan kağan
Adını altın orda han'ı Özbek han'dan alan türk topluluğu

En başta Kıpçak Türkçesi konuşsalar da sonradan dilleri Çağatay Türkçesine dönmüştür bünyelerinden Emir Timur ve Uluğ bey gibi şahsiyetler çıkmıştır

Mehmet Akif Ersoy'un ise annesi Özbek babası arnavuttur.

türkmen

kama tarkan kağan
farsca tir-i kemani kelimesinden gelir oklu-yaylı veya ok ve yaya dans ettiren demek. türk iste.

10.yy dan sonra siyasi bir isim olup sadece Müslüman oğuz kabileleri değil karluk, halaç Türklerini de belirtmek için kullanılmıştır.

selahaddin eyyubi

kama tarkan kağan
soyu aslen arap kökenli olup önce kürtleşmiş sonrada türkleşmiştir. kardeşlerinin ismi türkçe ve arapça kökenlidir. bağlılığı türk olan zengi'yedir. kurduğu devletin yönetimi türklere ait halkı arap, Kıpti ve kısmi olarak Türklerden oluşurdu. kendisinin kurduğu devlet yıkıldıktan sonra da Ed devlet üt türkiyye adı ile memlükler kurulmuştur.

kendisine kürt demek ziya gökalp'e kürt milliyetçisiydi demekle aynı şey.

türkleşmiş olduğunu kabul etmeyip kökenlerine bakacaksak neden arap değilde kürt diyoruz oda ayrı bir soru işareti.

karakoyunlu

kama tarkan kağan
koyun kafasına veya kalpten çıkan bir çift yılana benzetilebilecek olan turkuvaz üzerine siyah imgeli bayrakları, oğuzlar'ın yıva kolunun tamgasından gelmiş olan kavimler konfederasyonu.

horasan yöresinden geldikleri bilinir. celayirliler'in süjeleriyken, dönemin feodal şartlarında bir anda bir güç olarak azerbaycan'da (iran azerbaycanı başta olmak üzere) ortaya çıkmışlar ve dönemsel değişikliklerle birlikte, genel olarak bir asra yakın süre azerbaycan (iran azerbaycan'ı dahil), ırak, doğu anadolu, ermenistan bölgeleri üzerinde hakimiyet kurmuşlardır.

timur ile dalaşmışlar, timur devleti ile bölgede on yıllar süren güç mücadelesine girişmişlerdir. akkoyunlular'a saldırdıktan sonra mağlup edilerek, akkoyunlular tarafından bir bütün olarak ortadan kaldırılmışlardır.

yaptıkları eserlerden kalanların günümüzde sadece erivan (revan) civarında bulunabiliyor olması ise ilginç bir detaydır.

karakoyunlu topraklarının akkoyunlularca işgal edilmesinden bir süre sonra, karakoyunlu ailesinin bir kısmı hindistan'a göçüp orada yeniden devlet kurmuşlardır. karakoyunlu devleti, varlığını yüzlerce kilometre ötede "kutbşahlar" adı altında devam ettirirken, akkoyunlulardan geriye hiçbir şey kalmamıştır.

akkoyunlular

kama tarkan kağan
türklerin, oğuz boyunun üç ok kolu, bayındır oymağı'ndan olan akkoyunlular xiv. yüzyıldan itibaren diyarbakır çevresini yurt edinmeye başladılar. aşiretler halindeyken, trabzon rum imparatorluğu'na saldırılarda bulundular ve anadolu'daki türk beyliklerinin mücadelelerine karıştılar. osmanlı devleti'ne karşı, memluk ve timur devletleriyle işbirliği yaptılar. 1402 yılında yapılan ankara savaşı'ndan sonra, timur'dan diyarbakır yöresini alan osman bey, akkoyunlu Türkmenlerine hükümdarlığını kabul ettirerek devletini kurdu. sultan uzun hasan zamanında ülke sınırları, horasan'dan fırat irmağı'na ve kafkasya'dan umman denizi'ne kadar genişledi. başkent diyarbakır'dan tebriz'e taşındı. 1473 yılında osmanlı devletiyle yapılan otlukbeli savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrayan akkoyunlular bir daha toparlanamadılar ve 1502 yılında iran sultanı şah ismail tarafından yıkıldılar.

xenomorph

kama tarkan kağan
"xenomorph" sözcüğü tüm alienları anlatmak için kullanılır. xenomorph'un yolculuğu alien kraliçesinin ürettiği yumurtada başlar. yumurta harekete duyarlıdır ve herhangi uygun bir "host" tespit edildiği zaman açılır. içinden çıkan facehugger kurbanın suratına yapışır ve boğazına soktuğu tüpten xenomorph embriyosunu bırakır. xenomorph bir süre boyunca kurbanın göğüs boşluğunda büyüdükten sonra kurbanı içeriden parçalayarak dışarı adım atar, dünyaya merhaba der.

embriyo'nun (chestburster) gelişimi için gereken süre birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilmektedir. embriyo büyürken host dna'sından faydalanır. sebebi ise hostun ortama evrimsel olarak uyum sağlamış olması, xenomorph'un peşin peşin bu özellikleri kazanır. şu ana kadar gördüğümüz xenomorph çeşitleri işçi (drone - insandan çıkan standart alien), koşucu (runner - köpekten çıkan alien), pred-alien (predator'den çıkan alien), pretorian (kraliçenin koruyucusu), kraliçe ve insan-xenomorph hibridi. alien'da görülen derelict geminin içindeki space jockey bir chestburster tarafından içten öldürülmüştür. bu heyhula xenomorph'u göremedik malesef.

standart xenomorph 2-2.25 metre boyundadır, uzun da bir kuyruğa sahiptir. yaklaşık olarak insan formundadır. kafatası uzun, gözleri görünürde yoktur. ağzının içinde bir ağız daha vardır, ki bu dili olarak gösterilir. 5 veya 6 parmağa sahip olabilir. parmak ve kafatası şekilleri filmler arasında değişiklik göstermiştir. ayakları pençe şeklindedir. iskeletvari bir görünüme sahip olan xenomorph'un rengi siyahtan koyu maviye doğru açılır. vucut sıvıları son derece asidiktir, ve saldırırken asit tükürdükleri görülmüştür. dişleri, pençeleri ve kuyrukları en güçlü saldırı silahlarıdır. çok iyi yüzücüdürler.

xenomorphların feromon'lar yoluyla haberleştikleri düşünülüyor. koku duyularının çok güçlü olduğu da bilinmektedir. bazı kaynaklara göre de alienlar genetik hafızaya sahiptir, ve tek zihine bağlıdırlar (bkz: hive mind).

xenomorphların biyolojik silah olarak başka bir ırk tarafından üretildikleri düşünülmektedir. saldırmaktan pek başka bir özellikleri olmadığı düşünülürse bu hipotez mantıklı geliyor. xenomorphlar eninde sonunda saldırdıkları topluluğu yok edecektir, ancak parazitik bi yaşam formu oldukları için, kurbanların yok oluşu, xenomorphların yok oluşu anlamına gelmektedir.

xenomorphlar bazı insanlar tarafından silah olarak kullanılmak istenmiştir. bu deneyler başarısızlıkla sonuçlanmıştır (bkz: weyland yutani).

xenomorphlar insan ırkı için oldukça tehlikelidir. evde beslenmesi önerilmemektedir. alien itlaf ekipleri m41a pulse rifle veya smart gun gibi yüksek kalibreli yarı veya tam otomatik silahlar kullanmaktadır.

predatorlar tarafından dikkatli olmak kaydıyla avlanabilir.

alien

kama tarkan kağan
(bkz:#34768)

Düzeltmek gerekirse predator ile düşman değillerdir çünkü alien (xenomorph) akıllı bir yaşam formu değildir bir tür parazittir alien yumurtaları ise predator (his-qu-ten/yautja) türü tarafından av ritüelinde spor ve onur maksadı ile kullanılmaktadır.

alien

kama tarkan kağan
Yaratık, bilmedikleri bir gezegene iniş yapmak zorunda kalan mürettebatın yaşam mücadelesini anlatıyor. Tarihin en ünlü uzay gemisi Nostromo görevini tamamlamış bir şekilde Dünya'ya geri dönerken başka bir gezegenden bir yardım çağrısı alır. Çağrıyı karşılıksız bırakmayan gemi mürettebatı bu bilinmedik gezegene iniş yapar. Bu çağrının bir uyarı sinyali olduğunu geç fark eden ekip bilinmeyen bir yaşam formuyla karşılaştıklarında olağandışı bir tecrübeye, ürkütücü bir maceraya atılırlar.
Ridley Scott 1979 yılında Yaratık serisinin bu ilk filmini yarattığında sinema tarihini bambaşka bir deneyimle tanıştırmış, bilim kurgu türünün en önemli örneklerinden birine imza atmıştır. Yaratık serisi, ilk filmin ardından çeşitli yönetmenler tarafından devam ettirilse de, Ridley Scott imzalı bu film hem serisinin, hem de ait olduğu bilimkurgu türünün en önemli yapıtlarından biri olarak kabul görmüştür.

predator

kama tarkan kağan
Dutch (Arnold Schwarzenegger) ve komandoları CIA tarafından bir Güney Amerika ormanında esir tutulan havacıyı bulup getirmekle görevlendirilirler. Görev başarılı olur ama dönüş yolunda tuhaf bir av ritüelinin kurbanı olurlar.

Uzaylı ve yenilmez bir varlık, kendine has ritüeller dahilinde, değişik dünyalardaki akıllı yaşam formlarını avlamaktadır. Bu kez kurban Dutch ve komando arkadaşları olacaktır.

Schwarzenegger'ın en sevilen filmlerinden biri olan 'Predator' ayrıca kısa sürede kült olarak bilimkurgu hayranlarının da çılgınca peşinden koştukları bir olay olmayı başarmıştır. Daha sonra cevrilen ikincisi ve onu takip eden 'Alien Predatorlara Karşı' benzeri temalar çizgi roman, bilgisayar oyunlarına kadar sıçramış ve sayısız öyküye kaynak teşkil etmiştir.

Bu seriye ait dört film vardır

*Predator (av)
*Predator 2 (av 2)
*Predators
*The predator.

terminatör

kama tarkan kağan
Terminatör, çekildiği dönemden çok uzak bir gelecekte, 2029 yılında geçmektedir. Fütüristik filmde yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotlara karşı savaş veren bir grup insanlık direnişçisinin yaşadığı bir gezegendir. Makineler sahip oldukları sınırsız gücü istedikleri gibi kullanmakta, sadece daha fazla güçlü olmanın peşindedirler. Bu nedenle akıllıca bir plan yapan makineler, geçmişi değiştirmeye karar verirler; böylece kendi istedikleri türde bir geleceğe sahip olabileceklerdir. İnsanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah Connor'ı öldürmesi için tasarlanan Terminatör isimli android, kadını öldürerek, gelecekte insanlığın direniş önderi olacak oğlu John Connor'ın doğmasını da engellemek için geçmişe gönderilir.
Bilimkurgu türünün en ses getiren yapımlarından biri olan Terminatör serisinin bu ilk filmi serinin ve türünün en kusursuz filmi olma özelliğinde. James Cameron'ın çizdiği bu kusursuz kıyamet sonrası dünya senaryosu, başarısının önemli bir payını seriyle kültleşen Arnol Schwarzenegger'e borçlu.

türk diye bir ırk yok

kama tarkan kağan
konuyla ilgili argümanların hepsinin türkçe yazılmış olmasıyla gülmekten yerlere yatıran mevzu.

bunun bir de islam ümmetçi taifesi vardır ki ol şaşkınlar da ezelden beri birbirinin gözünü oymaya bayılan kavimleri din kardeşliğinde buluşturmaya çalışma avanaklıklarını türkçe beyan edip, tüy dikerler.

kürt ırkçılarının türkçe yaptıkları propaganda soytarılıkları ise gülme adlı reflekse yepyeni bir soluk, sürreal bir boyut getirmiştir.

ermeniler

kama tarkan kağan
anadolunun kadim halkı diye anılmasına rağmen ekserisi; büyük kaçgunun en cafcaflı olduğu 17. yy'ın ilk on yılında ankaranın batısına suriyeliler gibi mülteci olarak akmış topluluk.

aç ve sefil ermeni mültecilerin marmaradaki 100 yıl civarı sürede ancak halledilebilen eşkiyalık faliyetleri hakkında osmanlı arşivinde bir sürü evrak mevcuttur.

Hatta Sivas gibi kentlere de Bizans sürgünleri sayesinde gelmişlerdir

ne demişler; acıma yetime...

diaohi

kama tarkan kağan
Güney Kafkasya ve Karadeniz'in güneydoğu kıyısında tarihsel bölgenin ve buradaki ilk devletlerden birinin adıdır.

Gürcülerin atalarının, Hitit İmparatorluğu, Asur, Urartu gibi Doğu'nun eski güçlü devletleriyle ilişkileri vardı. İlk olarak Asurlular, Muşkilerin (Moshiler ya da Meshiler) kabile birliğini yenilgiye uğrattılar. Birkaç yıl sonra ise kuzeye sefer yaptılar ve orada yaşayan halkların büyük birliğiyle savaştılar. Bu koalisyonun (Diaohi ya da Diaeni'nin) başında bir kral vardı. Diaohi, güçlü bir Gürcü kabile birliğiydi. Merkezleri Pasinler, Tortum, ve Oltu arasında yer alan bir krallıktı. MÖ 9-8. yüzyıllarda Urartu kralları Menua ve I. Argişti, uzun süren bir direnişle karşılaştılar. Urartu kralları, Diaohi kralı Utupuri'yi kesin yenilgiye uğratamadılar ve egemenlikleri altına alamadılar. Öte yandan Kolha krallığıyla da savaşan Diaohi, sonunda zayıf düştü. Neticede Kolhalar ve Urartular Diaohi Krallığı'nın topraklarını aralarında paylaşarak bölgedeki Diaohi egemenliğine son verdiler.

fuckbuddy

kama tarkan kağan
E her önümüze gelenle seviştik hayvandan ne farkımız kaldı tek farkı ben kıyafet giyiyorum o giymiyor

Sperm hücresi Uygun koşullarda vajinada hayatta kalabilen bir hücre yarın karınızla evlenince çocuğunuz zenci doğarsa aklınıza gelsin bu fuckbuddy muhabbeti dersiniz de o zaman ne kral kızsın sen zamanında fuckbuddy lik yapmışsın diye.

turan

kama tarkan kağan
Türk birliği ile farkını bilmeyen arkadaşları bize gösteren başlıktır

Turan tüm turan halklarının (macar, moğol,tunguz,samoyed vs) birliğini ön görürken kızıl elma yalnızca türk topluluklarının birliğini amaçlar.

fahrettin cüreklibatır

kama tarkan kağan
Bir gün Cüneyt baba gotham sokaklarında gezerken zengin bir çocuk görür "evlat şu 100 doları boz da yolumuzu bulalım" der çocuk Cüneyt abinin bakışından korkarak "abi bende para yok" der Cüneyt başkan da yalancının anası babası ölsün der

O çocuk şimdi Bruce Wayne olarak bilinen bir milyarderdir.

fahrettin cüreklibatır

kama tarkan kağan
Namı diğer Cüneyt Arkın kendisi Nogay değilde Kırımlı Tatar diye biliyorum neyse mühim değil ikiside türk sonuçta

Bir gün Cüneyt baba hastaneye kan bağışında bulunmuştur işte o kan kaptan amerika'yı süper asker yapan serum olarak bilinmektedir.

lut kavmi

kama tarkan kağan
eski ahit'de sodom ve gomarra kur'an-ı kerim'de ki karşılığı

sadece lgbt değil tecavüz, sübyancılık,hayvana hallenme ve ensest de bu kavimde yaygın olduğu evli erkeklerin eşlerini oğlanlar ile aldattığı,aile içi ilişkilerin aşırı olduğu için eski ahit'de yahveh kur'an da allah tarafından ateş topları ile yok edilerek yerin altına gömülmüşlerdir.

warner bros.

kama tarkan kağan
Dc comics adlı çizgi roman şirketi,New line cinema (elm sokağı ve yüzüklerin efendisi) ve midway(yeni adı netherrealm stüdyoları mortal kombat serisi bu stüdyodan çıkar) bu şirketin alt kuruluşudur aynı zamanda.

nicolas cage

kama tarkan kağan
kendisinin jim carrey tarzı bir hayat yaşadığını tahmin ediyorum. film seçimlerini de buna göre yapıyor olmalı ki özellikle kötü filmler seçecek hali yok. muhtemelen paraya değer vermeyen bir adam çünkü para için film çekecek olsaydı hayalet sürücü gibi filmlerde her türlü başrolü kapardı ve milyonları götürürdü. ama onun yerine, birçok insanın teklifini dahi neden kabul ettiğini anlamadığı filmlerde oynuyor.

kendisi aklımda her zaman face off, con air, lord of war(efsane filmdir diyalogları felsefe derslerinde okutulmalı), leaving las vegas,8mm,snake eyes,Kiss of death gibi filmleriyle kalacaktır. çünkü bunu hak etti bu adam. jim carrey'e gösterilen saygı bu adama da gösterilmelidir.

predator

kama tarkan kağan
1987 yapımı ilk filmde arnold schwarzanegerin oyunculuğu iyidir...predator ile çıplak dövüş sahesinde ilk ters şamarı yeyince 4 metre uçup yerden kalktığındaki suratındaki 'bu ne lan..sıçtık, hemen kaçayım' ifadesi yeter..tipide iyidir adam o yıllarda vücut ve yüz olarak gayet iyimiş.. çamura bulanmış yüzü ile bir nordik savaşçısı gibidir... predator da o zaman teknoljisi olan cgi kostüm ile halen gerçekçidir.. hele en son sahnede arnoldun kendisini tuzağa çektiğini anlayıp arnoldun yüzüne vay çakal bakışı atması, mimikleri filan bile o zaman teknoljisiyle üstesinden çok iyi gelinmiş bir sahnedir..
2018 yapımında über pradator ise kafasına atlayan bir bilim kadını tarafından mermi manyağı yapılan, eline geçirdiği esas oğlanı kızarmış tavuk gibi ortadan ayırabilecek pozisyondayken 10 metre öteye sırtüstü fırlatan ...yani son sahnede acayip sıçan bir karakter olmuş... sırf öldürmek için bu kadar piç edilmez predator ...hem de überi bu... 1987 filmini yapanlar bugünkü imkanlarla öttürürdü ...
1987 yapımı senaryosu, oyunculuğu, efekti vs.ile hollywoodun, hollywood olduğu zamanlardan kalan bir filmdir... o zamanlar öyle bir filmi sadece hollywood yapabilirdi...bunu da tüm dünya bilirdi.. hollywood dendi mi bi destur gelirdi ortama.. hey gidi hollywood hey..

dinghuang el yazmaları

kama tarkan kağan
Budist metinleri içeren el yazmalarıdır

5 yüzyıl ile erken 11. yüzyıl arasında tarihlenen el yazmalarının çoğunluğu Çince'dir; geriye kalanları ise günümüzde yok olmuş çeşitli Asya dillerinde yazılmıştır. Belgeler içerik olarak çeşitlilik gösterse de, genel olarak çoğunluğu dini niteliktedir. Dini metinler içinde ise çoğunluğu Budist metinlerdir.

Dile göre
*Klasik ve yöresel Çince
*Eski Tibetçe
*Sanskrit
*Pali
*Tangut
*Hotanca
*Soğdca
*Toharca
*Eski Türkçe

Konularına göre
*Dinsel yazıtlar
-Budist, özellikle de Tibet Budizmi
Taoist, anti-Budist Hua Hu Jing de dahil, ayrıca Tao Te Ching hakkında -Xiang'er'ın yorumu
-Nasturi Hıristiyan
-Manici
*Felsefe, özellikle de Konfüçyüsçü klasikler, Huang Kan'ın yorumlarıyla Konfüçyüs'ten Seçmeler ve Shang Shunun eski bir baskısı.
Edebiyat
Budist motifler içeren hikâyeler, bilinen adıyla bian wen
*Halk şarkıları
*Çin şiirleri
*Tarih, yerel ve resmi
Coğrafya, Wang wu tianzhu guo chuan da dahil
*Tıp
*Astronomi, Dunhuang astrolojik haritası da dahil
*Matematik
*Falcılık
*Sözlükler, Qieyunden alıntılar
*Muzik notaları
*Dans kayıtları
*Sosyal belgeler, örneğin sözleşmeler, hesap defterleri ve borç senetleri

çin halk hikayeleri

kama tarkan kağan
5000 yıllık çin kültürünün bağrından kopma bir kaç çin halk hikâyelerinde geçen canavarlar,hortlaklar,hayaletleri yazalım

*Jiang shi:çin usulü vampirdir eğer ölü kişisi cenazeden sonra gömülmez ise,üzerine güçlü bir şimşek düşer ise(frenkenstain gibi), hızlı yaşayıp genç ölürse,diri bir şekilde gömülürse,ölmeden önce ciddi bir trajedi yaşadı ise veyahut yaşayan biri bu vampirlerden biri tarafından ısırılırsa geçmiş olsun

*Di fu ling: genelde yaşadıkları yere güçlü bir şekilde bağı olan kişilerin hayaletleridir bu yer bir arazi olur göl olur nehir olur kişiye bağlı

*Diao si gui: kendini asarak intihar eden veya asılarak idam edilen mahkumların hayaletleri asılı bir şekilde ağaçtan size bakarken ağzından aşağı uzun bir dil sarkıyorsa geçmiş olsun bildiğiniz tüm duaları okuyun

*Gui Po: zengin ailelere hizmet eden kahyaların ruhları ailenin çocuklarına veya başka nedenlerle dönerler genelde arkadaş canlısı olsalar da her zaman pozitif değillerdir

*Nü gui: garez ve halka filmlerindeki Samara işte bu hayalettir

*Ri Ben Gui Bing: bu abiler ikinci dünya savaşında çin'i işgal ederken Çinliler tarafından katledilen ölü japon askerlerinin hayaletleridir,genelde birlik halinde memur üniformalı bir şekilde silahlı ve kılıçlı (katana) bir vaziyette hala çin köylerine saldırırlar

*Shui Gui: boğulan kişilerin hayaletleridir ,bedenleri deniz,nehir ve göl suyuna adapte olur ve orada kalmaya devam ederek milleti korkutur

*Wu Tou Gui: kafası kesilerek idam edilen mahkumların başsız ve amaçsız bir şekilde dünyada dolaşan hayaletleridir

*Yuan Gui: bu arkadaşlar masumdur hatalı bir şekilde ölen (mesela iftiraya maruz kalmış ve idam edilmiş) kişilerin hayaletleridir bu abi/ablalar yaşayanlarla iletişime geçip neden böyle öldüklerini kavramaya çalışırlar eğer yaşayan kişi onurlarını kurtarmalarında onlara yardım ederse huzur bulup cennete giderler

*Ying Ling: ölü fetüslerin hayaletleri japon kültüründen 50 yıllık japon işgali döneminde Tayvan Çinlilerine geçmiştir çin topraklarında yaşayan Çinlilerde böyle bir inanış yoktur

*Diyu: naraka olarak da bilinir çin kültüründeki cehennemdir yeraltında bulunan 18 çembere bölünmüş bir yer olarak tasvir edilir burada çilekeş ölülerin ruhlarına günahlarının bedeli ödenip cennete geçene (kimi hikâyede reankarne olup dünyaya geri dönene) kadar veya çok leş biri ise sonsuza dek işkence edilir dante'nin cehennemini andırır

*Meng po: unutkanlık hanımı olarak geçer diyu da işkencesi biten ruhları geri dünyaya göndermek için beş aromalı unutkanlık çayı içirir böylece ruh önceki hayatında kim olduğunu ve cehennemde çektiği işkenceleri unutur

Çin hikâyelerinde doğar doğmaz konuşan bebek hikâyeleri vardır çünkü beş aromalı unutkanlık çayını bebeğin ruhu içmedi.

keçuva

kama tarkan kağan
inka imparatorlugunun resmi dili idi. bugun bolivya, peru, ekuador, kuzey şili, arjantin ve guney kolombiya'da 8 ila 13 milyon kişi bu dili konuşmaktadir, yani gunumuzdeki en yaygin amerikan yerli dilidir. bolivya ve peru'nun resmi dillerinden biridir. coca, llama, puma gibi kimi sozcukler bu dilden ingilizce'ye gecmiştir.

Birkaç kelimesini yazayım

* tuka - tükürmek

* paku - bak

* khapao - kaba

* ipa - abla

* ku - koy

* kaşa - kış

* kuli - kül

* kalı - kalın

* karwın - karın

* kasa - kes

* tawga - dağ

* takhıla - dağıl

* khipu - ip

* çur - dur

* as - az

* tak - ta ki

* la - ile

* mi? - mi?

* biri - bir

* tawa - dört (Çuvaş Türkçesi'nde tavat)

* pis - beş

* halta - altı

* khawa - kör

* kiwi - kir

* ata, atea, hataa - ata

* ata cama - ata mezarlığı.

macuahuitl

kama tarkan kağan
Çevresi kesin taşlardan oluşturulmuş ahşap sopa.
ismini nahuatl(aztek) dilinden almıştır.
türkçe anlamı el-tahtası'dır.
mezo-amerikalılar (özellikle aztekler) tarafından yakın dövüş silahı olarak kullanılmıştır.
kökeni meksika' ya aittir.

abrakadabra

kama tarkan kağan
Abrakadabra, büyü sırasında kullanılan ve kimileri tarafından diğer dillere çevrilmeksizin en fazla kullanılan sihirli söz

Aramice bir kelime olup "söylediğim gibi yaratacağım" anlamına gelir.

yörük

kama tarkan kağan
Bir boy/kabile veya klan değil yaşam tarzına verilen isimdir

Genelde dili Türkçe olup göçebe hayatı yaşayanlar için kullanılır bu terim tabi içlerinde kısmı de olsa türk olmayan unsurlardan (mesela İçel Yörüklerinin kökü moğoldur) insan da vardır.

berberiler

kama tarkan kağan
Eskiçağda Berberiler genellikle yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir. Tarihçiler onlardan bahsederken çeşitli isimler kullanmışlardır. Yaşadıkları bölgelere göre adlandırılan Berberiler için şu isimler kullanılmıştır; Berka (doğu Libya) ve Trablus'ta yaşayanlara Nasamun ve Psih, Büyük Sahra'da göçebe olarak yaşayanlara Garamant, Tunus sahil boylarında yaşayanlara Makil ve Maksi, Doğu Magrib'de yaşayanlara Musulan ve Numidyalı, çöl sınırları ve yüksek dağlarda yaşayanlara Getul, Orta Magrib ve Uzak Magrib'de yaşayanlara da Magribi veya Merv (Maures) adı verilmiştir.

semitik

kama tarkan kağan
Günümüzde Yahudileri belirtmek için kullanılsa da arap,kenanlı(ugarit,moav,İbrani,edom,fenikeli),arami ve Mezopotamyalıları(akkad, asur/babil kökenli olanlar) belirtir

Esasen aşırı beyaz tenli olmalarına rağmen zamanla Afrika'dan gelen zenci kabileler(Etiyopya,sudan ve Somali örnek verilebilir) ile karışıp çikolata olmuşlardır.

kuzen evliliği

kama tarkan kağan
Genetik açıdan ortaya çıkabilecek hastalıkları artırdığı doğrudur bu açıdan yanlış olduğu söylenebilir ama ensest ağır bir itham

ensest denilen hede birinci dereceden akraba (ana,baba, kardeş) olanlarla yaşanan cinsel temasa denir Arap kültüründe de islam dininde de yasaktır tamam arapları bende sevmem de adamlara ensest diye de çamur atmam

Ayrıca geçmişte birçok insan böyle evlenirdi başka bir yazımda bahsetmiştim misal hunlar ve göktürkler döneminde berdel veya baba ölünce onun hareminde bulunan (kendi öz annesi hariç) oğulun da kendi haremine alması gibi olaylar vardı bu günümüzde yanlış kabul edilse de geçmişte vardı

Ona bakarsan eşcinsellik de öyle Yunan-Roma'da normal karşılanırken günümüzde yanlış kabul edilmekte

Eski verdiğim örneği bir daha vereyim kuzenler günümüzde kardeş gibi yetiştiği için yanlış gelebilir günümüzde kızının odasına kapıyı çalarak giren baba ile geçmişte "verdim gitti" diyen babanın anlayışı bir olabilir mi veyahut eskimoların yaşamını okuyun bir eskimo ailesi ile sıradan bir türk ailesinin ahlak anlayışı aynı olabilir mi?

sistan ve belucistan eyaleti

kama tarkan kağan
İran'ın 31 eyaletinden biridir

Eyalet, kuzeyde Sistan ve güneyde Belucistan ismiyle iki bölümden oluşmaktadır. Kuzeydeki Sistan bölümü, İran'ın en kuru bölgelerinden birisiyken, güneydeki Belucistan'ın Hint Okyanusu kıyı bölgelerinde nemde aşikar bir yükseliş olur ve yağış miktarı yükselir.

Eyaletin güney, batı ve doğusunda Beluçlar yaşar ve Beluçça dilini konuşurlar. Belucistan, Farsça'da Beluçların ülkesi anlamına gelmektedir. Sistan ismi ise, eski Farsça'da sakastāna isminden gelir ki 'Sakaların(İskit) ülkesi' anlamına gelir.

Çok bilgin ve edebiyatçı bu eyalette doğmuş ve yetişmiştir. Bunlardan; Farrukhi Sistani, Ya'qub-i Laith Saffari, İran'ın milli kahramanlarından Rüstem ve dini lider Ali Hüseyni Sistani sayılabilir.

afgan

kama tarkan kağan
Doğu İran kabilelerinin konfederasyonudurlar

Kökleri belirsiz olsa da heredot'un paktun Adıyla söz ettiği baktriya krallığı bünyesinde bulunan bir kabilenin afganların(peştun) çekirdeği olduğu kabul edilir

Bunun yanında İsrail krallığı yıkılınca bölgeye yerleşen Yahudi cemaatlerinin çeşitli Afgan kabilelerine katıldığı,ak-hun soyundan geldikleri, Makedonya Yunanlılarının İranlı kabileleriyle kurduğu konfederasyon olduğuna da düşünülür.

tanrıya inanma sebepleri

kama tarkan kağan
Tanrı düzen koyucudur tanrı olmadığı zaman mutlak kaos devam eder ,evrendeki her şeyin bir şekilde düzeninde gitmesi mutlak kaos'u ortadan kaldıran düzen koyucu yaratıcı sayesinde olabilir eğer tanrı olmasaydı güneş sistemi, doğa döngüsü gibi şeyler değil mutlak kaos olacağını bildiğim ve kaos'u domine eden düzenin (herhangi bir düzeni) kendiliğinden ortaya çıkması da imkansız olduğu için kaos'u ortadan kaldıran bir tanrı olduğuna inanıyorum.

kıbrıs türkleri

kama tarkan kağan
İlk önce adana'dan kendilerine gönderilen temiz su kesilmeli sonra Kıbrıs Türkleri Osmanlı döneminde Türkleşmiş yunanlılardır diye zırt pırt kuzey sınırına gelen güney kesimi ile başbaşa bırakılmalı

O zaman eoka'ya sempati duyanlar Yunanlılar ile dostluklarını pekiştirsin orada o dönemi görmüş hala bize sempati duyan Türkler Anadolu'da veya Trakya'da çeşitli yerlere yerleştirilmeli.

eoka

kama tarkan kağan
Aynı zamanda çok enteresandır kuzey Kıbrıs Türkleri de Anadolu Türklerine siz olmasaydınız şu an Avrupa birliğindeydik diye söverken aklına gelmez bu terör örgütü.

Eoka-a ve eoka-b diye ikiye ayrılmıştır.
5

mezopotamya

kama tarkan kağan
Irak,kuveyt, kuzeydoğu Suriye ile Türkiye'nin Gaziantep ile Diyarbakır kentlerinin bir kısmını içine alır

Sümer,akkad,asur/babil,mitanni ve Elam(kendileri İran'da yaşamış olsa da Mezopotamya kökenli kabul edilirler) gibi uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.

lviv

kama tarkan kağan
3-4 sene önce gittiğim gayet güzel şehirdir

Genelde toplu taşıma araçları,evler komünist dönemden kalmış eski olsa da güzel bir şehirdir

Benim gittiğim dönemde doğuda ruslar, komünist ukraynalılar ve diğer Avrupa komünistleri ile Ukrayna hükümeti arasında çatışma olduğu için çok şehit cenazesi vardı şimdi nasıldır bilemem.

Ekleme:o gizli kafelere girdim de adamlar türk olduğum için ağır bir laf etti yanımızdaki Rusça bilen adam söylemişti

internet kafeler

kama tarkan kağan
2003-2009 arası yaygın olup şimdilerde sinek avlayan kafelerdir

En güncel oyunları 2008 den kalma olduğu üstüne en zor durumda olan kişinin bile evinde internet veya oyun olduğu için artık iş yapmamaktadır

Arkadaşın babası işletiyordu kirayı karşılamayınca kapadı oradan biliyorum.

göbeklitepe

kama tarkan kağan
Anadolu'da görülmeyen hayvan motiflerini kullanmaları kendilerinin daha geniş bir alana yayılmış olduğunu düşündürmektedir

Tüm din ve inanış modellerinin dayanak noktası olduğu da söyleniyor burada tapınılan din sisteminin.

kibele

kama tarkan kağan
Anadolu topraklarında ortaya çıkmış bir bereket tanrıçası

Göbeklitepe'nin tabiat'a dayalı dininin Kibele'nin temelini attığına dair iddialar vardır ,genelde Kibele'nin gücünü taşıdığına inanılan bir heykele tapınılan bu dinde "doğa ana" olarak hala günümüz insanlığında etkisini hissettirmekte.

1000 tanrılı din

kama tarkan kağan
hitit politikasının bir sonucudur

şöyle ki hititler orta anadolu'da henüz yeni yeni kurulduğunda ülkenin çeşitli bölgelerini koruyan tanrılar olurdu zamanla komşu devletlere sefer düzenleyecekleri zaman onların tanrılarını da alıp kendi tanrı pantheonlarına katmışlardır böylece işgal edilen yerdeki halk zaten aynı tanrıya taptığı hititleri normal karşılamıştır

genelde hitit dininde tanrılar belli bölgeleri etkisi altına alırdı (misal ankara'nın tanrısı farklı yozgat'ın tanrısı farklı) ve ülkenin bekçileri olarak görülür kendilerine tapılırdı lakin sonradan ülkenin ve kraliyet ailesinin bekçileri konumuna gelmişlerdir ve kendilerine tapınmak zorunludur

bir de ilk dönemlerde hitit tanrıları şekli olmayıp bazı semboller ile betimlenirken sonraki dönemlerde insan formunda tasvir edilmeleri hitit dininin gelişime ve etkileşime açık olduğunu gösterir.

hunza

kama tarkan kağan
Bizde hun kabilesi yurt dışında iskender'in torunları olarak lanse edilen gariban etnik grup

Dilleri bırak Hunca,ilirce veya antik Makedonca herhangi bir Hint-Avrupa diline ya da Altay diline bile girmez

izole bir halkır dildeki sayılar şöyle

1 han (veya hen, hak)
2 altó (veya altán)
3 isko (veya iskey)
4 wálto
5 čindó
6 mishíndo
7 thaló
8 altámbo
9 hunchó
10 tóorumo' (bazen toorimi ve turma)
100 tha

yüksek ihtimal bölgeye türk ve vedik topluluklar gelmeden önce daha geniş bir alanda yaşayan günümüzde sadece pakistan'ın gilgit-baltistan eyaletinde karakurum dağları ve hindukuş dağları'nın birleştiği bölgede hunza,nagar ve yasin vadilerinde yaşayan tahmini 87,000 civarında nüfusa sahip,ağırlıklı olarak müslüman ismaili olan izole oymak.

kalaş kabilesi

kama tarkan kağan
büyük iskender'in ordusundan arta kalanlar olduklarına dair haklarında yanlış bir bilgi olan Afgan dağlarında kısmen de Pakistan'da yaşayan kabile

bu adamlar dardik denilen hint grubunun nuristani olarak bilinen oymağındandır, kalaş kabilesi de bu nuristani denilen oymağın bir kabilesidir

yani antik makedonya gibi grekler ile değil hint-aryan kavimleri ile akrabadır

(bkz:dardik)
(bkz:nuristan)
(bkz:kafiristan)

ayrıca dini inançları da az bir kesimi islam olmak üzere çoğunlukla antik hinduizm (hinduizm'in ilk çıktığı hali) ve animizm'dir.

hintlilerin kökeni

kama tarkan kağan
Türkistan'dan güneye inen vedik kabilelerinden gelirler lakin bu savaşçı kabilelerin vedik veyahut Hint-Avrupalı olmayan yerel halk üzerine baskı kurması sonucu dravit-hint karışımı insanlar da ortaya çıkmıştır zaten kast sistemi de yönetici vedik grubun (brahmanlar) yerel halkla karışmayı önlemeyi istemesi üzerine ortaya çıkmıştır.

hun gülü

kama tarkan kağan
Halıcılık tarihinin bilinen en eski halısı olan Pazırık Halısın'da kullanılan Hun Gülü -Türkmen Gülü motifi çeşitli zamanlarda Buhara Gülü, Neben Gülü, Salur Gülü isminde çeşitli formlar almış, Selçuklu ve Anadolu beyliklerinde "sekizgen" gül motifine dönüşmüştür. Günümüzde çapraz çiçek motifi adıyla anılan bu motif Anadolu'da çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

bozkırın kuyumcuları

kama tarkan kağan
İrani bir halk olarak geçmeleri zaten dilleri çözüldüğü için değildir henüz ıssık yazısı okunmadı bunun nedeni heredot'un İskit dilinde kaydettiği tanrı,kral,yer ve kabile adları ile çevresindeki veya bünyesinden ayrılmış çoğu halkın (soğd,part, sarmat,alan vs.) İran kökenli bir lisan konuşmasıdır bu sebeptendir ki ana akım çevreler İranlı olarak tanıtır kendini

He bir de kendilerinin bünyesinden çıkan çoğu 3.yy da kurulan Budist krallıkların (piçan,hotan gibi) İran menşeli bir dil konuşması da etkilidir

Ama tabi Rusların Slavların ataları, Bulgarların trak kökenli oldukları,macarların fin-ugor oldukları gibi çok değişik iddialar vardır ki ıssık yazısı okunabilirse ortaya çıkar.

Bana kalırsa en başka altaylarda ortaya çıktıkları bilinen İskitlerin ön-türk kabilelerinden oluşup zamanla İran kökenli bir dil konuşmuş olabilecekleri.

subzero vs scorpion

kama tarkan kağan
Scorpion shirai ryu adlı ninja klanından ,sub zero ise lin kuei adlı suikastci, hırsız ve bilimum casusun mensubu olduğu lin kuei klanındandır

Scorpion'un bağlı olduğu klan'ı kuran takeda japon kökenli olup Çinlilerden oluşan lin kuei klanı mensubudur ardından japonya'ya dönüp kendi klanını kurar tabi öğretileri lin kuei nin büyük ustasından izin almadan başkalarına öğretince sen öğretileri izinsiz yayıyorsun diye büyük usta takeda'nın başına ödül koyar böylece lin kuei ile shirai ryu arasındaki kan davası başlamış olur

Scorpion'un klana katıldıktan sonra quan chi adlı büyücü netherrealm (cehennem) den gelip ikili oynayarak büyük usta'ya emir verdirerek ikinci sub-zero (kuai-liang) a scorpion'un kendisi de dahil ailesi ve klanını katlettirir bunun üzerine quan chi scorpion'u dirilterek sub-zero nun abisi ilan ilk sub-zero (bi-han) ı öldürtür (bu abimiz sonradan buz gücünü kaybetmiş şekilde gölge gücünü kazanıp noob saibot olarak geri dönecektir tabi yine quan chi diriltiyor) sonrasında quan chi nin yaptığı pezoluk ortaya çıkmış ve scorpion ile sub-zero barış yapmıştır ayrı tabi

Bağlı oldukları klana göre değerlendirmek gerekirse shirai ryu sadece dövüş sanatları eğitimi verip silah kullanmayı öğretirken ,lin-kuei hem dövüş sanatları hem silah kullanma hem de su,buz,su buharı,duman gibi elementleri kontrol etmeyi de öğretir he bir de lin kuei bünyesinden cyrax,sektor ve sonradan kaçırıp cyborg yaptıkları smoke ile birlikte tekunin (siber lin kuei) adlı insan düşmanı robotlardan oluşan yeni bir klan daha kurmuşlardır.

hayvan üslubu

kama tarkan kağan
Hayvan üslubu, Hun ve Göktürk Devirlerinde gelişen, İslam sonrası Türk Sanatı'nda da etkisini gösteren erken devir Türk sanatı'nın en önemli tarzıdır. Bitkisel üslup, İslam sonrası döneme kadar hayvan üslubu gibi yaygınlık kazanamamıştır (hun gülü olarak bilinen desen sistemi hariç).

grekçe

kama tarkan kağan
Grekçe (ya da Antik Yunanca), ailenin bir kolundan ziyade bir lehçeler grubudur: 3000 yılı aşkın yazılı tarih boyunca Yunan lehçeleri, hiçbir zaman karşılıklı olarak-diğer lehçeler arası- anlaşılmaz duruma gelmedi. Grekçe, Balkanların güney ucunda, Peloponez yarımadasında ve Ege Denizi çevresinde baskındı. Yunan dilinin geçmişte kalan en eski yazılı kanıtı Miken medeniyetinin lehçesi olan Mikence'dir ve ağırlıklı olarak kil tabletleri ve Girit Adası'ndaki seramiklerin üzerinde bulunur. Mikenlerin alfabetik bir yazılı sisteminden ziyade Linear B olarak bilinen heceli bir yazı sistemi vardı.

İlk alfabetik yazıtlar, muhtemelen Homeros'a ait İlyada ve Odysseia destanlarının bugünkü şekline ulaştıkları zaman yani MÖ 8. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir. Antik çağda birçok Yunan lehçesi vardı fakat MÖ 5. yüzyılda Atina kentinin kültürel üstünlüğünden dolayı, Klasik Dönem sırasında (MÖ 480-323) standart yazınsal dil haline gelen lehçe “Attika” denilen Atina lehçesiydi. Bu nedenle Klasik zamanlarda yazılan en ünlü Yunan şiirleri ve nesirleri Attika lehçesiyle yazılmıştır: Aristofanes, Aristoteles, Euripides ve Platon, Attika lehçesiyle yazan yazarlardan sadece birkaç örnek.

Günümüz yunancası ile bağı iki Hint-Avrupa dili (mesela İtalyanca ile Rusça arasındaki bağ) kadardır.

toharca

kama tarkan kağan
Toharca konuşan insanların tarihi hala gizemle çevrilidir. Uygur bölgesinde yer alan Taklamakan Çölü'nde yaşadıklarını biliyoruz. Bulunan Toharca metinlerin çoğu tanınmış Budist eserlerin çevirisidir ve bu metinler MS 6. ve 8. yüzyıllar arasına tarihlendirilmiştir. Bu metinlerin hiçbiri Toharların kendileri hakkında bilgi vermemektedir. Bu dala ait iki farklı dil bulunmaktadır: agnu şivesi ve kuça şivesi. Toharca A dilinin kalıntıları sadece Toharca B dilinin bulunduğu yerlerde bulunmuştur; bu durumda Toharca A'nın zaten soyu tükenmiş olduğunu ve yaşamına sadece dini veya şiir dilinde devam ettiğini ve Toharca B'nin idari amaçlarda kullanılan canlı bir dil olduğunu akla getirmektedir.

Taklamakan Çölü'nde, MÖ 1800'den MS 200'e kadar tarihlenen uzun boylu, kızıl, sarışın ve kahverengi saç gibi Kafkasya özelliklerine sahip iyi korunmuş birçok mumya keşfedilmiştir. Elbiselerin dokuma stili ve desenleri, Orta Avrupa'daki Hallstatt kültürüne benzemektedir. Fiziksel analiz ve genetik kanıtlar, Batı Avrasya'da yaşayanlarla benzerlikler ortaya koymuştur.

Toharca tamamen tükenmiş durumdadır. Tüm Hint-Avrupa dilleri arasında, en uzakta, doğuda konuşulan bir dildir.

sovyetler birliği

kama tarkan kağan
Bak şu da bir gerçektir Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,türkmenistan gibi türk cumhuriyetleri Türkiye'den daha modern ise sebebi komünist sistemi görmeleridir

Zaten bak genelde Türkistan'da en radikal kesim güney kazakları, Özbekler, Türkmenler ve uygurlardan çıkar bunlar da nispeten toplumdan izole kaldıkları için.
4

urumlar

kama tarkan kağan
bosphorus krallığı bakiyesi yunanların hristiyan olan kıpçak boyları ile karışması sonucu ortaya çıkan türkce konuşan halk en çok ukrayna sonra da gürcistan da varlar

bir de bunların yine türk-yunan melezi olup yunanca konuşanı var ki onlar da rumey olarak geçerler

mimar sinan'ın da bu soydan geldiğine dair iddilar vardır.

quetzalcoatl

kama tarkan kağan
aztek-maya dininde herşeyi yaratan tanrı tüylü bir yılan veyahut yılan-kuş karışık ya da yılan-insan karışık tasvir edilir kimi zaman bir insanı yiyen dev bir yılan olarak tasvir edilir

neyse mezo-amerika'ya medeniyeti öğretip doğuda denize dalarak bir gün döneceğine söz verip gitmiştir genelde kızılderililer de köse olduğu için doğudan gemiyle gelen sakallı ispanyol lider hernan cortez'i bu tanrı sanmıştır

mayalar kendine kukul-kan derdi.

jensen ackles

kama tarkan kağan
Dean Winchester'ı canlandıran hemcinsim yahuşuhlu aktör

valla yakışıklı adam aynı ortamda aynı kıza yavşasak denk gelsem susar yerimde pusar buyur abi sen devam et derim bükemediğin eli öpeceksin hacı.

dream warriors

kama tarkan kağan


beast from the east albümünden başarılı bir dokken parçası...

Sözleri

i lie awake and dread the lonely nights
i'm not alone
i wonder if these heavy eyes
can face the unknown
when i clse my eyes i realize
you'll come my way
i'm standing in the night alone
forever together

with the dream warriors
don't wanna dream no more
with the dream warriors
and maybe tonight
maybe tonight you'll be gone

i feel the touch comin' over me
i can't explain
i hear the voices callin' out
callin' my name
it's the same desire to feel the fire
that's comin' your way
i'm standing in the night alone
forever together

with the dream warriors
don't wanna dream no more
with the dream warriors
maybe tonight you'll be gone
with the dream warriors
ain't gonna dream no more
and maybe tonight
maybe tonight you'll be gone

sweet revenge, the bitter end
this time
break the spell of illusion
bound together waiting for you

dream warriors
don't wanna dream no more
with the dream warriors
maybe tonight you'll be gone
with the dream warriors
ain't gonna dream no more
with the dream warriors
and maybe tonight
maybe tonight you'll be gone
dream warriors
maybe tonight you'll be gone
dream warriors, forever
dream warriors
maybe tonight you'll be gone
dream warriors

klibin çoğunluğu filmden (a nightmare on elm street 3:dream warriors) alınan sahnelerden oluşur. kristen'in uyumamak için maket ev yapmasıyla başlar. dayanamayıp uykuya dalan kristen, kendini freddy krueger'ın (dream demon) evinde bulur. dolaşırken bulduğu kız çocuğunu kucağına alır, kaçmaya başlar. bir süre sonra kucağındaki kıza bakınca yanmış bir bebekle karşılaşır. çığlık içinde kabustan uyanır. ter içinde kalmıştır. biraz sonra tekrar uykuya dalar ama kabuslar peşini bırakmaz. filmde duvarların parçalanıp, döşemenin altından yılan formundaki freddy'nin çıkması sahnesi biraz değiştirilmiştir. freddy yerine duvardan iskelet desenli gitarıyla george lynch çıkar. klibin sonunda grup, rock müziğin gücüyle freddy'yi (rüya iblisi/dream demon) defeder.

çorum geceleri

kama tarkan kağan
bütün o güzellik ve aksiyonu bir gecede yaşamaya çalışmaktan sonrasında sabahı görmektir.
akşam üstü ormanın kenarında göl manzaralı bir balık lokantasından çıkıp turistlerle birlikte atv kiraladık ve tur halinde şehre indik.
iki farklı barda inanılmaz içkiler denedik, şehrin bir ucundan diğer ucuna bugatti ile gidip limuzin ile döneceğimiz organizasyonlarda zaman nasıl geçti anlamadık.
tabi bu arada limuzinde 4 güzel ile 3 saat geçirmemiz de bunda etkili ehehe.
sabaha karşı korsan gemisi şeklinde dizayn edilmiş bir resoranda çorbalarımızı içtik, yanında 27 çeşit kahvaltılık ve meze vardı.
üstüne çankırı sınırında tarihi bir mekanda kahvelerimizi içtik ve eve yeni dönüyoruz.
bütün bu gecenin bize maliyeti 17000 dolar olsa da çorum geceleri buna değermiş.

love

kama tarkan kağan
Böyle filmleri niye izlersiniz anlayabilmiş değilim

Aynı filmin bir benzeri daha vardı wonder woman karakterini çizen adamın hikâyesini anlatıyordu yarısında pu aq sapıkları diyip kapadım demek ki ben bu tarz filmlere gelemiyorum.

gerçek kötüler

kama tarkan kağan
Suicide squad yani intihar timi adlı çizgi roman uyarlaması filmi çok başarılı bir şekilde Türkçe ye çeviren çevirmen'in işidir

Hoş Jackie Chan filmi who am i filmini Afrika kaplanı diye çeviren bir çevirmen var ülkede buna takılmamak lazım.

rougarou

kama tarkan kağan
Rougaroular insan etiyle beslenen bir yaratıklardır. İstekleri ve amaçları için insanlıktan çıkarlar. Sürekli açlardır. Belli bir yaşa kadar insan olarak yaşarlar vakti geldiğinde genlerindeki vahşilik açığa çıkar. Genetiktir. Belirtilerin çıkmasıyla aşırı açlık başlar ve ilk insan etiyle beslenmelerinde gerçek yüzleri ortaya çıkar. Bu değişim çok hızlıdır. Taze etten aldıkları tek bir ısırıktan sonra dişleri ve derileri değişir. Geri dönüşü yoktur. İnsan eti yiyene kadar tam bir Rougarou olunmaz. İnsan eti yemezlerse değişim tamamlanmaz. Rougarou sadece yakılarak yok edilebilir.

castiel

kama tarkan kağan
Yanlış bilmiyorsam bizdeki İsrafil'e denk gelen melek karakter

Tabi daha gelemedik kendisine 1.sezondayım karışık izlediğimden kendisine ne olduğunu biliyorum tabi özellikle 7.sezon da FX de veriyorlar.
7

mortal kombat karakter seçimine göre kişilik analizi

kama tarkan kağan
*shinnok: bunu seçen "insanlığın aq nalet olsun içimdeki insan sevgisine" diyen adamdır bezmiştir yaşamdan da düzenden de hatırlarsınız ki bu shinnok adlı qarizma abidesi eski yüce Tanrı insanlık dahil tüm yaşamı ve tüm alemleri yok edelim dediği için diğer yüce tanrılar tarafından cennetten kovulmustur ömrü hayatında da her şeyi yok etmek için planlar yaparlar yani mkx de shinnok favori karakterlerimden ondan biliyorum

*Predator: bunu seçen adam oyuna misafir gelmiştir zaten predator da mortal kombat oyununda konuk karakter olduğu için sıkıntı yoktur birbirini tamamlarlar bunu seçen adamlar çok pis teknoloji bilirler taktik kurabilirler ve de hayvanı bir güçleri vardır kimse karşısında duramaz her türlü zirveye otururlar oturamaz ise bilgisayarı/konsolu camdan atarak predator'un filmde yaptığı gibi herşeyi kendi emekleri ile beraber imha ederler.

neden birkaç gün tatil yapmıyorsun jonathan

kama tarkan kağan
amerikan filmi klişelerinden olan bir replik. genelde babacan amirler tarafından astlarına hitaben kullanılır.

Tabi eğer bu lafı işiten jonathan arıza bir tipse, bu lafları eden amiri masasına dirseklerini dayayıp ellerini birleştirerek "jonathan, üzgünüm ama, eğer böyle devam edersen rozetini ve silahını istemek zorunda kalacağım..." der akabinde Jonathan yine klişe bir söz olan "git kendini becer David" diyerek amirine artislik yapıp rozeti kaptırır.

kabulgan

kama tarkan kağan
Hemen hemen her kültür ve hikayede olan şekil değiştirenlerin türk kültüründeki hali

Kötü varlıklar olup kişinin arkadaşı veya aile üyeleri kılığına girip işkence ederek öldüren sadist varlıklardır.
4

aksiyon filmi

kama tarkan kağan
Valla benim en sevdiğim film çeşitlerinden biridir özellikle denzel Washington'un the equalizer filmi yok mu son dönemlerde çıkan en iyi aksiyon yapımı hatta John wick den bile iyi ama John wick in üçüncü filmi John wick serisi içerisinde en iyisidir

Konu çok dağıldı bilim-kurgu, gizem, suç ve korku ile vazgeçilmezim.

anav

kama tarkan kağan
Türkmenistan'ın merv kentinde yaşamış kültür bölgesi

Diğer afanesyevo,andronovo gibilerinden farkı atlı göçebe değil yerleşik yaşam sürüp tarım ile uğraşmalarıdır.

kürdoloji

kama tarkan kağan
Kürdoloji veya Kürt çalışmaları, Kürtçe, Kürtler, Kürt kültürü, geleneği vb. üzerine farklı disiplinler ile akademik olarak inceleme ve araştırma yapmayı amaçlayan öğreti. Günümüzde Kürdoloji şeklinde bir disiplinin olduğunu söylemek mümkündür. Bunun tek başına İranoloji ve Türkoloji gibi ayrı bir disiplin olmadığı görüşü de hâkim paradigmalardandır.

Halaya giriş dersinden bir türlü geçemediğim bölüm altı yıl oldu hala alttan....

the long halloween

kama tarkan kağan
DC comics tarafından cadılar bayramı 23 Ekim 1989 da basılmış yine bir sonraki cadılar bayramı 23 Ekim 1990 da bitirilmiş hikayedir

Godfather'a az biraz Batman eklendiğinde nasıl olur temalı bu hikaye Batman düşmanlarından two-face etrafında döner.

balkan türkleri

kama tarkan kağan
Birinci kavimler göçünde oraya yerleşen hun,avar,Hazar,Bulgarların macar,Yahudi,Slav kökenli kavimlere katılıp onları devletleştirmesi veyahut onlarla beraber Avrupa'ya dağılmaları sonucu asimile olmuşlardır

İkinci dönem kavimler göçünde ise Osmanlı, Selçuklu,Kıpçak kabilelerinin bölgeye yerleşmesi ile ortaya çıkmış hala Balkanların çeşitli yerlerinde yaşarlar.

soğdlar

kama tarkan kağan
Zannedilen aksine tacikler ile tek alakaları iki toplumun da İran menşeli bir dil konuşması

Şöyle ki tacikce düpedüz Farsçadır aynı zamanda darice( Afgan Farsçası) konuşan Afganistan vatandaşları da Fars kökenlidir

En basitinden sogdca doğu İran lisanı iken Farsça güneybatı iran dilidir yani tacikler(farslar) ile soğdlar arasındaki bağlantı bir Kürt ile Fars arasındaki kadardır

Taciklerin çekik gözlü olması da Çağatay hanlığı döneminde çeşitli türk ailelerin taciklere karışmasıdır.
2

düz dünya teorisi

kama tarkan kağan
Ortaçağ da kilisenin savunması neyse de günümüzde bunu savunan kitlelere ne demeli ulen arap olsa neyse Hollandalı bir kitle var bunu savunan

Galileo dünya düz de yoksa seni yakarız diyen kiliseye ne demiş

"Tamam dünya düz siz yuvarlaksınız" o hesap.

nekrofobi

kama tarkan kağan
Bir de necromancer vardır ki bu elemanlar ölülerden bilgi almak geleceği öğrenmek uğruna mezarlıkta uyurlar ölü toprağı yerler kafatasından su içerler kafaları güzeldir yani.

türklerin iran menşeli olması

kama tarkan kağan
hiung-nu denilen devleti doğu iran dili konuşan göçerlerin kurduğunu ya da halkı olmasa bile kraliyet ailesinin iran kökenli olduğunu iddia etmesi ile nirvana yapmıştır aynı iddialar göktürkler için de geçerli tabi

ulan bu pezevenkler yüzünden avrupa tarihçilerinin eserlerine şüphe ile yaklaşır oldum batı iskitler yani sarmatlar iranlı o konuda hemfikiriz de daha ıssık yazısı okunmamışken hayırdır yani hadi iskitler toptan iranlı dedik de hiung-nu ve göktürkler iranlı demek hangi mantık orospu çocukları

neyse ki abdli mezar ve gen araştırmacıları var da itibar etmiyoruz zaten vikipediye kalsa "turkic maybe iranian origin" diye bir ibare var siktir git demekten başka seçenek kalmıyor.

shinnok

kama tarkan kağan
Diğer Bilge-yaşlı tanrılara cennette insanlıktan bir halt olmaz yok edelim gitsin dediği için cennetten netherrealm (cehennem) sürgün edilmiş yaşlı tanrı karanlık ve ölümü sembol eder netherrealm de lucifer'i indirip güçlerini çalmış bu yeteneğini de öyle kazanmıştır bir iddiaya göre raiden'in babasıdır ikisi birbirine böyle imalı imalı laf sokar bu konuda ama netlik kazanmamıştır

Yeni çıkan mk11 oyununda cetrion adlı yaşamı ve ışığı sembol eden kızkardeşi ve zamanı kontrol eden titan kronika annesi olduğu ortaya çıkmıştır .

baraka

kama tarkan kağan
Baraka tarkatan adlı bileklerinden bıçak benzeri keskin kemik çıkarabilen bir ırkın şampiyonu millena ise edenian denilen insan görünümlü ama en aşağı 1000 yıl yaşayan bir ırk ile tarkatan karşımı olup shao kahn siparişi üzerine shang tsung tarafından yapılmıştır.

şintashta kültürü

kama tarkan kağan
Sintaşta kültürü, Sintaşta-Petrovka kültürü ya da Sintashta-Arkaim kültürü, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da MÖ 2100-1800 yılları arasında var olmuş Tunç Çağı arkeolojik kültürü. Kültürün adı, Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı'nda bulunan Sintashta arkeolojik sit alanından gelmekte olup ön-hint-iran halklarının ataları olduğu tahmin edilir.

uygur

kama tarkan kağan
İlk devletlerini Kırgızlar bu devletten ayrılanları Moğollar sonradan kurdukları yarkent hanlığını kalmıklar en son kurdukları uygur cumhuriyetini de Çinlilerin yıktığı gariban türk boyu.

styx bataklığı

kama tarkan kağan
Yunan mitolojisinde ölülerin Hades'e (aynı zamanda bir yerin adıdır) gitmek için geçtikleri nehirin adı kayıkçı kharon kayık çekerek belli bir madeni para karşılığı karşıya götürür ardından iyi ise elysium (cennet) kötü ise tartarus (cehennem) yollanır .

atatürk diktatör müydü sorunsalı

kama tarkan kağan
Eğer böyle bir amacı olsaydı yüksek ihtimal şu an Atatürk hanedanı tarafından yönetilirdik

Bilindiği gibi Atatürk cumhuriyeti türk milletine zorla verdi türk milletinin ciddi bir kesimi kurtuluş savaşında bile hala Osmanlı saltanatı için savaşıyordu Osmanlı ailesini kovduktan sonra kendi hanedanını kurması zor bir şey değildi ama adam yine de cumhuriyeti getirdi hatta çok partili hayata geçmek için de çaba sarf etti ama ömrü yetmedi.

beni ilyas

kama tarkan kağan
Kirman ve fars eyaletlerinde 932 ile 968 yılları arasında varlığını sürdürmüş soğd menşeli Muhammed ibn İlyas tarafından kurulmuş hanedan Sünni islam resmi dinleri olup 968 de kirman Şii büveyhilerin eline geçince yıkılmıştır.

piştekinliler

kama tarkan kağan
Piştekinliler, Pişkinliler veya Eher Beyleri, 1155 ile 1231 yılları arası bir dönem kürt Şeddadilere, bir dönem de kıpçak İldenizlilere(azerbaycan atabeyliği) bağlı olarak İran'ın Ahar şehri ve çevresinde hüküm süren handedandır. Hanedanın soyu 1068 yılında Gürcistan'a karşı bir keşif seferi sırasında İran'a esir olarak getirilirken Selçuklu sultanı/han'ı Alp Arslan tarafından esir alınan bir Gürcü soylusuna dayanmaktadır. 1125 ile 1131 yılları arası hanedan Harezmşahların eline geçmiş. Ayrıca Ahar'ın doğusunda bulunan Meşkinşehr'in adının bu hanedandan geldiği düşünülmektedir.

beluçlar

kama tarkan kağan
Pakistan,iran ve afganistan'da yaşayan iran ve dravit karışımı halk

Kimi beluç kabilesinin konuştuğu Beluçca irani lisan iken diğer kabilelerin konuştuğu brohice dravit lisanıdır.

tapur kabilesi

kama tarkan kağan
İran'da ki tabaristan (yunanlılar hykrnia derlerdi günümüzde iran'da ki mazendaran ve gilan eyaletini kapsar) ve türkmenistan'ın hazar denizi kıyılarını kapsayan bölgeye part kralı i.phraates amard (farklı bir iskit kabilesi) ile yerlerini değiştirerek bölgeye adını vermiş iskit kabilesi

Parni kabilesi ile birleşerek partları oluşturmuşlardır.

bizans imparatorluğu

kama tarkan kağan
Dogu roma'yı roma'nın varisi kabul etmeyen cermen ve latinlerin yine doğu roma'ya verdiği isim çünkü kutsal roma imparatorluğu halkı alman ve italyanlar kendilerinin romalıların devamı olduğunu düşünürdü

Kaldı ki kendilerine doğu romalı da demezdi bunlar direk romalı derlerdi

Gelen geçen de roma mirasına sahip çıkmaya çalışmış bu ne aq bizans,kutsal roma,osmanlı,rus çarlığı,bulgar krallığı,kuşan imparatorluğu bence Türkler eski mısır'ın mirasçısı olduğunu iddia etseydi daha pis yürürdük.

mustafa balbay

kama tarkan kağan
24. Dönem İzmir 2 . Bölge milletvekili, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu üyesi, Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi, Cumhuriyet Gazetesi'nin baş sayfasında Gündem adlı köşenin yazarı olan Balbay'ın gezi, inceleme, siyaset ve çocuk edebiyatı alanında 29 kitabı vardır.

iskit

kama tarkan kağan
irani olduğunu avrupanın ısrarla iddia etmesinin tek dayanağı heredot'un iskit dilinde kaydettiği kabile,yer,tanrı,kral adları ıssık yazısı daha okunamadı belki okunsa dilleri türkçe de çıkabilir ya da trakça'nın bir lehçesini konuşuyor bile olabilirler

Zaten iskitya denilen ülkenin kuzeyinden çıkan kurganlarındaki haplogoruplar iran halklarından çok uzak "n" haplogorup sahibi bu da iskitlerin en azından kuzeyde kalan bölümünün ural kökenli fin-ugor kabilelerinden oluştuğu tezini güçlendiriyor yüksek ihtimal altay dağlarına yakın yerlerdeki iskitlerin kökenleri de ön-türk kabileleri ile aynı çıkar.

hasan mezarcı

kama tarkan kağan
Kendini isa sanması yeni değil ki çok eski bir olay

Bende aztek tanrısı quetzokoatl ın yeryüzündeki yansımasıyım müritlerimden kişi bası 500 euro bekliyorum tapınak yaptırmak lazım dalga geçmeyin hepinizi dinimle dalga geçiyor diye dava ederim.

batman under the red hood

kama tarkan kağan

altaysozluk.com/foto

en iyi batman animasyonu olduğuna hatta animasyon değil filmleri arasında da en iyisi olduğuna ikinci kez izlediğimde kanaat getirdiğim uzun metraj film.tek eksiği gotham,joker ve batman tasvirleri çok iyi olmasına rağmen jason'ın velet çizimlerinin berbat olması.
ana çatışması batman ve red hood üzerinden gitmesine rağmen joker gibi dominant bir karakteri bile ayarında ve sadece ana çatışmaya etki edecek yan unsur olarak yedirmesi,filmin çizimleri olduğu kadar senaryo açısından da diğer batman animasyonlarından bir tık ileride olduğunu kanıtlıyor.
izlenmesi keyifli,senaryo açısından boşluk barındırmayan,aksiyon dozajı harika tutulmuş başarılı bir film.
Sana punım 10/9 pampa.

Not: kan dozajı yüksek ona göre.

batman vs tmnt

kama tarkan kağan

altaysozluk.com/foto

Son yıllarda animasyon film dalında çıkan en güzel filmlerden biridir

batman ve çevresini çok seviyorsanız ve tmnt'yi de ayrıca çok seviyorsanız ancak son yıllarda çıkan yapımlarından nefret ediyorsanız size ilaç gibi gelecek bir yapım olmuş çünkü batman da kaplumbağalar da 90 lar ve 2000 lerdeki halleri ile(bkz:90'ların sonu ve 2000'lerin başında çocuk olmak)

Kan var ama o kadar da yok yerinde gibin bir sey.

ali şir nevai

kama tarkan kağan
“türkün beceriksiz ve değersiz gençleri, kolaydır diye, farsça şiir söylemeye özeniyorlar… türk dilinin genişliği bu kadar tanıklarla anlaşıldıktan sonra, yetenekli türk gençlerinin kendi dilleri dururken başka dille şiirlerini yazmamaları gerekirdi. eğer her iki dilde eser verebilecek yetenekteyseler, kendi dillerinde daha çok eser vermeliydiler. doğrusu şudur ki bunlar, türkçe şiir söyleyecek güçte değildirler”

Farsça edebiyat yapan türk şairler için.

aramice

kama tarkan kağan
Süryanicenin bozulmamış halidir günümüzde bu dili konuşan suriye'de malula ile türkiye,iran ve ırak'da yaşayan süryani,keldani ve asuri azınlık dışında kalmamıştır

Ayrıca isa doğduğu dönemlerde ibraniler günlük hayatta bu dili konuşur ibranice'yi ibadet ve ilmi işlerde kullanırlardı bir nevi hindistan'da ki sanskritçe ile günümüzde latince gibi ta ki israil tekrar diriltene kadar.

yahudi

kama tarkan kağan
Musa öncesi bir Yahudi anlatısı şöyle der: “Tanrı Adem'i yarattıktan sonra istek üzerine bir de kadın yaratmaya hazırlanır; Kadını Ademin kaburgasından yaratacaktır. Adem uyurken onun kaburgasını alır ama o arada araya Şeytan girerek Tanrının elinden kaburgayı kapar ve kaçar.. Tanrı Şeytanı kovalamaya başlar ve onu boynuzlarından yakalar ama Şeytan yine kaçar ancak Şeytanın bir boynuzu Tanrının elinde kalır. Ve Tanrı kadını mecburen Şeytanın boynuzundan yaratır.”

marvel comics

kama tarkan kağan
Elindeki o kadar iyi karaktere rağmen şöyle ödül toplamış bir çizgi roman yayınlayamamış vasat şirket

Dc'ye bak zibilyon tane edebiyat ödülü topladı kingdom come,all star superman,the killing joke gibi sevilen hikayeler dc ye ait

Senden adam olmaz marvel.

vertigo comics

kama tarkan kağan
Dc comics'in bir alt şirkteki olan çizgi roman kuruluşu

Dc aksine genelde daha karanlık hikayeler çıkar bu şirketten genelde bir büyücünün başından geçenler bir suikastçinin hayatı veya yuvarlak masa şövalyelerinin günümüze tekrar reankarnasyon ile gelseydi ne olurdu gibi seriler yaparlar.

dark horse comics

kama tarkan kağan
Çizgi roman şirketi.

Hellboy,alien,predator,maske (jim carrey'in filmini çektiği),terminatör ve robocop bu şirkete ait kurgusal karakterlerdir

Ayrıca izleyen var mı bilinmez frank miller' ın ünlü sin city (bruce wills in oynadığı filmi de çıktı) ve 300 spartalı da yine bu şirketin bünyesinden çıkmadır.

türklerin göçebeliği

kama tarkan kağan
Dünyadaki diğer göçer halkların aksine atlı göçebe yaşam tarzı olarak geçer çünkü hindistan,arabistan,iran veya mağrip de yaşayan tuareg,amazig,dom,lur,bedevi,roman gibilerinin göçebeliğinden farklıdır belki berberi ve arapların da tıpkı türkler gibi göçebe yaşarken yazıyı dillerine adapte edip kendi alfabelerini üretmeleri iran ve hindistan'da ki göçebelerden farklı bir klasmana alınabilir ama araplar yerleşik hayata geçene kadar çok güçlü medeniyetler kuramamışlardır

Tabi bir de şöyle bir durum söz konusu yerleşik yaşayan toplumlar örnek olarak yunanlılar tarımla uğraştığı için çok geniş alanlara ihtiyaç duymamıştır lakin türkler göçer olmanın getirisi ile çoban oldukları için bayağı geniş bir alana ihtiyaç duymuşlardır zaten Bak göktürk devletine moğol platosundan deşt-i kıpçak'a oradan afgan çöllerine kadar bir de yunanlının iyonya devletine bak izmir ile aydın'ı kapsıyor o kadar.

ayrılıkçı türkler

kama tarkan kağan
Bak atalar savaşarak aldı muhabbetini bir kenara koyarak mantıklı bir şekilde düşünüyorum

Güneydoğu anadolu mezopotamya'nın uzantısı gibi tarım için elverişli topraklardır bu ege bölgesi dağlıktır o yüzden orada tarım yapmak güneydoğuya göre daha zor niye bu toprakları zaten bizdeyden pisi pisine kaybedelim

Doğu anadolu iran ve azerbaycan üzerinden gelen mallar oradan geçiyor niye burayı pisi pisine kaybedelim

Ve üçüncü olarak doğu ve güneydoğuyu sen bilinçli olarak verdiğinde bu hırtların iç anadolu ve 2.5~3 milyon hırt'ın yaşadığı istanbul'u da talep etmeyecek mi işte osmanlı atina,selanik'i kaybetti yunan istanbul için yırtınıyor ermenistan bağımsız oldu doğu anadolu diye yırtınıyor ki türk ordusundan kalma silah teçhizat bu hırtların eline geçerse iyice sıkıntı.

ip baskılı seramik kültürü

kama tarkan kağan
İp Baskılı Seramik kültürü , Avrupa'da MÖ 2900 ile 2350 dolaylarında, geç Neolitik dönem, Bakır Çağı ve erken Tunç Çağı'nda var olmuş arkeolojik kültür. İp Baskılı Seramik kültürü, batıda Ren Nehri'nden doğuda Volga Nehri'ne kadar uzanan Kuzey Avrupa, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa bölgelerini içine almış geniş bir alanı kapsamaktaydı.

İp Baskılı Seramik kültürü halkının genetik olarak Yamna kültürü halkı ile yakın bir ilişki içinde olduğu ve bunun doğudan Avrupa'nın kalbine büyük bir göçü belgeledeği çeşitli çevrelerce savunulmuştur. İp Baskılı Seramik kültürü, Proto-Cermence ve Proto-Balto-Slav gibi Hint-Avrupa dillerini yaymış olabileceği düşünülmektedir. Kültür ayrıca Proto-Hint-İran dili konuşmuş daha sonraki Sintaşta kültürüyle de genetik bir yakınlık göstermektedir.

cia

kama tarkan kağan
Abd nin istihbarat teşkilatı olmasının yanı sıra meksikalı uyuşturcu kartelleri ve italyan mafyası ile dünyanın önde gelen uyuşturucu dağıtım şebekesidirler.

pazırık kurganı

kama tarkan kağan
Pazırık Kurganı, Altay bölgesinde, MÖ 3. ve 6. yüzyıllara ait İskit sanatının, özellikle halı ve küçük el sanatlarının, örneklerinin bulunduğu bölge. Pazırık Kurganı, bölgede ele geçirilen objeler ve eserlerden dolayı UNESCO Dünya Mirası Bölgelerinden birisidir.

Altaylar'da MÖ 3. yüzyıl olarak tarihlenen bu kurganda Arkeolog Sergei Ivanovich Rudenko'nun keşfettiği MÖ 5. yüzyıla ait eserler İskitlerin İran, Hindistan, ve Çin ile güçlü ticaret bağlantıları olduğunu göstermektedir. Bulunan eserler arasında en değerlilerinden birisi İskit halısıdır. Boyu 200, eni 189 cm, kalınlığı 2 mm olan bu Pazırık Halısında, her 10 cm2'de 36.000 düğüm bulunmaktadır. Dünyanın en eski halısı olarak nitelendirilen Pazırık halısı, Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir.

tanais

kama tarkan kağan
Don Nehri'nin klasik antik dönemde Meot Bataklığı olarak adlandırılan deltasında kurulmuş bir antik Yunan şehridir. Tana adıyla psikoposluk işlevi görmüştür ve hâlen Tanais adıyla Latin Kilisesi'nin itibari makamı konumundadır

Aktif olduğu dönemlerde yunan ve sarmat kültürünün kesiştiği bir noktada var olmuştur.

algoritma

kama tarkan kağan
Algoritma matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isimdir. Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan, matematik gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış bilim adamı el-Hârizmî 'dir. Matematikçiler için temel olan Kitab-ül Muhtasar fi Hesab-il Cebri ve'l-Mukabele adlı eseri meşhurdur

Algoritma sözcüğü, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Hive kentinde doğmuş olan türk alim Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Hârizmî 'den gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. “Hisab el-cebir ve el-mukabala” kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görür. Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar “algorizm” sözcüğünü “Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları” manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra “algoritma”ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.

vedik matematiği

kama tarkan kağan
Vedik matematiği, kaynagi hindistan olan,vedik toplumların bulduğu matematiksel operasyonlarin (carpma, toplama, cikarma) zihinden cok hizli bir sekilde yapilmasini saglayan ve 16 tane temel formulden olusan yontemler butunudur. kurallardan bir ornek; 37*33=(3*4)(7*3) = 1221
Örnege bakarak, kuralın ne oldugunu çıkardığınızda, aşağıda alıştırmaları kolaylıkla yapabilirsiniz.
45*45=
62*68=
57*53=

diger kuralları merak edenler icin bir kural daha
iki basamakli bir sayiyi 11 ile carptiginizda iki basamakli sayinin rakamlarinin toplamini ortaya yazin iste size sonuc
ornek : 11x33=3(3+3)3=363
11x68=6(14)8=(6+1)48=748

bunlar da sizin icin

11x56=
11x74=
11x53=

türk atabeylikleri

kama tarkan kağan
*salgurlular (fars atabeyliği) (1147-1284)
oğuzların safgur boyundan olan atabey sungur tarafından kurulan bu atabeylik (salgurlular devleti) olarak da anılır. atabey sungur, 1147 yılında, iran'ın fars bölgesinde bağımsızlığını ilân etti. şeklen ırak selçuklu devleti'ne bağlı idi. sungur 1161'de ölünce yerine oğlu zengî geçti. zengî, selçuklu devleti yıkılıncaya kadar ırak selçuklularına bağlı olarak kaldı. onun ölümünden sonra, 1203'te, oğullarından ı. saad, iktidara geçti ve tahtta hak iddia eden kardeşlerini yenerek salgurlu atabeyi oldu. saad 1231 yılında öldü ve bu defa onun oğlu ebu bekir, atabey oldu. ı. saad gibi ebu bekir de âlim ve sanatkârları himaye etti. meşhur iranlı şair şirazlı saadî, mahlasını atabey saad'dan almıştı. daha sonra atabeylik ilhanlılara tâbi oldu. ıı. saad atabey olmuş ve moğol hükümdarı hülâgû'nun kızı ile evlenerek atabeyliğini devam ettirmişti. fakat 1284'de ölünce atabeylik tamamen ilhanlılara bağlandı.

*azerbaycan atabeyligi (ildenizliler) (1146-1225)
"ildenizoğulları" olarak da anılan bu atabeylik, aslen kıpçak türklerinden olan şemseddin ildeniz tarafından kurulmuştur. ırak selçuklularında atabeylik görevi alan ildeniz, daha sonra azerbaycan genel valisi oldu. valiliği sırasında gürcü ve abhaz saldırılarını durdurdu. ayrıca erran ve şirvan'ı idaresine aldı. azerbaycan, hemedan, isfahan bölgeleri ona bağlıydı. 1146'dan itibaren buralarını, ırak selçuklu devleti'nin başkenti tebriz'den bağımsız olarak idare etmeye başladı. il deniz, selçuklu sultanı ıı. tuğrul'un dul karısı ile evlenerek nüfuzunu arttırmıştı. "atabegi âzam" yani "en büyük atabey" olarak anılıyordu... oğulları cihan pehlevan ve kızıl arslan osman da hâshacib'lik ve ordu kumandanlığı gibi büyük görevler almışlardı.

il deniz 1175'te öldü ve yerine geçen oğlu cihan pehlevan hem azerbaycan'ın, hem bütün selçuklu sultanlığı'nın en kudretli adamı oldu. kendine bağlı 6070 kadar adamı ile bütün ülkeyi kontrol altında tutuyordu. cihan pehlevan'dan sonra yerine geçen kardeşi osman, bu kuvvetli durumdan yararlanarak kendini ırak sultanı ilân etti (1191). onun oğlu ebu bekir, hâkimiyet alanlarını daha da genişletti. fakat 1'221'de, cihan pehlevan'ın oğlu atabey özbek, kuvvetli bir devlet olarak gelişen harezmşahlara bağlanmak zorunda kaldı. celaleddin harezmşah 1225'te tebriz'i zaptedince atabeylik sona erdi.

* erbil atabeyliği (beğteniler) (1146 -1232)
musul atabeyi zengî'nin valilerinden beg-tegin oğlu zeyneddin ali küçük tarafından kurulmuştur. merkezi erbil olup, şehr-i zor, hakkari, sincar ve harran atabeyliğin sınırları içerisindeydi. ülkeyi 44 yıl başarıyla yöneten kök-böri, anadolu selçuklularına bağlıydı. ölünce, vasiyeti gereği erbil abbasi halifeliğine verildi (1225).

* şam atabeyliği (böriler) (11281154)
bu atabeylik, suriye selçuklu atabeyi tuğ tekin'in oğlu tacül mülük böri (tacüddin böri de denir) tarafından 1128'de kuruldu. böri, önce batınîliğin bir kolu olan ve suriye'de gelişen ismailîlerle mücadele etti. 20 bin kadar ısmailî'yi kılıçtan geçirerek şam'ı onlardan kurtardı. fakat kendisi de 1132 yılında bir ismailî tarafından öldürüldü. böri'nin ölümünden sonra sırasıyla oğulları ismail, mahmud, muhammed atabey oldular. bunlar, musul atabeyi ile uğraşmak zorunda kaldılar ve sonunda musul atabeyi galip gelerek 1154'de şam atabeyliği'ni ortadan kaldırdı.

* musul-halep atabeyliği (zengîler) (1127-1259)
bu atabeylik, ırak selçuklu hükümdarı mahmud tarafından musul valiliğine tayin edilen imadeddin zengî tarafından kuruldu. imadeddin zengî'nin babası aksungur da melikşah'ın musul valisi idi. zengî, kısa zamanda cizre, nusaybin, sincar ve harran'ı aldı. haçlılara karşı koruduğu haleb'i de kendisine bağladı ve akdeniz'e kadar uzanan geniş bir bölgenin hâkimi oldu. antakya haçlı prensini, kudüs kralı foulque ile trablus kontu ıı. raymond'u yendi. daha sonra urfa'yı zaptederek frank kontluğunu ortadan kaldırdı. onun bu başarıları, avrupalıların ikinci haçlı seferi'ni başlatmalarına sebep oldu. zengî'nin oğullarından nureddin mahmud, haieb'de, ı. seyfeddin gazi ise musul'da bulunuyorlardı. babaları 1146'da ölünce, atabeylik bu iki kardeş arasında ikiye bölünmüş oldu. 1147'de antakya haçlı prensi raymond'u yenen nureddin mahmud, 1154'de şam atabeyliği'ni de kendine bağladı. bu sırada mısır'daki fatımîler, sünnî türklere karşı haçlılarla işbirliği yaptılar. fakat mahmud 1164'de kudüs

kralı ııı. bonemond'u da mağlup etti. bundan sonra kumandanlarından şirkuh ve selâhaddin eyyubî kardeşleri fatımîlerin üzerine gönderdi. bu kumandanlar fatımîleri yendiler ve selâhaddin eyyûbî, atabey mahmud'un temsilcisi olarak mısır'da idareyi ele aldı (1171).

nureddin mahmud 1174 de ölünce, şam ve haleb atabeylikleri eyyûbî sülalesinin eline geçti. musul'un idaresi seyfeddin gazi' nin kardeşi mevdud'a, sincar'ın idaresi ıı. zengî'ye verildi. ıı. zenginin kardeşi mesud zamanında musul ve sincar eyyûbîlere tâbi oldu ve 1186'dan 1259'a kadar onlara bağlı kaldı. fakat 1259'da bütün bölgeyi ilhanlılar işgal ettiler.

musa anter

kama tarkan kağan
20 eylül 1992 de diyarbakır'da suikaste uğratılan kürt kökenli yazar,gazeteci aynı zamanda bölücü

"kürt salak mı ki bölünmek istesin? türk batıdaki en iyi yerleri alacak, kürt'e ise güneydoğudaki bereketsiz topraklar kalacak. yok öyle yağma. istanbul da bizim, ankara da, izmir de. günü geldiğinde hepsini alacağız"

Sözlerinin sahibidir

tabiî ki yine mağdur olmuş hırtlar.

bu barış güvercini (!) pek hümanist (!) insan'a (!) kürtler ape musa der yani şair musa (ape ingilizcede maymun demek bence yerinde bir söz helal)

sonra bu kavadh türk-kürt barışını sağlıyordu felan filan gavatların düşünür dediği adam bu olunca zihniyeti anlamak zor olmuyor sonra türkler g*tümüzü niye s*kiyor niye bize karşı ayrımcılık yapıyor

nur içinde yatmıyor ateşler içinde yanıyordur şu an zebanilere de faşist diyor ırkçılık ile suçluyor olabilir yeşil kod adlı mahmut yıldırım'ın elleri dert görmesin kaliteli patlamıştır

t:kendisini yeşil bilirdik.

arapların islamiyetten önce hinduizme inanması

kama tarkan kağan
Geçen gün duyduğum ve ilginç bir iddia

Bazı hindu mezheplerinin de kabe'de yıkılan putların esasen hinduizmde tanrılar olan vişnu,brahma ve şiva'ya ait olduğunu iddia ederek islam ve müslümanları düşman görmesi iyice merakımı artırdı

Yazı şu

"peygamber muhammed'den yüzyıllar önce arabistan, vedik kültürünün parlak merkezi ve olağanüstü zenginliklerle dolu bir coğrafyaydı.

bu kadim kültürün ne olduğunu öğrenmeğe başlarken önce arabistan adına bakabiliriz; bu kelimenin orijinali sanskritçe “arvasthan”dır ve atlar ülkesi anlamına gelmektedir. daha da derinden bakacak olursak arva (atlar) ve sthan (yer) anlamındadır. bu bölgede yaşayan halka semitik denilirdi; bu da yine sanskritçe smritic'den gelir. araplar kadim vedik semitizmini (vedikler hint-avrupalı diye bilirdik biz ümstat) izlemekte manu-smriti!yi kutsal sayarlardı. o dönmede uttarapath (kuzey yolu) hindistan'ın kuzeyine açılan uluslar arası bir yoldu ve tün ön asya'ya ve arabistana açılıyordu. ayrıca islamın doğuşundan 800 yıl öncesinden başlamış bulunan çok sıkı bir deniz ticareti de söz konusuydu: basra limanı hindistan'dan gelen tüm malları ve konukları karşılıyordu. konuşulan dil sanskritçe idi ancak yüzyıllar gibi uzun bir zamanda giderek değişti ve günümüz arapça'sına dönüştü (herhalde sanskritçe'nin semitik dillerle birleşmesi ile arapça konuşuldu demek istemiş). bunun en aşikar kanıtı arapça ve sanskritçe bulunan sayısız benzer kelimedir; işte bazıları:

sanskritçe, arapça , türkçe

sagwan , saj , gemi kerestesi
vish , besh , zehir
anusari , ansari , havari
shishya , sheikh , şeyh
mrityu , mout , ölüm
pra-ga-ambar, paigambar , cenetten gelen
maleen , malaun , kirli
aapati , aafat , afet
karpas , kaifas , keten
karpur , kafur , kafur
pramukh , barmak , şef

hatta bazı kılıçların adına handuvani, hindi, saifulhind. muhannid denilirdi. sanskrit astronomisi de arapçada kolayca görülmektedir; brahma-sphuta- siddhanta; sind-hind olarak; khanda-khadyaka da arkand olarak geçmiştir. matematiğe ise arapçada hindisa denmektedir. araplar matematik; fizik ve astronomi gibi hemen her alanda bilgilerini hindistandan alarak kendi sistemlerini geliştirdiler.

önemli arap bilginlerinden olan w.h. siddiqui'den alıntı;

“arap medeniyeti hindistanla yapılan kültür ve mal ticaretinin sonunda yoğun ve geniş çapta bir ilerleme gösterdi. göçebe arap aşiretleri büyük bir ölçüde yerleşik düzene geçtiler ve hatta surlarla çevrili kentlerde yaşamaya başladılar; hayvancılık; tarım ve ticaretle uğraştılar; tanrılardan korktular ve krallarını yücelttiler.”

bazı kimseler yanlış bir şekilde arapların hindu sözcüğünü aşağılamak için kullandığını düşünmektedir. bu tamamıyla yanlıştır; islam öncesi arabistanda hinduizm çok yaygındı; bunu kolayca en sevdikleri kızlarına “hinda” yada “saifi hindi” adlarını vermelerinde belliydi. arapların hindistanı manevi ve kültürel anavatanları olarak görmeye alışık oldukları aşağıda dört vedanın değinildiği şiirden anlaşılmaktadır:

“aya muwarekal araj yushaiya noha minar hınd-e wa aradakallaha manyonaifail jikaratun” ” ey hint ülkesi, sen ne kadar da kutsalsın; sen tanrı tarafından seçilmiş ve bilgelikle kutsanmışsın”

“wahalatijali yatun ainana sahabi akha-atun jikra wahajayhi yonajjalur -rasu minal hındatun ”
”dört fener gibi parıldayan şahane bilgeliğin bolluk ve bereket getirir”

“wahowa alamus sama wal yajur minallahay tanajeelan fa-e- noma ya akhigo mutiabay-an yobassheriyona jatun”
“bu bilgiyle yanan sam ve yajur yaradılışta bahşedildiler; işte kardeşlerim özgürlüğe giden vedaların yoluna saygı duyun ve izleyin”

“wa-isa nain huma rıg athar nasayhin ka-a-khuwatun wa asant ala-udan wabowa masha -e-ratun”
“diğer ikisi rıg ve athar bize kardeşliği öğretecek;karanlık onların aydınlığında sonsuza kadar yok olacaktır”

bu şiir labi-bin-e- akhtab-bin-e-turfa tarafından arabistanda yaklaşık mö1850'de yazılmıştır. bu şiir; kadim arap şiiri antolojisi çalışması olan sair-ul-okul'da bulunmaktadır; bu eser ms 1742'de sultan selim!in emriyle derlenmiştir. arapların mö 1800 lü yıllardan beri vedaları kutsal yazıtları olarak kabul ettikleri ve bunlara sadakatle bağlı oldukları sadece vedaların ne kadar eski değil, aynı zamanda hint uygarlığının ı ndus'tan akdeniz'e kadar uzandığını da kanıtlamaktadır.

muhammed peygamberin doğumu sırasında da vedik kültürü oldukça canlıydı. yine bunun kanıtını sair-ul-okul'dan alalım ve peygamberin doğumundan 165 yıl önce yazılmış bir şiirde bulalım:

“ıtrasshaphai santul
bikramatul phehalameen karimun
bihillahaya samiminela
motakabbenaran bihillaha
yubee qaid min howa
yaphakharu phajgal asari
nahans osirim bayjayholeen
yaha sabdunya kanateph natephi
bijihalin atadari bilala masaurateen
phakef tasabahu. kaunni eja majakaralhada
walhada achimiman, burukan, kad, toluho
watastaru bihillaha yakajibainana baleykulle amarena
phaheya jaunabil amaray bikramatoon” – (sair-ul-okul, sayfa 315)

“ne mutlu onlara ki kral vikram'ın zamanında doğdular: zira o kendisini halkının iyiliği ve selametine adamış, cömert ve çalışkan bir kraldı. ancak o zamanlarda biz araplar maneviyatı unutmuş ve dünyevi zevklere düşmüştük.entrika ve eziyet yaygınlaşmıştı. umursamazlığın karanlığı ülkemizi sarmalamıştı. canı için çırpınan kurdun ağzındaki bir kuzu gibi; biz de boşvermişliğin pençesindeydik. ancak günümüzü aydınlatan şafak; eğitimin ışığı altında sonucunu verdi ve o bilge kral vikram biz yabancıları unutmadı. kendi kutsal kültürünü, gönderdiği bilginler ve öğretmenler sayesinde ülkemizin üzerindeki güneş gibi aydınlattı. bizlere tanrı'nın varlığını hatırlattı ve ona giden yolu gösterdi”

orijinler adlı kitabında (3. ve 4. ciltler) sir w. drummond şöyle demektedir: !ibrahim vahi aldığı zamanlarda insanlığın ortak dili ve kültürü sabaizm idi. ve felsefeleri dünyadaki bütün milletlere ulaşmış durumdaydı.” kitabının 439. sayfasında kabe tapınağında bulunan 360 ikonadan söz etmektedir; bu vedik ikonların adları arapça – sanskritçe karşılaştırılmasıyla bazıları verilmiştir:

arapça , sanskritçe , türkçe

al-dsaizan , shani saturn
al-ozi or ozza , oorja kutsal enerji
al-sharak , shukra, venus
bag , bhagwan , tanrı
bajar , vajra ındra'nın şimşeği
kabar , kuber , zenginlik tanrısı
dar , ındra , tanrıların kralı
dua shara , deveshwar, tanrıların lideri
habal , bahubali , dayanıklılık tanrısı
madan , madan , aşk tanrısı
manaph , manu , ilk insan
manat , somnath , lord şiva
obodes , bhoodev , dünya
razeah , rajesh, kralların kralı
saad , siddhi , şans tanrısı
sair , shree zenginlik tanrıçası
sakiah , shakrah ındra,
sawara , shiva-eshwar şiva
yauk yaksha kutsal varlık
wad , budh mercury

kabe ele geçirilmeden önce uluslar arası bir vedik tapınağı idi. harihareswar mahatmya kadim vedik yazmalarıdır; burada vişnu'nun mekke deki ayak izinden bahsedilmektedir. bununla ilgili önemli ipuçlarından birisi müslümanların bu bölgeye sanskritçe hariyam dan gelmiş olan haram demeleridir; harı , vişnu'nun müttefikidir. eski yazıtlar şöyle der; :

“ekam padam gayayantu
makkayaantu dwitiyakam
tritiyam sthapitam
divyam muktyai shuklasya sannidhau”

burada vamana'ya; üç belirli mekana ayak basarak buraları kutsayan vişnu'nun reenkarnasyonuna bir gönderme vardır; bu yerlerin adı gaya; mekke ve shukla'dır. bu şekilde oyulmuş kutsal mekanların ziyaret edilmesi vedik bir gelenektir. ayak izlerinin günümüzde iddia edildiğinin aksine herhangi bir kişiye ait olmadığı kesindir zira bu figürler hep tek ayak şeklindedir.

kabe'de bulunan siyah taş (sange aswat olarak bilinir ve sanskritçesi sanghey ashweta dır ve beyaz olmayan taş anlamına gelir) bir şiv amblemidir. kabe'de arkeolojik kazılar yapılacak olursa vedik ikonların kalıntılarına kolayca rastlanabilir. kabe anlam olarak sanskritçe ghaba dan gelmektedir ve anlamı mabet'tir. hajja ve civar bölgelerinde rama ve somia kabileleri vardı; bu isimleri kabilelerin izlediği tanrısal varlıklar olan vedik soma (güneş)ve rama'dan (ay) gelmektedir. ay tanrınsın islam öncesi dönemlerde çeşitli isimleri vardı; bunlardan biri al-lah idi. al-lah'ın 3 çocuğu vardı ; bunlar; al-lat, al-uzza ve manat idiler. al-lat ve al-uzza ikisi de dişildi. manat ise somnath yani ay kralının ismidir ve kabe'nin o dönemde ay tanrısı somnath'ın hizmetindeydi. işte kabe'deki siyah taş tüm şiva ikonlarında şiva'nın anlında bulunan ve dolun ayı temsil eden taştan başkası değildir. ayrıca her şiva tapınağında ganj nehrini temsilen bir su kaynağı bulundurmalıydı. zemzem suyu kaynağı bu eşleşmeyi tamamlamaktadır."

Yazıda bazı yerlerde hatalar var tabi ama genel olarak ilgi çekici.

türk diye bir ırk yok

kama tarkan kağan
Kendi içinde çelişen arkadaşları bize gösteren başlıktır

Bak bak şimdi atlı göçebe türkler 1 milyon gibi bir rakamla geliyor sonra ortaya çıktıkları dönemden beri muazzam medeniyetler Kuran yunanlı,mezopotamyalı,iranlı,kafkasyalı,ermeni,slav, envai çeşit anadolu kavmi demeden hepsini asimile edip dillerini türkçe,dinlerini islam,kimliklerini de türk haline getiriyor bahsi geçen türkleşen adamlar da öyle türklerin gotları,alanları türkleştirdiği gibi az sayıda kalmış avrupada bir çok yere dağılmış bir kısmı da göçer vaziyette yaşayan adamlar değil he iyonya,hitit,asur,ahameniş,kolhis gibi yerleşik uygarlıkları kuran adamlar işte bu kadar adam barbar deyip aşağıladığı bir avuç göçer türk'e her anlamda yenilmiş %97 lik türk olmayan toplumları türkleştirmiş

Sonra türkler üstündür diyince kızıyorlar ulan işte bir avuç %3 türk %97 ye diz çöktürmüş

Ama tabi aynı etkiyi kuzey çin'de kuzey hindistan'da doğu iran'da niye yapamamışlar ben onu çözemedim he bir de O kadar bizanslı ve ermeni din olarak islam'a dönerken hristiyan papaz ve misyonerler de herhalde tavla oynuyordu.
2 /