confessions

kama tarkan kağan

1. nesil Tigin - kutluk

  1. toplam entry 1371
  2. takipçi 15
  3. puan 31731

5000 yıllık kürt tarihi

kama tarkan kağan
Savunanların kafkasya,anadolu ve mezopotamya uygarlıkları sıralı tam liste yaptığı hede

Adamlar utanmayıp hitit,akad,neo-babil,med,urartu,mitanni,karduk,kommagene,kolhis hatta Osmanlı'ya kadar ne varsa sahipleniyor

Ulan hadi yalnızca med dese yine neyse sonuçta Kürtler de irani bir halk medler de lakin geri kalanını sahipleniyorlar onlar Kafkas,Anadolu veya Sami kökenli deyince de devlet saklıyor diyorlar.

ruslar

kama tarkan kağan
Doğu slavlarından bir halk

Aynı zamanda İsveççe de İsveçli anlamına gelir zaten ilk rus kralı da bir viking olan rurik

Ataları Ukraynalılar ve beyaz Ruslar ile birlikte Kiev knezligidir.

söke

kama tarkan kağan
Aydınlı olmamdan dolayı her sene en az bir kere yolumun düştüğü ilçedir

Kürtler söylendiği gibi yoğundur lakin bu yoğunluk Osmanlı döneminde değil 1970 lerden sonra güneydoğu'dan buraya pamuk toplama ayağına gelen Kürtler yüzünden olmuştur 1970 öncesi rahatlıkla nüfusun ezici çoğunluğunun türk olduğu görülebilir

Atatürk'ün babası Ali Rıza bey'de selanik'e memur olduğu için tayini çıkan bir Aydınlı/sökelidir.

nurcular

kama tarkan kağan
Kendisine Allah tarafından kitap gönderildiğini söyleyen sözde müslüman özde kâfir sobayla konuşan deli Kürt said'in peşinden giden gerizekalı kitleye verilen isim

Fethullah Gülen ibnesini de yıllarca büyüten de bunlar.

çingene

kama tarkan kağan
Kendilerine çingene,şopar,poşa gibi bir çok isimle hitap eden ben hiçbir zaman roman kelimesini kullanmadım

Romanlar esasen romaya'nın kurucu unsuru olan halktır kökenleri romalıların bölgeye gelmesinden önce bölgede yaşayan daçyalılara dayanır yani trak kökenli bir halktır sonradan bölge roma(n) imparatorluğu tarafından istila edilince daçya eyaleti kurulur ve bölgeye Romalı tüccar ve emekli askerler yerleşmeye başlar ve halkın romalılaşması tamamlanmış olur bir nevi ilberya ve galya vakası bu sebepten de ülkenin geçmişine ithafen ismini romanya yapmışlar he neden İtalya'ya değil de bu ülkeye romanya deriz o da merak konusu

Neyse konu çok dağıldı bizim ülkede kendine roman diyenlerin ne Romalılar ne de Romanya ile bir ilgisi olmayıp hindistan'da yaşayan racastani denilen bir hint halkının soyudan gelir gaznelilerin çok uğraşıp en son kanlı bir şekilde bastırdığı isyanları çıkaran eşkıya kabile catlar da racastani kökenlidir tabi bir iddiaya göre catlar İskit ve Hint karışımı bir halk çingeneler komple Hint kökenli.

istanbul'un çok uluslu bir ada haline gelmesi

kama tarkan kağan
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/istanbul-yasanmaz-hale-gelir-cok-uluslu-bir-ada-olusur/

Yoğun uyarılara rağmen kanal İstanbul projesinin ısrarla hayata geçirilmesi (geçen gemilerden para alma uğruna) ve binlerce yabancının ısrarla İstanbul'a yerleştirilmesi sonucu oluşacak olan sorundur

Malumunuz hepimiz İstanbul'da iyi bir saklandık bu proje hayata geçtiği zaman böyle bir olayda şehirin tatlı su kaynaklarının tuzlanması,verimli arazilerin çoraklaşması, binlerce insanın ölmesi ve ülkeye sokulan milyonlarca etnik sorun yüzünden İstanbul ve trakya'nın kaybedilmesi işten bile değildir.

hunca

kama tarkan kağan
çin hanedan yıllığı çin-şu'da geçen 4. yüzyıla ait hunca bir beyit.

"sü:g (i)ti tılıkang, bugukgı tuktang! "

yani, " orduyu düzenleyip çıkın( ya da savaşa çıkın), buguk'u tutun! (Düşman komutanı yakalayın)"

sadece son kelime olan tukt-ang (tut-un, -ang ekide -un olmuş) şu anki türkçede yaşıyor.

mete han

kama tarkan kağan
Gerçek adının Mete olduğunu düşündüğüm kişi etimolojik bir temeli yok lakin çin kaynaklarında kendisinden mao-tun,mo-dun şeklinde bahsedilmesi bagatur veyahut bahadır isminden daha yüksek bir ihtimal mete adının çince de bozulmuş olması

Hakkında ilk düzenli orduyu kurdu diye bir bilgi var hem doğru hem yanlıştır dünya tarihinde ilk düzenli orduyu mezopotamya'da akadlar kurmuştur Mete han türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuştur ayriyeten günümüzde dahi hala kullanılan onluk sistemi de bulan kendisidir bu bile kendisinin askeri deha konusunda ilk sıralara koymaya yeter

aslında çin kaynakları dışında hayatı üzerinde adam gibi bir bilgi de maalesef mevcut değildir. zaten sadece adı türk olan ülkemizde türkoloji gibi gereksiz işlere de para ayrılmamaktadır. zaten ülkemizde türk mürk de yoktur. eski anadolu kavimlerinin devamı olduğumuz halde, nedense bizans gibi siyasi otoritesi güçlü Anadolu'ya yüzyıllardır yerleşmiş bir kültürün olduğu coğrafyada, -iddiaya göre- türkler bir kaç aile olarak gelip üç beş obadan oluşan insanlar olmalarına rağmen, biz de yunanlaşacağımız yerde de tutup türkleşmiş garip bir kavimler karışımıyız. lakin bu hesapla anadolu'ya göçen türklerin de yunanlaşması lazımdı. öyle ya, göçebe, güçsüz bir kültür sonuçta. selçuklu şahları dahi kendilerini efsanevi İran hanedanı keyanilere bağlayacak kadar İran kültürü etkisine girmişken, nasıl olmuş da bir avuç anadolu türk'ü dilini bizans'a kabul ettirmiş hayret?!

kısacası beyler, siz uyumaya devam edin. "öööö!! yozolom, kodlomo" diye sayıklayın. daha kendi ana bilimimiz Türkolojide adımız yok. he babam he, yazılım, silikon vadisi he

Ayrıca buradan ekşici gavatların da götüne koyayım piçlerin tarihte bir tane bile devleti olmadığı için göt acısını burada geçirmeye çalışıyorlar eee kimle övünecekler haklılar tabi eşek siken Şehmuz dedesi ile mi övünsün safeviden kaçıp türk-osmanlı kucağı oturan bedirxan dedesiyle mi övünsün o da kendince haklı bende yok bari olana hakaret edelim

Ayrıca Mete han denilen şahsiyet cengiz han'dan ve bumin kağan'dan sonra ölünce geriye en geniş bozkır krallığını bırakan kişidir bu da ekşici ibnelere bonus olsun.

urartuca

kama tarkan kağan
hurricenin devamı olan dil daha doğrusu hurrice'nin bir lehçesi. sadece hurrice kadar geniş bir alana yayılmamıştır. çoğunlukla savaş haberleri, inşaat metinleri, ilahlara adak yazıları ve biraz da kral yıllıklarından oluşmaktadır. hurriceyle ortak ve yakın bazı sözcükleri bulunur.

ag her iki dilde de "getirmek" anlamındadır.
urartucada vermek aru olurken, hurricede ar sözcüğü bu anlamı karşılar.
"ayak" sözcüğü urartucada kuri, hurricede ugri.
"ülke", urartucada ebani, hurricede umini.
diğer sözcüğü her iki dilde de uli.
has sözcüğü yine her iki dilde de aynıdır, "işitmek" demektir.

Hint-avrupa dili değildir Ermenice ile bir alakası yoktur.

anadolu türkleri müslümanlaşmış romalıdır

kama tarkan kağan
Genetik araştırmaların insanları türk, kürt,laz diye sınıflandırmadığını en cahilinden profesöre kadar kimsenin anlamadığını gösteren sözdür

Bak genetikte ne vardır insanların 20.000 yıl öncesine kadar atasını izler misal günümüzde Hong Kong'da %9.7 italyan %13.1 ilberyalı çıkıyor şimdi Hong Kong'da Çinli yok aslında hepsi çince konuşan İspanyol ve italyan mı oldu?

Aynı şekilde güney Kore'de%16.7 kuzey ve batı Avrupada görülen genler var herhalde koreliler de Korece konuşan hollandalı,alman, polonyalı

Gürcüstan'da ise %10.2 irlandalı, İskoç ve gallilere ait genler var ne ara karıştılarsa artık keltlerle bilemedim

İşin özü boş bir iddia Türklerin çoğunlukla genleri batı asya,orta asya ardından da Ortadoğulu takip ediyor.

hunlar

kama tarkan kağan
Zannedilen aksine Macarlar ile bir ilgileri yoktur

Macarlar hun devletinin yıkılmasından 400 yıl sonra hazar baskısı ile bulgarlarla birlikte batıya giden bir ugor kabilesinin adıdır zamanla bu kabileye hun (utrigur ve kutrigur),kimek,avar gibi türk boyları da katılmış ve Türkçe yerine Macarca konuşmaya başlamışlardır

En nihayetinde Hunlar türktür doğal olarak Altay dili konuşur macarlar ugordur (türk boyu ogurlar ile karışmasın) fin-ugor dili konuşur.

almanlar

kama tarkan kağan
Alman kelimesinin İngilizcesi olan German kelimesi geç Orta Çağ'dan itibaren Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda Almanca konuşan nüfus için kullanılmıştır.

İsviçre vatandaşlarının dilleri Almanca olsa da, onlar Alman milletinden görülmez, sadece Almancayı almış ve özel ilişkiler kuran diğer Avrupalılar olarak bakılır. Anadili Almanca olan yaklaşık 100 milyon insanın ortalama 80 milyonu kendisini Alman olarak görür. Avusturyalılar'ın da büyük bir bölümü Cermen soyundan, yani Alman kökenlidir. İngilizler, Danimarkalılar, Hollandalılar ve İskandinavyalılar da tıpkı Almanlar gibi Cermen halkalarından biridir

Almanların ön kavmi Ren nehrinin doğu tarafına yerleşmiş Cermenlerdir. Sakson, Frizler, Thüringenler, Franklar, Alamanlar ve Bayuvarlar bu genel anlamda Cermen kavminin belkemiğini oluştururlar. Kelt,Slav, Macarlar ve de diğer uzaktan boylar Cermenlerle karışarak zamanla Alman dilini ve kültürünü benimseyip Almanlaşmış ve bu etnik yapıda yer edinmişlerdir. 9. ve 10. yüzyıl ortalarında bir millet anlayışı ile birlikte Frank Krallığı'nı oluşturmuşlardır. Ancak belli başlı Cermen boylarının birleşmesi ile birlikte bir krallık altında Alman milleti oluşmaya başlamıştır. Bu arada kuzeyde Frizler, Anglo-saksonlar, Franklar güneyde ise Saksonlarla Bayuvarlar karakteristik ve folklorik yapılara ayrılmışlardır. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sonucu çeşitli krallıklar ve derebeylikler kurmuşlar ve genelde Frank Krallıkları altında tarihte yerlerini almışlardır.

Esas anlamda Cermen soyu ve buna bağlı olarak Alman millet yapısı ise 19. yüzyıl başlarında başlayan milliyetçilik akımı ile oluşmuştur. 1871 yılında ilk Alman İmparatorluğu ile millî devlet oluşturulmuştur. Vatandaşlarına ise "Reichsdeutsche" (İmparatorluk Almanları) denilmiştir. Bu millî sınırlar dışında kalan Alman kökenlilere ise diğer tabir yakıştırılmış, Öz Şıvablar veya Güney Almanları olarak adlandırılmışlardır. Nasyonal sosyalizm döneminde ise bunlara topluca "Volksdeutsche" (Halk Almanları) denmiştir.

Rus çarı Deli Petro'nun, ülkesine çağırdığı Alman zaanatkarlar asırlar boyunca Rus Çarlığında etnik yapıya ulaşmışlar ve Stalin zamanında bunlar Kazakistan'a sürgün edilmişler, Alman hükümetinin vatana ulaştırma projesinde tekrar geriye getirilmeye başlanmışlardır.

Alman klan ve boy tabirleri bugün tamamen kullanımdan kalkmıştır. II. Dünya Savaşı sonucu oluşan göçler ve birbirleri altında oluşan homojen karışmalar sonucu sadece folklorik özellikleri kalmıştır.

anadolu

kama tarkan kağan
Roma'dan yüzyıllar önce grekler tarafından doğudaki ülke anlamına gelen anatolia nın Türkçedeki hali

Tarihi bir bölge adı tıpkı mezopotamya,suriye,iran,türkistan,deşt-i kıpçak gibi

O anadolucu şerefsizlerin de ta aq kavramın içini boşalttı o. Çocukları.

urum türkleri

kama tarkan kağan
Esasen türk-yunan karışımı halktır

Bu türk-yunan melezi olup Türkçe konuşanlara urum,yunanca konuşana rumey demişlerdir yoğun olarak Ukrayna'da yaşarlar zaten sayıları fazla değil zamanla asimile olup gitmişlerdir.

cengiz han

kama tarkan kağan
Kendisinin türk olduğu iddiası bizim ülkedeki Türkçüler değil dönemin çin kaynaklarının cengiz'in kabilesini şa-tuo Türklerine bağlamasıdır

Devletin resmi politikası vs değil yani.

saka türkleri

kama tarkan kağan
İskitlerin fars kaynaklarında geçen adıdır

Lakin bu sakaların Uygur bölgesinde kaşgar,piçan, hotan,turfan,karaşahr,kuçar gibi kurduğu budist krallıklar (daha doğrusu şehir devletleri) vardır hiçbirinin dili Türkçe değildir daha çok doğu irani lisanları kullanmışlardır

Sonraki dönemde uygurlar tarafından fethedilince türkleşmiş, karahanlılar tarafından bu krallıklar fethedilince bölge islamlaşmıştır.

enok kitabı

kama tarkan kağan
Yunan-roma dininde Merkür-hermes, islâmiyet'te idris peygamber, Hristiyanlık ve musevilikte enok/hanok olarak bilinen peygamberin yazdığı söylenen kitaptır

Hristiyanlık aksine teslis değil tevhid'i temel aldığı için Hristiyanlar hatta Yahudiler tarafından da yok edilmeye çalışılmış kitaptır içinde Nuh tufanının neden olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır

Bir kopyası habesce diğer kopyası Rusça yazılmış olup yalnızca Etiyopya Ortodoks kilisesi tarafından kutsal kitap kabul edilir.

demon

kama tarkan kağan
Yunanca daemon kelimesinden gelir

Eski Yunan'da insanlar ile tanrılar arasında bulunan ruhlar olup bereket, şans veya salgın, kıtlık getirebildikleri düşünülmüştür

Hristiyanlık sonrası şeytan ile aynı anlamda kullanılmıştır.

mantra

kama tarkan kağan
Zikir çekme olayının paganizm,animizm, şamanizm vs. İle alakası yoktur

İbranilerde tanrı yahveh/yehova on emir dolayısı ile adını boş yere söylemek günah olduğu için kendinden ibadet harici elohim diye söz edilirdi çünkü ibranilere göre tanrı özel adını duyduğu zaman dua'ya karşılık vermek zorundaydı

İşte bu gün bu inanış tanrı'nın adlarını söylerek zikir çekmeye kadar gelişmiştir.

suriyeliler

kama tarkan kağan
İstanbul/fatih'i mesken tutmuşlar istiklal marşını ıslıklıyordu orospu çocukları

Hepsini american history filmindeki gibi ağzını kaldırıma dayayıp kıracaksın

Siktirin gidin bu ülkeden.

bütün peygamberlerin ortadoğuya gönderilmesi

kama tarkan kağan
Kendi kendimce bir cevap bulduğum sorudur

Bilindiği üzere Kitab-ı mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tüm peygamberler bir şekilde akraba oldukları için anlatılan peygamberlerin de aynı yerde yaşaması normal isa Filistin'de yaşarken akrabası Yahya herhalde Japonya'da olmayacaktı

Neyse Allah'ın hikmeti deyip çok kurcalamamak lazım ayrıca Ortadoğu eski dünyanın merkezidir gibi bir çıkarım bence bu soruya yetersiz kalmakta çin ve hindistan'a peygamber gönderilse dünyanın yarısı kurtuluşa erer Zaten.
2

şiva

kama tarkan kağan
Hinduizm'de ki yok edici ve tekrardan yaratıcı tanrı

Kendisi brahman tarafından evren yaratılırken araya sızan kötülüğü yok etmek için tandava dansı yaparak evreni yok edecektir lakin bu dansı yaparken karısı kali'yi görüp sakinleşeceği söylenir.

bütün peygamberlerin ortadoğuya gönderilmesi

kama tarkan kağan
Aklımı kurcalayan sorudur aslında kutsal kitaplar olan Kitab-ı mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin mezopotamya,arabistan, Filistin-israil,suriye topraklarında yaşamış olmasıdır elbette iran'da peygamber olduğunu iddia edenler olmuş lakin hiçbiri kutsal kitaplarda geçmiyor hep dediğim yerlerde yaşayanlar niye tarihte Ortadoğu halkları kadar hatta daha eski kavimler olan türk,çin,japon,kelt, iskandinav,hint, kızılderili kavimlerine gönderilen peygamberlerin ismi geçmiyor? Tatmin edici bir cevap bulamadım cevap vermek isteyen mesaj atabilir.

latince

kama tarkan kağan

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus
omnis satanica potestas, omnis incursio
infernalis adversarii, omnis legio,
omnis congregatio et secta diabolica.


Latince şeytan çıkarma duasından bir kesit.

türkçenin toplama dil olması

kama tarkan kağan
günümüzde konuşulan yunanca ile grekçe (antik yunanca) yazılmış İlyada ve oddeysa gibi eserler okunamaz hatta bu sebepten dolayı günümüz yunancası ile arasındaki ilişki iki hint-avrupa dili arasındaki kadardır yunanca-almanca veya yunanca-rusca gibi

Aynı şekilde günümüz farsçası ile persce(antik farsça) yazılmış behistun yazıtı da okunamaz

Aynı şekilde nebati,sebe,ma'in,lahmi araplarından kalma arapça yazıtlar da günümüz Arapçası ile okunamaz

Lakin Günümüzde konuştuğumuz anadolu Türkçesi ile (ege,Trakya, Karadeniz vs. ağızları) ile diğer türk şiveleri (kazak, Kırgız, Özbek,uygur,tatar vs.) İle göktürklerden kalma orhun anıtları ve yenisey yazıtları üzerinde yazılanlar birkaç kelime hariç gayet okunabilir

Hangi dil özünü daha çok korumuş net bir örnek bence.

ninja

kama tarkan kağan
Yüksek ihtimal çin kültüründen japon kültürüne geçmiş olan casus ve kiralık katil sınıfıdır.

Kesin bir bilgim yok ama te-do ( karete) temelinin kung-fu, japon alfabesinin de temelini çin alfabesinden almasını hesaba katarak böyle bir çıkarım yaptım.

kavm-i necip

kama tarkan kağan
Osmanlı'da araplar için söylenen söz anlamı üstün kavim demektir

İşte arap için üstün kavim, arnavut için yürekli millet denilen ülkenin balını kaymağını rum,ermeni ve süryanilerin yediği bir ülkeden Atatürk kendi emekleri ile türk kavmine bir ulus devlet vermiş şimdi bizim geri zekalı siyasal İslamcılar da eski günlere dönüp Arap,rum,ermeni tarafından güdülmek istiyor.

koguryo krallığı

kama tarkan kağan
Göktürkler ile ilişkisi dolayısıyla türk tarihini okuyanların az çok bildiği lakin meb'in türk tarih kitaplarında adı geçmeyen devlet

Hoş bütün türk devletlerini iki sayfada geçen bir tarih kitabından Kore tarihine dair bir şey beklemek abes olur

Zaten bundan bir kaç sene evvel de Uygur alfabesi yerine İbrani alfabesi koyup Uygur alfabesi demişlerdi.

Türklerin Anadolu'ya Kürtlerden önce gelmesi

kama tarkan kağan
Türkler gelmiştir diye cevap verilebilecek soru

Bazı Kürtlerin iddia ettiğinin aksine Kürtler tıpkı farslar/persler,afganlar,zazalar, mazendaranlar,gilanlar,tatlar,osetler,talisler, beluçlar gibi irani bir halktır he derseniz ki Kürtler irani bir lisan konuşsa dahi kökenleri mitanniler,urartular,akadlar,elamlar,gutiler,hititler,grekler,kassitler,ermeniler gibi kürt ve Türkler gelmeden önce Anadolu ve Mezopotamya'da yaşamış kavimler ve halklardan gelir o ayrı bir mesele lakin bir halkın kimliğini dili belirler

Zaten Asıl mesele kimin önce geldiği değil kimin çıkarıp masaya vurduğudur , bilindiği üzere türkler anadolu'da bir sürü beylik/koloni,devlet ve imparatorluk kurmuştur lakin Kürtlerden kalma hiçbir eser yoktur ki kürtlerin (birkaç ufak aşiret hariç) anadolu'ya yoğun olarak Osmanlı-safevi çekişmelerinde Sünni oldukları için Osmanlı tarafından bizzat getirilip sınır boylarında yerleştirildikleri bilinmektedir.

peygamber

kama tarkan kağan
Zannedilenin aksine yalnızca semavi/ibrahimi dinler (musevilik, hristiyanlık,İslam) olmayan kavramdır

Mesela zerdüşt de Zerdüştlük dinine göre bir peygamberdir yine bahailik'in kurucusu bahaullah'da bahai inancına sahip kişilere göre bir peygamber olarak görülür

Bunun dışında maniheizm'e göre mani,mormonlara göre Joseph smith de peygamberdir

Yani peygamber kavramı hindistan,iran hatta abd'nin kuruluşundan sonra bile çeşitli yerlerde olan bir kavram semavi dinler kabul etmiyor o ayrı mesele ama bu mantıkla bir tek İbranilerden çıkmış diyemeyiz

He bir de hinduizm'de avatar kavramı var o peygamber olur mu bilmem tanrıların insanlar arasında aldığı insan suretine denir aynı şekilde budizm'de bodhisavatta denilen nirvana'ya ulaşmayı son dakika bırakıp başkalarını uyandırmak için kendini feda eden ilahi güçlerle temasa geçmiş kişiler var tam olarak peygamber karşılığı olmasa da benziyor

Ayrıca İslam öncesi türklerde şamanlar, Hristiyanlık öncesi keltlerde drudiler çok mu farklı şamanlar tengri ile temasa geçtiğini iddia ediyor druidler de kadim kelt ilahları ile türk, kızılderili,kelt,eskimo,germen,slav,italik,yunan, moğol, iskandinav halklarından neden peygamber çıkmamasının sebebi olabilir bu zaten bu halkların din adamları tanrı veya tanrılar ile iletişimde olduğunu iddia ediyor tek bir kişiye verilen bir özellik değil

Neyse çarpılmadan susmak en güzeli.

sümerler

kama tarkan kağan
Zaten yazmışım da bir kez daha yazayım

Hindistan'ın güney eyaletleri,Sri lanka'nın kuzeydoğusu,Pakistan'ın ve İran'ın çeşitli yerlerinde dağınık halde bulunan tamil,malayalam,brohi,Telugu,Kannada gibi çeşitli dravit dillerini konuşan halklarla bir akrabalıkları olabileceği veyahut onlarla yakın temas içinde oldukları (malum sümer şehirleri indus vadisindeki harappa,kalibangan,rakhigarhi gibi antik kentlerle ticaret halindeydi) için kültür açısından birbirinden etkilendikleri bilinmektedir

Bu dönem biz türkler henüz güney sibirya, Moğol platosu ve kuzey çin'de daha devlet bile kurmamış yaşıyorduk bizim ilk temsilcilerimiz Kazakistan'ın botay/botai kültür arazisi ile xinglongwa adlı kuzey çin de ki kültür arazisidir.

türklük

kama tarkan kağan
Üç farklı tanım şekli vardır

Birincisi m.ö 220 de ortaya çıkan Türkçe konuşan kökeni türk olan göçebe kabilelere ve kavimden olan kimseye verilen ad

İkincisi osmanlı döneminde müslüman olan kimse

Üçüncüsü Anadolu'ya 1071 de girmiş Anadolu'da müslüman olan ve türk kökenli olan kimse

Günümüz Türk algısı ikinci ile üçüncünün karışımıdır.

vikipedi'de fars şovenizmi

kama tarkan kağan
Giren hokkayı çıkarmaya çalışan fars'ın yaptığı hede

saçları sarı, kızıl, iri gözleri mavi yeşil yada açık rengin herhangi bir tonuysa, beyaz tenliyse, kültürü varsa, barbar değilse, göçebe veya yarı göçebe bile olsa kentler inşaa etmişlerse özellikle yerleşiklerse basıyorlar pers/irani damgasını, kabulda görüyor akademide nasılsa aq, çok ilginç bir alışkanlık zira sümerlerinde iranlı olduklarını iddia ettikleri sayfalarda gördü bu gözler, şu aralar mete han'ın ve bumin kağan'ın iskit kökenli olduğunu iddia ediyorlar hoppala paşam diyerek izliyoruz.

barbar türkler

kama tarkan kağan
son kazananın hazırlayıp sunduğu bir tarih anlayışının sonucu ifade. mağlup kafasını daha taşa vurarak parçalasada boş ne yazık ki. bir başka örneği germen halklarına ait dil, kültür, mirasın avrupa ve abd nazadında hor görülmesi ve aşağılanması, isveç'in diğer iskandinav ve baltık ülkeleri arasında sevilmemesi, abd dahilinde konfederasyon bölgesinin -özellikle teksas lousiana georgia vb- giyim kuşamdan davranışa kadar komple tükaka ilan edilmesi verilebilir. iç savaşı kazansa şu anda devlet bayrağı olacak konfederasyon bayrağının gerek literatürde gerek popüler kültürde rednecklerle özdeşleştirmek üzere manipüle edilmesi bile yeterli bir açıklama. kafaderisi yüzme gibi ekstrem eylemlerin, kolonilere en fazla diş gösteren ve geri çekilmeyi reddeden kızılderili siyu kabilesine mal edilmesi tesadüf müdür? her nedense yüzlerce kabile arasından siyular bir tek şeytan yazılı ve görsel literatürde.
türklerin durumundaysa hem mağlup hem fakir olmak, atılan çamuru ekstra etkili kılıyor elbette.
churchill'in popüler lafıyla kapatalım: tarihi kazananlar yazar.

bir türkünün kökeni yunan mı türk mü sorunsalı

kama tarkan kağan
Belki onlar Türklerden almıştır olabilir yani olmaz diye bir şey yok

Misal baklavayı baklavakas adıyla yunan yapan abiler baklavanın çıktığı yerin gaziantep olduğunu ve Antep'te türkler geldiği zaman bir yunan kolonisi olmadığını hesaba katmayan abiler

Gel gelelim baklava,cacık,lokum,halk oyunları gibi kültür birikimlerini sahiplenmelerini geçtim yakında adamlar gerçek türk biziz bunlar sahte türk diye ortaya da atılabilirler.

Ekleme: bak hatırladım Osmanlı imparatorluğu için dimitri kitsikis adlı bir abi de
"tarih bize osmanlı imparatorluğunun büyük iskenderin milatdan önce 4. yüzyılda kurduğu imparatorluğun son manzumesi olduğunu öğretir."diyerek yeni bir noktaya ulaşmıştır yakında Osmanlı hatta Selçuklu bir Yunan devleti alp Arslan'ın da Yunan ama Türkleşmiş gibi bir iddia bekliyorum.

demirci kave

kama tarkan kağan
Şehnamede geçen bir efsanedir

Demirci kâve/kaveh'in üç başlı ejderha azi dahaka'ya karşı mücadele ve zaferini konu alır

Kürtler de bunu alıp Kawa diye bize pazarlar ,sivası sewas diye yazınca nasıl kürt şehri olmuyorsa kaveyi de kawa yazınca kürt olmuyor. efsanelerin ve tarihin yoksa yoktur hewal zorlama yarın bir gün durduk yere makat ameliyatına para verirsin uğraşma.

zira pers mitolojisinde kendisi, azi dahaka isimli üç başlı bir şeytan/ejderha'ya karşı elbruz dağları civarında halkı örgütlemesiyle tanınan ve iran'ın asla yabancıların ve tiranların eline düşmeyeceğini sembolize eden bir demircidir.

Bilindiği gibi kürtlerin çıkış yeri zogros dağlarıdır elbruz dağlarında ise mazendaran,gilan,zaza,talış gibi kuzeybatı irani halkların doğuda kalanları yaşar.

kürtler

kama tarkan kağan
Ziya Gökalp'e göre zil ve mil olmak üzere iki kola ayrılan farklı aşiretler ve aşiret konfederasyonlarından oluşurlar tabi zaman içinde mil ve zil koluna türk aşiretlerinin de katılıp kürtleştiği bilinir mesela türkan/terkan (Türkmen anlamına gelir) aşireti ve karakeçili aşireti (Osmanlı'yı kuran) bunlardan bazılarıdır.

suriyeliler

kama tarkan kağan
Osmanlı beylikten yeni devlete geçtiği dönemlerde göçebe türk aşiret/aileleri yerleşik hayata geçirip bölgenin hristiyan unsurları ile (yunan, arnavut,bulgar,makedon vs.) Evlendirerek yeni bir millet yaratma projesi vardı hani Osmanlı'nın roma'nın devamı olduğu dalgası da buradan gelir hanedan/kraliyet ailesi cariyeleri balkanlardan bulması bir yana yönettiği topraklardaki insanların da balkan-roma kökenli olmasını istemişler

Şimdi bakıyorum da bizim mahalledeki tayyar reis'in eşi arap kökenli acaba hem bizim mahalleyi suriyeliler ile evlendirip araplaştırıp hem de arap kültürünü dikte etmeye mi çalışıyor diye kafamda bir soru var.

ayrılıkçı türkler

kama tarkan kağan
Çözüm yolu yanlış olan Türklerdir

Bak tekrardan misak-ı milli muhabbetini bir kenara bırakarak düşünüyorum

Bu abilere göre Türkiye bölünürse sanıyorlar ki Türkiye İtalya olacak lakin adamların kavrayamadıkları nokta İtalya'nın Avrupa Türkiye'nin ise Ortadoğu'da olması yani olası bir bölünme durumunda kan alırlar kamil kan! Bu birincisi

İkincisi diyelim sen hırtları çektin sınırı gönderdin batı ve iç anadolu kentlerinde yaşayan hırt var ya hırt bak açık açık yazıyorum tüm Türkler toplanıp siksen yine gitmez adam ege sahillerinde en baba işletmeleri almış var ya adam ruhunu şeytan'a satar terk etmemek için orayı e tabi doğal olarak terk etmeyince doğal olarak hem topraktan oldun hem de kaldı mı sana hırt

Üçüncüsü doğudaki Suriyeliler de bu karmaşadan kaçıp batı şehirlerine gelecek

Dördüncüsü malum dinci kesim kaos ortamından yararlanıp İran'a çevirmeye çalışmazsa bende bir şey demiyorum

Bu ülkenin kurtuluşu PKK, Hizbullah ve diğer terör örgütlerine yardım ve yataklık eden hatta en ufak sempati duyan kürt aşiret,tarikat ve cemaatlerin imha edilmesi ve Suriyelilerin siktir edilmesidir ve ekonominin toparlanmasıdır başka yolu yok.

ulus devlet

kama tarkan kağan
Fransız ihtilali ile ortaya çıkan sınırları belirli bir bölgede yaşayan din,lisan, köken,tarih, kültür ve örf-adet bağları olan bir halkın bir arada yaşaması fikrine dayanan yönetim sistemi

Tabi bu sistemi abd, İngiltere, Fransa,Almanya, İspanya uygularken sorun yok Türkiye gibi ülkeler uygulayınca ırkçılık oluyor, faşizm oluyor.

suriyelilerin istanbul fatih de haraç kesmesi

kama tarkan kağan
Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında gelen İstanbul Fatih'te öğrenci çete skandalı yaşanıyor.

İstanbul Fatih'te bulunan Çapa Atatürk Ortaokulu'nda 11, 14 ve 16 yaşlarında olan 3 Suriyeli çocuğun diğer öğrencileri haraca bağladığı vermeyenlere de şiddet uyguladığı öne sürüldü. Mağdur olan öğrenciler ve velileri Suriyeli çocukların okula silah ve bıçakla girdiğini iddia etti.

Kaynak

https://www.google.com.tr/amp/s/www.yenicaggazetesi.com.tr/service/amp/fatihte-suriyeli-ogrenciler-cete-kurup-harac-topluyor-256122h.htm

İstanbul/fatih de yaşayan biri olarak inşallah geceleyin sokak arasında karşıma çıkmaz şu orospu çocukları kendi iyilikleri için yani harbi diyorum.

shangdi

kama tarkan kağan
Shangdi (Çince: 上帝; pinyin: Shàngdì) veya Di (帝 Dì), Çincede klasik metinlerin teolojisinde "Yücelik" veya "Yüce Tanrı" anlamında kullanılan bir terimdir. Terim özellikle Shang teolojisinden türetilmiş olup daha sonra Zhou teolojisinde kullanılan Tian terimi ile eşdeğerdir.

Çin halk dininde evrenin mutlak Tanrısı'nı ifade etmek için "Tian" kullanımı yaygın olsa da "Shangdi", bazı felsefe okulları, bazı Konfüçyanizm akımları, Yiguandao gibi bazı Çin kurtuluşçu dinler ve Çin Protestan Hristiyanlığı dahil olmak üzere çeşitli geleneklerde kullanılmaya devam edilmektedir.

comics code authority

kama tarkan kağan
comics code authority; amerikalı psikiyatrist frederic wertham tarafından yazılıp 1954'te yayınlanmış olan "seduction of the innocent" isimli psikolojik çalışmadan dolayı amerika'da kurulmuş bir sansür kuruludur efendim. bu tarihten önce çizgi romanlarda kahramanlar adam öldürür, silah kullanır, sigara içer. (batman'in ilk sayılarında milleti çatır çutur mermi manyağı etmesi,boynunu kırıp atması, bıçağı takıp geçmesi bundandır.) ve günümüzde yaşanan "batman adam öldürmez" argümanının çıkış noktasını oluşturur bir nevi...
sözünü ettiğimiz yazar, kitabında toplumdaki, özellikle gençlerdeki suça yatkınlığın, şiddet eğiliminin kaynağını okumakta oldukları çizgi romanlara bağlamıştır (tabi 1950 ler animasyon teknikleri, teknoloji süper kahraman hikayelerini işlemek için pek elverişli değil o dönemler buna bağlı olarak da çizgi romanlar günümüzdekinden kat kat daha popüler). o zamanlar herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığından dolayı çizgi romanlarda yer alan adam öldürme, şiddet, küfür, cinsellik gibi anlatıların toplumda suça yatkınlık ve şiddet sebebi olduğunu belirtmiştir. böylece amerikan çizgi roman kuruluşu kitabın yayınlanmasından sonra yine aynı yıl içinde bu sansür kurulunu oluşturmuştur ve bazı kurallar koyarak bu kurallara uymayan çizgi romanların basımını/dağıtımını yasaklamıştır. (Adı hays yasası olarak geçer)
bu tarihten itibaren dc ve marvel şirketlerinin kahramanları ateşli silah kullanamaz, adam öldüremez, evli değillerse cinsellik yaşayamaz, küfür edemez hale gelirler... örneğin bugün geniş kitlelerin iron man 2 filmiyle haberdar oldukları black widow karakteri ilk olarak -yanlış hatırlamıyorsam- 1960'lı yıllarda daredevil'ın bir sayısında ortaya çıkıyor ve uzunca bir süre beraber maceraları oluyor, aralarında gönül ilişkisi de var fakat bu denetim kurulunun kurallarına göre aynı apartmanda ikamet etseler bile aynı evde katiyen beraber yaşamıyorlar, aynı şekilde batman serisi de bundan payını alarak değişime uğruyor adamın kılına bile zarar vermeyen batman'den tut hayattaki tek amacı balıkları zehirleyip şehirde balık piyasasını ele geçirmeye çalışan vizyonsuz joker'e kadar

bu ne zamana kadar sürer peki? 1970'lere kadar. işte burada özellikle devreye frank miller ve alan moore girmektedir efendim (bu sebepten dolayı bu döneme çizgi romanlarda Britanya istilası denir çünkü bu karakterleri eski karanlık hallerine geri döndüren çoğu yazar Britanyalıdır). bu iki isim ama özellikle frank miller çizgi romanlarda hem de meşhur kahramanlara silah kullandırır, adam öldürtür ve ağzına geleni söyletir. batman'e silah kullandırmasının, adam öldürtmesinin yanında daredevil karakterinin 1960'larda kendi halinde bir sekreter olan sevgilisi karen page'i 1980'li yıllardaki daredevil hikayesinde uyuşturucu bağımlısı bir porno oyuncusu haline getirmiştir.
2005 yılında christopher nolan, batman begins'i oluştururken işte bu kurulun kurallarına uyan "adam öldürmez" -özellikle dennis o'neill'in yazmış olduğu -kendisi aynı zamanda ra's al ghul'un yaratıcısıdır- batman'i baz almayı tercih etmiş ve bunu da bir nevi filmin merkezine oturtmuştur. batman hakkındaki adam öldürmez/öldürür argümanın bu kadar dikkat çekici hale gelerek hala tartışma konusu oluşturması da bundandır...

Yani işin özeti bu kuruluş yüzünden 1950-70 arası bütün hikayeler okunmaz, rezalet,abuk subuk hikâyelerden oluşur nasıl hikâyeler olduğunu merak eden batman:brave and bold animasyonunun bir iki bölümüne göz atabilir orada batman'in 1950 lerdeki hali konu alınıyor ertesinde de batman:under the red hood'u izleyin orada da 1970 ve sonrası batman konu alınıyor farkı görün çoğunuz 70 ler demezse adımı gidip Kibariye yapıyorum.

cücenler

kama tarkan kağan
Moğol olup olmadıkları netlik kazanmamış kavim lakin moğol milliyetçi grupları hiung-nu (bizim kitaplarda asya hunları olarak geçen devlet) ve siyen-pi sonrası kendilerini ata kabul ederler tabi bu tarih yazımına göre timur ailesi ve tabi bu ailenin kurduğu devletler olan Babür ve Timur devletleri de moğol kabul edilir ama neyse konumuz bu değil

Bu kavmin doğu hu olarak anılan ve siyen-pi ler ile bağı olduğunu bildiğimiz kabilenin devamı olduğu varsayımı kabul edersek evet cücen diğer adı ile zhu-zhuan lar moğol kökenlidir

Lakin kendilerini hiung-nu kökenli varsayımı kabul edersek cücenler tıpkı göktürk ve tabgaçlar gibi bir türk devletidir

Kaldı ki kendilerinin türk ve fin-ugor kabilelerinin birliği olduğunu iddia eden makaleler de mevcut.

mustafa kemal atatürk

kama tarkan kağan
Kendisinden önce türk topraklarının her yeri işgal edilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve planlı yok edilmesinin planı uygulanmaktadır tıpkı zamanında Amerikalılar,fransızlar, ingilizler,ruslar karşısında kızılderililer,eskimolar,aborjinler,yeniseyliler ne durumda kaldıysa işgalciler karşısında o durumda kalmıştık

Bir milleti kurtaran borcu hiçbir zaman ödenemeyecek olan yalnızca türkler değil tüm doğu toplumlarının önderi olmayı başarabilen ender insanlardandır

Allah mekanını cennet, toprağını bol etsin, nur içinde yat paşam.

barış pınarı harekatı

kama tarkan kağan
Amacın üzüm yemek değil bağcı dövmek olduğunu düşündüğüm harekat ekonomik konularda dahi ülke ciddi darbe almasına rağmen inatla gidilirken neden banka hesaplarını açıklarım deyince askerler geri çekildi?

YPG nin bu noktaya gelmesinden çözüm süreci denen ihanet sürecinde teröristleri türk askerinin gözetiminde sınırdan geçiren kitle sorumludur

O dönem denilenlere rağmen dinlemeyince 6 yıl sonra böyle operasyon yapmak zorunda kalırız işte.

kürt yahudileri

kama tarkan kağan
Irak'ta zaho şehrinde hala yoğun bir şekilde var olan yahudilerdir

İsrail'de mahalleleri olduğu söylenir bilemem ne kadar doğru

Not:Bu yahudiler köken olarak kürt olmayıp kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde yaşayan bu sebeple de dil olarak Kürtçe de dahil yöredeki diğer dilleri de konuşan yahudilerdir ırki bakımdan kürtlerle alakası yoktur bir kısmı zaman içerisinde İslamiyet'e geçerek kürtleşmiş olabilirler tabi

Bu arada Van ile Şırnak arası zamanında Yahudilerin yoğun yaşadığı bir kasaba vardı şu aralar nüfusları az gerek müslüman olmamaları nedeniyle bölgedeki kürt aşiretlerinin hedefi olmuş gerekse de kızları güzel olduğu gerekçesiyle Kürtler tarafından kaçırılmıştır bu sebepten dolayı çoğu Türkiye'nin batı şehirlerine, Avrupa ülkelerine,amerika veya İsrail'e göç etmiştir.

monoteizm

kama tarkan kağan
Tarihte ilk örneği mısır'da firavun akhenaton'un kurduğu atenizm adı altında görülen din türü

(bkz:atenizm)
(bkz:zerdüştlük)
(bkz:musevilik)
(bkz:hristiyanlık)
(bkz:islam)
(bkz:tengricilik)
(bkz:tenrikyo)
(bkz:kendoizm)
(bkz:bahailik)
(bkz:çendoizm )
(bkz:sihizm)

Edit: Bunlara çin halk dini de girebiliyor ilk dönemleri için tabi sonra çok tanrılı bir hale gelmiş ayrıca tengricilikte monoteizm olarak geçmesine rağmen şamanizm,totemizm,animizm,ata kültünden izler taşıyan bir inanç sistemi.

koçgiri isyanı

kama tarkan kağan
Cumhuriyete karşı gerçekleşen kürt isyanıdır Tunceli'de ki Koçgiri aşireti bu isyanın baş sorumlusudur

İsyan yunan ordusunun anadolu içlerine ilerlemesi ile eşzamanlı olarak sivas,erzincan'a doğru gerçekleşmiştir topal osman tarafından bastırılmıştır.

türkiye'nin genetik yapısı

kama tarkan kağan
Myheritage adlı şirketin araştırmalarına göre Türkiye'den toplanan genetik verilere göre insanların köken olarak nereden geldiğini yazıyorum

%81.7 batı asyalı
%32 orta asyalı
%28.4 orta doğulu
%22.7 balkan
%22 italyan
%14.1 Kuzey Afrikalı
%13.6 Doğu Avrupalı
%13.2 Yunan ve güney italyalı
%5.9 kuzey ve batı Avrupalı
%5.2 iskandinav
%5.1 Baltıklı
%4 İngiliz
%3.5 ilberyalı
%2.4 fin
%2.1 güney asyalı
%2 irlandalı,iskoç ve galli
%1.2 sardinyalı

Dahası beni şaşırtan Kazakistan'dan alınan örneklerin verdiği sonuca göre genetik olarak orta asyalıdan daha çok doğu Avrupalı genine sahip olmaları

Vereceğim linkten istediğiniz ülkeyi inceleyebilirsiniz

https://www.myheritage.com.tr/ethnicities/turkey/country-ethnicity-distribution

azazil

kama tarkan kağan
İbranice el (tanrı'nın isimlerinden biri yüksek ihtimal elohim'in kısaltması) tarafından desteklenen anlamına gelir

Kabala ve enok kitabına göre insan kızlarla evlenerek dünyada nefilim çağını başlatan düşen meleklerin başı dahası insanlara silah ve kozmetik işçiliğini öğrettiği söylenir

İslami literatürde şeytan'ın isimlerinden biri olarak kabul edilir lakin Kur'an ve hadislerde adı geçmez.

abd'nin adolf hitler üzerinden yaptığı propaganda

kama tarkan kağan
Mesele nazi düşmanlığı değil alman düşmanlığıdır

Wonder woman filmini izleyen bilir orada da Almanlar kötü adamdı ama bu sefer nazi değil alman imparatorluğu vardı zaten filmin konusu 1.dünya savaşında geçiyor aynı filmde türkler (osmanlı) da Almanların suç ortağıydı

Tabi bu yanlış bir şey mi bence değil nasıl ki yunan,ermeni,arap,fars, fransız,rus,çinli ve italyan, moğol milletleri bizim tarihi düşmanımız ise ingiliz,alman,meksikalı,ruslar,çinliler vs. De bu adamların düşmanı onun için kendi ideolojileri doğrultusunda böyle içerikler üretip dünyaya satması gayet normal ve takdir edilesi bir harakettir günümüzde bu adamlar sayesinde almanlar kötü biliniyorsa propaganda başarıya ulaşmıştır

Hellboy da buna örnek oyun serisi sniper elite da.

islam'ın gittiği her yeri araplaştırması

kama tarkan kağan
Aslında olmayan gerçektir

Tek tek açıklayayım

Irak,suriye:

Buralar roma döneminin sonlarından hatta helenistik dönemden itibaren arapların irili ufaklı yerleştiği topraklardır ardından hilafet dönemi müslüman araplar bölgeye gelmiş bölgenin gayri-müslim arapları ve sonradan İslam'a dönen mezopotamyalı,süryani unsurlar ile karışmışlardır

Lübnan:

Bu ülkeler müslüman arap yayılması öncesi yine pagan arapların veyahut musevi ve hristiyan arapların yaşadığı topraklardır yine fetih dönemi ile bazı araplar İslam'a dönmüştür çok değil iç savaş dönemine kadar hristiyan ve müslüman arap nüfus birbirine eşitti, musevi Araplar İsrail'in kuruluşu ile İsrail'e göç etmiştir

Mısır:

Mısır'da hz.ömer zamanında fetih edilmesi ile göç eden arap kabilelerinden oluşur, antik mısırlıların torunları Kıpti dediğimiz günümüzde mısır,sudan,kanada,amerika birleşik devletleri, Avustralya'da yaşamaktadırlar

Cezayir,libya,Tunus,fas:

Bu ülkelerin zaten kıyı bölgeleri arap geri kalanı berberilerden oluşur ve kendi dilleri berbericeyi konuşurlar.

samhain

kama tarkan kağan
Kelt dinine göre cadılar bayramında dünyaya gelip ölüleri dirilten tanrı kendisinden korunmak için balkabağı içine şeker doldurulur ve sizden intikam almak isteyen ruhlardan korunmak için maske takılırdı

Ayrıca Halloween 2 filminde Michael Myers tahtaya bu ismi kazınmıştır filmde şöyle geçer

-doktorun ağzından- "..samhein, 'ölüler tanrısı' demek, yaz sonu samhein festivali; 31 ekim..tanrıları mutlu etmek için kelt rahipleri (druidler), ateş törenleri düzenlerdi,savaş esirleri, suçlular, deliler, hayvanlar hepsi canlı canlı yakılırlardı, onların ölümlerini izleyerek, druidler gençleşeceklerine inanırlardı,aradan geçen 2000 yılda fazla ileri gidemedik, samhain ne bir kötü ruh,ne bir cin, ne hayalet ne tanrı ne de cadı. sadece ve sadece bilinçaltının kendisi. hepimiz içimizdeki karanlıktan korkarız."

türk mitolojisinde tanrılar

kama tarkan kağan
Gök Tengri ve yer Tengri gibi iki isimle anılan tanrı vardır yüksek ihtimal bunlar Aynı tanrı'nın farklı isim almış halleri bir de ay-tengri var bunu da günümüzde ay-dede,ay-baba,ay-ata olarak hala anadolu, türkistan ve iran türklerinde yer alır

Ayriyeten kayra Han'ın Osmanlı'da dahi önemli bir yeri olduğunu hatırlamama rağmen Yeri ne kadar önemli bilemedim lakin tengricilik denilen dinin yakın döneme kadar bir adlandırması dahi yoktu tahmin ediyorum ki japonların şintoizm inancındaki gibi eski türkler tek bir tanrıya tapmalarına rağmen tanrısal güçlere sahip ufak tanrı ve tanrıçalara (Japonların yokai leri gibi) inanıyor ve korkarlardı tabi buna hayvan, doğa,insan ve ata ruhları da dahil.

fatih tezcan

kama tarkan kağan
Milletçe böyle yavşaklara karşı ne kadar tepkisiz olduğumuzu gösteren tiptir değil birleşik krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa vs. Bu dediklerini Yunanistan'da kurucu için dese kuru kazığa oturturlar böyle dalyarakları biz besliyoruz suç bunda değil bunun gibilere dava açmayan savcıda hakikatten milli değerlerine sahip çıkan bir ülke olsak bunun gibi bebek katili apo piçi ile fethullah Gülen adlı kansız din tüccarını öven bir it soyunu şu an maphusta çürümeye terk etmiştik.

tatlar

kama tarkan kağan
Günümüz azerbaycan,iran, ermenistan ve kısmı olarak da Türkiye'de yaşayan farsça konuşan Etnik grup.

Kendileri din olarak Musevi olsa da zaman içerisinde azerbaycanlı ve ermenilerin etkisinde kalarak bir kısmı Şii İslam'a diğer kısmı hristiyanlığa geçmiştir. hristiyanlığa geçenler ermenilerle çok karıştığı ve dil olarak da ermeniceye döndükleri için aşırı şekilde asimile olmuşlardır.

Babil sürgünü esnasında güney Kafkasya'ya giden ibraniler ile bölgede yaşayan med ve pers kökenli aileler ve askerler ile evlenen yahudilerin torunlarıdırlar.

suriyeliler

kama tarkan kağan
Turgut Özal ırak savaşında peşmergeleri ülkeye sokup nasıl günümüzde PKK terörü ve Kürt sorununun temeli atıldı ise

Ahmet Davutoğlu isimli yaşayıcımız tarafından "emevi camii de namaz kılmak" ve "osmanlı'yı tekrar diriltmek" ayağına ülkeye sokulan sığıntı güruhtur Bilmem artık yıllar sonra PKK gibi başka bu sefer de arap haklarını savunduğunu iddia edip türk topraklarında arap devleti kurmaya çalışan bir terör örgütü ile uğraşır mıyız?

satanizm

kama tarkan kağan
katolik hristiyanlığın eseri olan hede paganlığı gözden düşürmek için senelerce propaganda yapa yapa, şeytana tapan bir kitle yaratmış papa

Ulen daha mı iyi oldu en azından öteki tarafta adam herhangi bir pagan tanrısına taptığını söyleyecekti şimdi direk şeytan'a tapıyor hepten naneyi yediler.

araplara benzetilmek

kama tarkan kağan
Genelde benzetilmesem de yurtdışında özellikle batı ülkelerinde nerelisin sorusuna türk'üm deyince Arap mısın sorusu da yanında paket olarak veriliyor herhalde

Aq karıya bak alışveriş yapıyorum "sükraaan" ebenin nikahı şükran sonra da diyor ne diyeceğiz yaprağım teşekkürler diyeceksin de illa benim dilimde demene gerek yok sen thank you de yaprağımın antifreezi

Puh! Aq karısı Hollanda'da yaşayıp da ki eğitimin en iyi olduğu ülkelerden biri bir açıp yüzeysel olarak bakamadın mı Türkiye nerede Arap ülkeleri nerede diye bak ben Türkiye gibi eğitimi acayip geri bir ülkede yaşamama rağmen hangi milletin kökeni ne diye bakıyorum sen de bir bakıver madem bu kadar heveslisin millete kendi diliyle cevap vermeye denyo seni.

skin-walker

kama tarkan kağan
Türkçeye deri yürüyen gibi bir isimle çevirebileceğimiz bir navaho adli kızılderili kabilesinin efsanesi

Efsaneye göre bu abiler kurt,çakal,tilki,ayı,puma, baykuş,karga gibi istediği hemen hemen her hayvanın kılığına girebilen cadılardır etrafta gözükmeye başlamaları uğursuzluk demektir günümüzde dahi navaho kabilesi tarafından haklarında konuşmak hoş karşılanmaz ve hala kendilerinden korkulur.

allah

kama tarkan kağan
Soru:Kitab-ı Mukaddes'te yüzlerce yerde Allah'ın en büyük ismi olarak "yhvh" ( yehova/Yahveh )ifadesi geçiyor. Ancak Kur'an ve Sünnet'te Allah için böyle bir isim kullanılmıyor. Ehlikitab'ın sıkça kullandığı bu ismi Kur'an'ın önceki kitapları tasdiki açısından nasıl anlamalıyız?

Cevap: Yehova/yahveh kelimesi Kur'an'da geçmez; çünkü bu kelime İbranicedir. Kur'an ise Arap dilinde inmiştir. Arapça bir kitapta İbranice bir kelime olması beklenemez.

Bu kelime, İbranicede “var olmak” anlamına gelen “hayah” kökünden türemiştir. Yehova kelimesi de “varlığı kendinden olan” manasına gelmektedir.

Yahudiler bu ismin, başka hiçbir varlığa yakıştırılamayan Allah'ın tek ismi olduğunu kabul ederler. Kur'an'da Allah ile ilgili bu manaya gelen nitelemeler mevcuttur. Mana bakımından bakıldığında ayetlerde geçen “el-hayyu'l-kayyûm” vasıflarının İbranicedeki Yehova ile aynı manaları ifade ettiği görülmektedir.
7

sfenks

kama tarkan kağan
Yalnızca mısır değil grekler için de Önemli bir mitolojik yaratıktır

Grek efsanelerine göre hera'nın insanlara bedduası üzerine gönderilen bu yaratık mısır efsanelerine göre güneş tanrısı ra'nın korumasıdır.

yu gi oh power of chaos

kama tarkan kağan
konami tarafından çıkarılan bu oyun serisi, kanımca yu-gi-oh oyunları içerisinde tag force ve capsule monster coliseum ile birlikte en iyisidir. yugi the destiny, kaiba the revenge ve joey the passion adında üç oyundan oluşuyor. sırasıyla çıkan oyunlar bir önceki oyunda kazanılan kartları kullanma imkanı verdiği için giderek artan bir keyif sağlıyor. joey the passion'ın online oynama özelliğiyle de oyundan alınan tat zirve yapıyor.

eski ve klasik kartlar, temel mekanikler..
hamachi günlerinin de vazgeçilmezidir. ayrıca hala youtube'da bu oyun ile ilgili içerik üreten kanallar olduğu gibi oyuna çeşitli modlar da yapılmaya devam edilmektedir. ancak modları sevmediğimi belirteyim. klasik hali en güzeli.

azrail

kama tarkan kağan
bir osmanlı hikayesinde*L ;

tanrı insanoglunu yaratmaya karar verdiginde dünya uzerinden camuru almak ister. bunun için ilk olarak cebrail i görevlendirir. cebrail çamuru almaya yeltendiginde Dünya öyle bir haykirir oyle bir aglar ki buna dayanamaz ve geri doner. sonra tanri israfil i gonderir. ayni sekilde o da dunyanin , toprak ananin yakarislarina dayanamayarak camuru almadan geri doner. mikail de ayni sekilde bu aglamalara dayanamayarak geri doner. ve tanri azrail i gonderir. azrail bu yakarislara , aglamalara aldirmadan tanri nin ona verdigi gorevi yapar ve camuru getirir. bu yuzdendir ki gorevi ruhlari almaktir.

tetragrammaton

kama tarkan kağan
Tanrı'nın adından ziyade tanrı'nın adının yazılış şekline kitab-ı mukaddes'de verilen isimdir

Tanrı'nın adı "yhvh" olarak geçer bu isim yahveh veya yehova olarak okunur lakin gerçekte nasıl okunduğu muallaktır ikisi de doğru okunuş değil tahmindir iddiaya göre tanrı kahinatı yaratırken bu ismi kullanmıştır eğer tekrar doğru şekilde okunursa bu sefer tam tersine reaksiyon göstererek evreni yok edecektir.

O yüzden fazla uğraşmayın.

mahşerin dört atlısı

kama tarkan kağan
Hristiyanlık inancındaki kıyamet alametlerinden biri olmasının yanı sıra hristiyanlık öncesi türk,maya, mısır,hint,yunan vs. Dinlerinde de olan bir kavramdır kimine göre kıyamet alameti kimine göre dört büyük melek kimine göre ise dört element kimine göre dört ana yön olarak dinlerde yer alır

*Beyaz atlı: atanmış kral,yay ve taç taşır kutsallık ve paklığı temsil eder

*Kırmızı atlı: Dünyadan barışı kaldırma yetkisi verilen atlı, büyük bir kılıç taşır ve Savaşlarda dökülen kanları simgeler

*Siyah atlı: açlık ve kıtlığı simgeler elinde terazisi vardır

*Soluk atlı: Adı ölümdür, salgın hastalıkları temsil eder

Diğer dinlerde ve kültürlerde

-Maya:

Kan (Sarı) Bacab : Güneyde.
Chac (Kırmızı) Bacab : Doğuda.
Zac (Beyaz) Bacab : Kuzeyde.
Ek (Siyah) Bacab : Batıda.

-Mısır dini

Amset: Doğudaki Ruh.
Hapu: Batıdaki Ruh.
Tesautmutf: Kuzeydeki ruh.
Quabsenuf: Güneydeki Ruh

-Kaldeliler

Sed-Alap veya Kirub: İnsan yüzüne sahip bir boğa görünümündeydi.
Lamas veya Nigal: İnsan başlı bir aslan görünümündeydi.
Ustar: İnsan görünümündeydi.
Nattig: Bir kartal başı görünümündeydi.

-Hinduizm:

İndra-Cennetin Kralı: Doğuda.
Varouna-Suların Tanrısı: Batıda.
Rouvera-Servet Tanrısı: Kuzeyde.
Yama-Ölülerin Hâkimi: Güneyde.

-Çin:

Kendi ülkelerini bu şekilde tanımalama alışkanlıklarından ötürü, Çin'in dört dağı, yani Tse-Yo, dünyanın dört köşesiydi.
Tai-Tsong: Doğunun Yo'su.
Saing-Fou: Batının Yo'su.
Chen-Si: Kuzeyin Yo'su.
How-Kowang: Güneyin Yo'su.

-Türk:

Doğu: mavi-koyun
Batı: kızıl-keçi
Kuzey:siyah-yaban domuzu
Güney:beyaz-çaylak kuşu

türk şad

kama tarkan kağan
Türk Şad 6. yüzyılda kardeşi Tarduş Kağan tarafından İdil havzasına şad olarak gönderilen Türk devlet adamı ve tigin. Göktürklerin Avrupa'ya doğru genişlemesinde önemli roller üstlendiği için; Avrupa ve Kafkasyalı topluluklar tarafından Türkşad, Türksanf, Ta'n han, Turhantos, Turhat gibi adlarla tanınmıştır.

stranger things

kama tarkan kağan
Dizisini izlemedim içeriğini de bilmiyorum ama dead by daylight adlı oyuna iki kurban bir de katil olarak o bitki tipli (demogorgon) yaratık eklenmiştir yaratık ilgimi çekse de bence bu tarzda daha iyi alternatifler olabilir.

baron samedi

kama tarkan kağan
voodoo (Haiti) dininde yer alan tanrılardan biridir ölüm ve büyü tanrısıdır

Kurnazlığı ve espiritüel kişiliğiyle karşımıza çıkar. Silindir şapkası, takım elbisesi ve hınzır cümleleriyle tanınır. Bol küfür etmeyi sever ve evoke edenin bolca küfür etmesini ister. Adak olarak genelde içki adanır çünkü içkiyi çok sever.

Kavşak tanrısı olarak da bilinir bu yüzden kendisine tapanlar bir kavşakta kendisine dua ederler

Bu da hristiyanlıkta kavşakta şeytanla anlaşma yapma inancının nereden geldiğini gösteriyor.


altaysozluk.com/foto

asurlular

kama tarkan kağan
Günümüzdeki Süryaniler aksine zannedilenin aksine bir alakaları yoktur

Geçmişteki asur ve babil (zaten bunlar şehir isimleri sonradan imparatorluk olunca millet başlı başına kavim zannediyor) imparatorlukları akad kökenlidir

Günümüzdeki süryani ve diğer türevi keldani,maruni,asuri gibileri ise modern aramice'nin çeşitli lehçelerini konuşur.

dean winchester

kama tarkan kağan
Kendisini bir batman ile bir john Constantine ile aynı macerada görmeyi çok isterdim

Warner bros Altay sözlük'ü okuyup benim fikirlerime kulak veriyorsun biliyorum Supernatural dizisi de dc şirketi de sana ait yap bir güzellik biz de mutlu olalım.

enokyan

kama tarkan kağan
sanskritçeden bile eskiye dayandığı düşünülen, okültizmde sık sık kullanılan bir dil. fonetik yapısı bir kaç harf dışında ingilizceye benzer.
bu farklar;
a : a sesi
c : yumuşak k sesi
e : uzun i sesi
o : uzun o sesi
q : kalın k sesi
u : uzun u sesi

enokyan, 1580'li yıllarda john dee ve edward kelley'in çalışmaları sonucu elde edilmiştir söylentilere göre bu dili john dee'ye bedensiz varlıklar ulaştırmış ancak john dee inançlı biri olduğu için varlıkları melek olarak tanımlamış bu sebeple enokyan dili melek dili olarak da bilinmektedir. majikal yetenek güçlendirme, şifa verme, korunma, neşe ve mutluluk elde etme, kehanet görme tarzı amaçlar için kullanıldığı söyleniyor.

kızılderililer

kama tarkan kağan
Eskimoları dahil edersen tüm kıtada 48 milyon anca eden halk güney ve Kuzey Amerika ülkeleri dahil kaldı ki eskimolar kızılderili değil aq

Sorsan türkler soykırımcı olur tabi kızılderili lobisi yok ki abdlilerden, İspanyollardan, Portekizlilerden,fransızlardan, İngilizlerden hesap sorsun

Meksika ordusunun da kızılderili katliamı vardır o konuya hiç değinmiyorum.

google stadia

kama tarkan kağan
Google'ın bilgisayar oyunlarını tarayıcı üzerinden oynatabilecek yeni icadı bilgisayarın iyi veya kötü olması mühim değil hatta sanırım tabletler üzerinden de girilebiliyor Chrome hesabından girerek oyunu oynamaya başlıyorsunuz şimdi gelelim davulun patladığı yere bunu yapabilmek yani en aşağı oyunu 720p olarak oynayabilmek (daha aşağısı için hizmet yok) için 10bit internet sağlayıcısı lazım 4k ya girmiyorum bile

dün bir ekonomistin podcastini dinlerken öğrendiğim bilgiye göre dünyada 3,5 milyar insanın internete mobil ya da evden bağlantısı yokmuş. dünyanın yarısının daha 1 mbit bile interneti yokken kalan yarısının ortalaması ise 4 mbitin altındaymış. sözgelimi ben 16 mbit uyduruk internetimle ne kadar fark yaratıyorumdur değil mi?

bu rakamlar ortada iken hiçbir niş girişim bu olası kârsızlıkla başa çıkamaz. bedava kullandığın youtube'un artık paralı olması mesela... ordan hesapla.

öyle 10 yıl 15 yılın falan işi değil stadia. iyi fikir sadece. ama uzaydan tüm dünyaya ücretsiz internet dağıtılıyor olsaydı farklı olabilirdi

Bence patlayacak girişimdir ama gerçekleşebilseydi konsol(Sony ve Microsoft),oyun bilgisayarı üreticileri (monster vs.) Ve steam'ı bitirebilirdi.

kutsal roma imparatorluğu

kama tarkan kağan
Şarlman tarafından Avrupa'daki büyük kavimleri yenerek kurulan imparatorluk sonrasında şarlman'ın başında olduğu Fransa bu birlikten ayrılmış bir alman devletine dönüşmüştür

Bu sebepten dolayı alman ve fransızlar şarlman'ın kime ait olduğuna dair çok tartışırlar ikiside kendi çapında haklı franklar günümüzdeki fransızların ataları olan germen kökenli topluluk lakin o dönem dilleri latince'nin bir uzantısı Fransızca'ya dönmüş o yüzden fransız da olabilirler bilemedim şimdi

İmparatorları alman,din adamları italyan olan bir imparatorluk bir de kime göre kutsal neye göre kutsal.

rum ateşi

kama tarkan kağan
İstanbul fethedilince bizanslılar osmanlıların eline geçmesin diye nasıl yapıldığına dair kaynakları yakmışlardır

Yapmaya çok yaklaşsa da osmanlı bir türlü o kıvamı tutturamamıştır.

modern beyaz insanı tanımlamak için neden caucasian tabiri

kama tarkan kağan
batı biliminin batılı, beyaz ve modern insanı tamınlama biçimidir caucasian.

öz itibarıyla kafkas, çerkez veya karadenizli halklar ile alakası yoktur. tek ve yegane amacı batılı üstün beyaz adamı tanımlamaktır.

çıkış noktası kurgan hipotezi'dir. bu hipotezin temel amacı, hint - avrupa etnik grubuna dahil avrupalı beyaz adamın kökenini, kafkasya, hazar denizi kuzey ve doğusu, kazakistan, özbekistan bölgesinde ortaya çıkmış tarih öncesi kurganlar vasıtasıyla (höyük şeklinde mezar,türbe) ispatlamaktır. dolayısıyla temel olarak kafkasya, hazar denizinin kuzey ve doğusu, kazakistan, özbekistan, altay ve uygur bölgesinde yer alan bütün kurganlar, avrupalı beyaz adama aittir. beyaz adam, bu kurganlarda ortaya koyduğu medeniyet sonucunda gelişmiş ve dünyaya yayılmıştır. bu bölgeden çıkan bir klan kuzey avrupa'ya ve iskandinav yarımadasına, bir klan güneyden don ve volga ırmakları arasına, diğer klan daha avrupa içlerine, bir klan anadolu'ya, diğer bir klan ise hindistan'a gitmiştir.

sözün özü, caucasian ifadesi, etnik olarak avrupalı beyaz adamı tanımlamakta ve kurganlar yoluyla avrupalı beyaz adam muazzam bir kültür ortaya koyarak dünyaya yayılmaktadır.

işin garibi kurgan kelimesi etimolojik olarak türkçedir. mezar ya da korugan yani kale, şehir anlamındadır. kelime aynı şekilde rusçaya geçerek avrupalılaşmıştır. bir diğer garip olan nokta kelime türkçedir ancak o bölgede bulunan hiçbir kurgan her nasılsa türk değildir. ya saka, iskit ya sogd ya da slavdır. (bu hint-avrupacı abiler o bölgedeki hiçbir toplumun türk olduğunu da düşünmez ön-türkçe konuşsalar da dilleri onlara göre türk etkisinde kalmıştır. hatta ve hatta kazaklar,özbekler,kırgızlar,uygurlar,azerbaycanlılar hatta ve hatta anadolu türkleri bile sonradan türkleşmiş hint avrupalı kavimdir.)

Ne gariptir ki ıssık kurganından çıkan yazıt ise Göktürk abecesinin atası sayılabilecek bir runik alfabe ile yazılmıştır

şimdi ortada milattan önce 5. yüzyılda proto-türk rünik harfleri ile oluşturulmuş türkçe bir yazıt var. bakın milattan önce diyorum ki batı medeniyetinin temelini teşkil eden ilk yazıtları grek abecesi olarak ele alırsak ve Grek abecesini bilimsel olarak mö 8. yüzyıla geri götürmemiz mümkünken, gerek alfabenin modernliği, gerek dilin gelişmişliği ve gerekse de başka bilimsel bir öncül olmaması nedeniyle ıssyk kurgan'ında bulunmuş yazıtları da en az bu kadar geriye götürmemiz mümkün. batı medeniyetinin diğer bir kolunu oluşturan kuzey rünik alfabe ve ilk örneği olan futhark ise maalesef sadece m.s. 7. yüzyıla kadar geri götürülebiliyor. dolayısıyla türk alfabesinin erken bir örneği (en erken demiyorum) ile anglo-sakson ve germen menşeli kuzey kültürleri arasında yazıya geçme açısından 1200 yıllık (belki daha fazla) bir fark var. (orhun yazıtlarını ise ms 6. ve 7. yüzyıl olarak tarihlendiriyoruz)

şu dipnotu da eklemek isterim ki evet! ıssyk kurganı, kurganda bulunanlar, kurganı yapan iskitler, ya da sakalar, ya da hotanlılar hatta göktürkler bile batılılar tarafından tahmin edebileceğiniz gibi türk değil, avrupalıların ataları olan ön-hint avrupalı kabul ediliyor.

bunları neden anlattım?

çünkü modern dünyada üstün ırk - aryan batılı beyaz adama göre medeniyete ait bir şeyin avrupalı olmama ihtimali yok! hele hele türk olma ihtimali hiç yok! bu nedenle avrupalı, kendi tarihini oluştururken hindistan ile avrupa arasında kalan kocaman türk coğrafyasına çöreklenmiş. tarihi değiştirmiş, tahrif etmiş ve yeniden yazmış. büyük bir kısmını irani yapmış, kalan kısmını hintl-aryan yapmış, var olan her kavmi kendi tarihine mal etmiş. türkleri islamla bir tutarak o bölgeyi 10. yüzyıldan itibaren türkleştiren ve islamlaştıran unsur diyerek türkistan - türk bağını bilimsel olarak koparmış. kalanı da mongoloid diyerek moğollara itelemiş. (ki etnik olarak moğol unsuru da oldukça tartışmalı bir konu)

sonuç olarak üstün ırk avrupalı beyaz adam, kökenini (ne hikmetse kendinden 1200 yıl önce) yazıyı kullanan, madenlerle inanılmaz işler yapan, dili gelişmiş, kurganların olduğu coğrafyaya mal etmiş ve kendine caucasian demiş. olayın özü budur.

Bu yüzden Türkçü ve türk tarihçilerinin en büyük vazifesi kendi tarihine sahip çıkıp gerçekçi bir şekilde yazması gerekmektedir bunu da her önüne geleni türk değil bölgedeki eski kavim ve krallıkları inceleyip türk olanları dünyaya tanıtmakla yapmalıdır.

prusya mitolojisi

kama tarkan kağan
PRUSYA MİTOLOJİSİ Litvanya ve Letonya gibi diğer Baltık ülkelerinin inanç sitemleriyle yakından ilişkili olan Prusya'nın yerli halklarının çoktanrılı dini Töton Şövalyelerinin bölgeyi fethine dek devam etmiştir.

Prusyalılar 18. Yüzyılda büyük ölçüde Almanlaştıklarından pek çok söylence yok olmuşsa da eski dinlerine dair bazı bilgileri Ortaçağ kroniklerinde bulmak mümkündür. Hristiyan dinine geçişin başladığı 13. Yüzyıl öncesine ait yazılı bir kaynak bulunmamakta olup, en önemli kaynak 16. Yüzyıla ait yazarı anonim Sovodya kitabı ile Simon Grunau'nun Prusya tarihini konu alan Preussische Kroniği'dir.

Töton Şövalyeleri ile Prusyalılar arasında 1249'da gerçekleştirilen Christburg barış antlaşmasında Kurçhe adlı bir hasat tanrısının adı anılmaktadır. 1418 tarihli bir Collato Episcopi Varmiensis memorandumunda Warmia piskoposu Papa 5. Martin'e Hıristiyanlığa geçen Prusyalıların artık Patollu ve Natrimpe adlı tanrılara tapmadığını bildirmiştir. Sudovya Kitabı'nda Ockopirmus (Gök tanrısı), Swayxtix (Işık tanrısı), Auskhauts (Hastaların tanrısı), Autrimpus (deniz tanrısı), Potrimpus (nehir tanrısı), Bardoayts (gemilerin tanrısı), Pergrubrius (bitkilerin tanrısı), Pilnitis (yokluk tanrısı), Parkuns (şimşek tanrısı), Peckols ile Pockols (ölüm tanrıları), Puschkayts (yeryzü tanrısı) ve Barstucke ile Markopole (Puschkayts'ın hizmetindeki tanrılar) Prusya tanrıları olarak anılmıştır.

*AUSVEIKIS: Prusya şifa tanrısının adı olup Yunan mitolojisindeki Asklepius ile bağlantılı olmalıdır.

*BARDOYATS: Prusya gemicilik tanrısının adı olup, denizciler tarafından tapınılmaktadır.

*KURCHE :Prusya bereket tanrısının adı olup, 2 Şubat 1249'da pagan Prusya klanları ile Töton şövalyeleri arasında imzalanan Christburg antlaşmasında bahsi geçmiştir. Kurçe adının Litvanya dilinde yaratmak anlamına gelen kurti kelimesiyle ilişkili olabileceği iddia edilmiştir.

*LAUKOSARGAS :Prusya Mitolojisinde tahıl ve tarlaların tanrısıdır.

Kaynak: Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınları. Ankara, 2016

xinglongwa

kama tarkan kağan
xinglongwa kültürü, mö 6200 ve 5400 yılları arasında bugün iç moğolistan ile liaoning eyaleti arasında kalan bölgede kalan gelişmiş bir neolitik kültür çevresidir. bu kültürün insanları güney asya'dan kuzey asya'ya göçen insan türünün önemli temsilcilerinden biridir. yani bugünkü ural ve altay insanlarının ulaşılabilen ilk resmi atalarından birini oluşturmaktadır.

iran milliyetçiliği

kama tarkan kağan
Türk kökenli Mahmut afşar Yezdi tarafından bulunan bir milliyetçiliğimsi tür

Düşün artık ne kadar destekli olduğunu anadolu,azerbaycan, afganistan'da yaşayan türklerin İranlı olup sonradan türkleştiklerini iddia edebilecek bir kafa yapısına sahiptirler.

asmodeus

kama tarkan kağan
yedi ölümcül günahtan "şehvet" ile ilişkilendirilmiştir.

diğerleri;

kibir, lucifer'le,
açgözlülük, mammon'la,
kıskançlık, leviathan'la,
oburluk, beelzebub'la,
öfke, behemoth'la,
tembellik, belphegor'la ilişkilendirilmiştir.

kürt

kama tarkan kağan
arapların islami fetih dönemine kadar hiçbir kaynakta Kürt adı geçmez ilk kez araplar ekrad veya kürd adıyla böyle bir toplumdan söz etmiştir bu topluluk ise etnik bir birlikten çok bir yaşam tarzıdır bölgedeki tüm göçebe veya dağlı hayat yaşayan lur,türkmen,arap,zazaları belirtmek için kullanılmıştır yani kürtler irani bir dil konuşan lakin köken olarak zaza,lur, türkmen,azeri,arap,ermeni,yahudi,çeçen gibi bir çok kavmin karışımı bir topluluktur osmanlı kaynaklarında türk aşireti olan karakeçili,kara güne,deli budak, kılıçlı,türkan gibi aşiretlerin günümüzde kendine kürt deyip Kürtçe konuşması da Kürtlerin soy birliği olan bir kavimden ziyade bir İran kültürüne asimile olmuş kavimler topluluğu olduğuna en basit örneklerden biridir

turcofobi

kama tarkan kağan
Türkler, Türkiye Cumhuriyeti ve türk kökenli diğer halklardan korkma ve çekinme durumu.

Sırbistan, Yunanistan, Almanya, İspanya, iran, Ermenistan, Bulgaristan, Polonya, Fransa ve kısmen çin'de de rastlanır.

chiroptophobia

kama tarkan kağan
Yarasa korkusudur

Yarasalar Korkusu üzerine,Hikayeler ve filmlerdeki vampirler, genellikle hareket için yarasalar haline dönüşebilecek şekilde tasvir edilir.

Korkuyla kurbanın yarasa ile ilişkisine örnek olarak modern bir örnek DC Comics'in Batman karakteridir.Birçok hikâyede,Batman'ın, suçluların kalplerine korku salacak yarasaları taklit etmeyi seçtiği söylenmektedir.Batman'in başlangıç hikayesinin anlatıldığı çoğu seride,Bruce Wayne,Batman fikrini camı kıran bir yarasanın içeri girmesinden aldığını hikayelerde belirtmiştir.

kırgızlar

kama tarkan kağan
Milattan önce II. asırda “Gegun” olarak adlandırılan Kırgızlar, tarih boyunca Türklerin anayurdu olarak bilinen Altay ve Tanrı dağları dolaylarında yaşayan Türk boylarındandır. Kırgız adının “Kır gez”, “Kırk Oğuz”, “Kırk soy”, “Kırk boy”, “Kırk er”, “Kırk kız” gibi söz grublarıyla ilgisi olduğu yolunda ondan fazla açıklaması bulunmaktadır. “Kırgız” sözcüğünün Kırgız halkı tarafından çeşitli etimolojisi yapılmıştır. Halk tarafından yapılan “Kırgız” kelimesinin açıklamaları Kırgızların ortaya çıkış efsanelerinde belirtildiği gibi genellikle “kırk” sözcüğüyle bağlantılıdır.

Bilimsel olarak da ”Kırgız” sözcüğünün çeşitli etimolojisi yapılmıstır. S.E. Malov ve A. Kononov'a göre “Kırgız” kelimesi “kırk” sayı ismi ve “-z” çokluk ekinden meydana gelmistir. A. Margalen, M.Ö. III. yy'da Hun yönetimi altında yaşayan Gegunların bugünkü Kırgızların ataları olduğunu belirtmektedir. Ona göre “Gegun” kelimesinin Türkçe biçimi olan ”kırkın” sözcüğü daha sonra “Kırgız” (Kır adamları) seklini almıstır. K. Petrov'a göre ”Kırgız” kelimesi “kırıg” veya ”kırgu” (kızıl) sözcüğünden ve “-z” çokluk ekinden meydana gelmistir. Bunların dısında ”Kırgız” sözcüğünün “Kızıl Oğuz”, “Kırk Oğuz” gibi açıklamalaları da yapılmıştır. Genelliklle tarihçiler ve Türkologlar ”Kırgız” kelimesinin “Kırk Oğuz” sözünden meydana geldiği düsüncesindedirler. Kırgızların ortaya çıkıs efsanelerinde de Kırgızların atası olan Kırgız, Oğuz Han'ın torunu veya yakını olarak tanıtılmaktadır. (Çorotegin, Moldokasımov, 2000:11-12)

Orta Asya ile iliskisi olan Türk boylarına ait unsurların bugünkü Kırgız halkıyla karıştığı; Manas Destanı'nda ve Kırgız sancıralarında adı geçen Kıpçak, Döölös(tölös), Cediger, Nogay, Katagan, Sart, Cabağı, Çerik, Munduz, Özbek, Azık, Türkmen, Kıtay, Buğu, Moŋoldar gibi uruk adlarından anlaşılmaktadır.

Dr. Aygül AKMATOVA

westboro baptist kilisesi

kama tarkan kağan
Eşcinsellerden ölümüne nefret eden değişik bir hristiyanlık akımının kilise olmuş halı tamam bende eşcinselleri sevmem hatta itiraf edeyim tahammül de edemem de durup dururken de bunlara hakaretler, küfürler sallamıyorum çünkü kafamda bütün gün bu adamlara saplantı yapmış vaziyette gezmiyorum

Ayrıca amerikan askerlerinin cenazelerini de basıp "iyi ki öldünüz, tanrıya şükür" falan diye pankart açıyorlar, abd hristiyanlığa hakkıyla hizmet etmiyor diye ha, öyle savaş karşıtlığı değil pek

Ama tabi dinsizin hakkından imansız gelir diye bir atasözü var ya haha gerçekten doğru 2013'te satanist tapınağı mensupları Westboro Baptist Kilisesi'ne karşı, kilisenin kurucusu Fed Phelps'in annesinin mezarında ölmüş heteroseksüel ruhu eşcinsele çevirme ayini olan Pink Mass gerçekleştirdiler.

dybbuk

kama tarkan kağan
Dibuk olarak da geçer Yahudi efsanelerinde ölen kötü kişilerin ruhlarıdır bu abiler cehennem'e gitmeyi reddedip diğer insan bedenlerine saklanarak yaşamayı tercih ederler tabi girdikleri kişinin de bir günah işlemesi lazım yoksa giremiyorlar girdikleri bedende bazen etliye,sütlüye karşımayıp yaşayıp gittikleri gibi bazen de her türlü itlik ve pustlugu yapabilirler.

turan

kama tarkan kağan
Ortaokulda çalıştığım balıkçıda türkmen(Türkmenistan) bir garson arkadaşla haşır neşirdim. adam benimle çatır çatır türkçe(Türkiye) konuşuyordu

ama yabancı şivesi yok, bir şive var ama anadoludaki bir köylünün şivesi gibi. çorumun soğuksu köyündenim dese yadırgamam diyeyim siz anlayın.

sordum; "senin türkçen çok iyi sen ne zamandır türkiye'desin?"

3 aydır demişti. adam 3 aydır türkiye'de ve benimle türkçe konuşuyor. (hem de baya alengirli piyasa dilinden bahsediyorum. bir yabancı mesela rus, İngiliz,Koreli vs. türkiye'de 8 sene kalmış bile olsa dilinden anlarsın, bu anlaşılmıyor, amına koyyimdan tut, senin yapacağın işi sikeyime kadar her türlü Türkçe konuşuyor adam)

"e sen bizim gibi konuşuyorsun" dedim. "abi aynı dili konuşuyoruz" dedi. "kelimeler değişik biraz, ama dil aynı dil" dedi. bunu aynen böyle söyledi.

kendi aralarında konuştuğunda bazı kelimeleri anlıyordum ama türkçe konuştukları o kadar belli ki.bizim anlamını bilmediğimiz ama harf harf duyabildiğimiz şekilde konuşuyorlar.

netice itibariyle dil her şeydir. Türk diye bir millet vardır. aynı dili konuşanlar milllettir.

gerisi beni alakadar etmez.

araplar ile din kardeşi ayağına veya yunanlılar ile aynı denizi paylaşıyoruz goygoyu yerine benim dilimi konuşanları tercih ederim.

santeria

kama tarkan kağan
katolik azizleriyle afrikanin cok tanrili dinlerinin sentezlenmesiyle olusan dini hareket, inanc toplulugu. vudu ile benzerlikler tasiyan yonleri olan santeria, kolelerin ve toplumun tepkisinden cekinen bir grup afrikalinin katolik azizlere dua ediyormuscasina davranip takiye yaparak aslinda santeria spiritlerine sesleniyor olmasi durumuyla uzun sure gizli kalmis, bir noktadan sonra da kimi katolik inanclariyla icice gecmistir. belli basli azizleri ogun, eleggua,obatala ve oshundur, bu azizlere orisha ismi verilir, seremonilerinde ise dans, ritm ve trans ogeleri mevcuttur.

dinlerin başlangıcına dair tezler

kama tarkan kağan
*Çoktanrıcılık tezleri:

İskoç bilim adamı David Hume, “tarihin ne kadar gerisine gidersek gidelim, insanlığın çoktanrıcılığa o denli dalmış olduğunu görürüz” der. Ona göre, daha yetkin bir dinden ne bir iz ne de bir belirti vardır.

*Animizm:

Antropoloji'nin kurucusu kabul edilen ve animizmin isim babası olan Edward Burnett Tylor; ruhi varlıklara inanış olarak tanımladığı animizmin, insanlığın ilk dini olduğunu varsayar. Ona göre bu inanış tüm ilkel ırklarda görülür.Comte'un “fetişizm, politeizm ve monoteizm” diye sunduğu sınıflandırmayı o, “animizm A, animizm B ve monoteizm” diye sunar.

Buna göre animizm, bir üst gelişim aşamasına ulaşıncaya kadar kendi içinde beş basamağa ayrılır. Bunlardan ilki, insandaki maddi olmayan yönün (ruh) varlığının keşfi; ikincisi, ruhun ölümden sonra da varlığını devam ettirdiğine olan inanç; üçüncüsü, ruhun rüya ya da trans halinde bedeni geçici olarak terk etme kabiliyetine sahip olduğunun keşfi; dördüncüsü, hayvanların ve hatta cansız varlıkların da ruha sahip olduklarına inanç; beşincisi de hayaletlere olan inançtır.

*Atalara tapınma:

İngiliz filozof ve sosyolog Herbert Spencer; Dinin kökeninin atalara tapınma ile başladığı fikrini ileri sürmektedir. Spencer, dinle ilgili görüşlerini First Principles (İlk İlkeler) (1862) ve The Principles of Sociology (Sosyolojinin İlkeleri) (1877 ve 1885) adlı eserinde dile getirmiştir.

*Totemizm:

İskoç etnolog John Ferguson Mc Lennan (1827–1881) ise; dinlerin ilk safhasının totemizm olduğunu iddia etmiştir. Ona göre, ilkel insan hayvanlara, bitkilere ve tabii nesnelere canlılık ve kişilik atfettikten sonra her kabile saygı objesi olarak bunlardan birisini seçmiştir.

*Natüralizm:

Max Müller'in savunduğu görüşe göre ise; tek bir başlangıçtan ziyade, farklı yollar ve görünümlerde ortaya çıkan hallerle evrimleşerek ilerleyen bir süreç olduğunu kabul eder. Bu sürecin doğayı tanıma maksadıyla farklı basamaklarla başladığını; insanın kendini aşan durumları ister ruh, ister doğa, ister atalara tapınma, isterse tabiat güçleri/tanrıları fikrinden gelerek kavramaya çalışsın, sonraki safhanın tabii gözlem yoluyla yüce tanrı fikrine ulaşılacağını iddia etmiştir.

*Fetişizm:

Sosyolojinin kurucusu kabul edilen Auguste Comte insanın düşünsel evrimde 3 aşama geçirerek tek tanrıcılığa ulaştığını söyler. Ona göre:

1. Basamak'ta, insan, çevresindeki eşyayı canlı, akıllı varlıklar olarak düşünmüştü; putçuluk (fetişizm dönemi),

2. Basamak'ta, insan, çevresindeki olayların görünmez varlıklarca yöneltildiğine inandı; çoktanrıcılık (politeizm),

3. Basamak'ta, insan, bu görünmez varlıkların tek ve büyük bir iradenin yönetimi altında bulunduğu inancına vardı; tektanrıcılık (monoteizm).

Monoteimz'in temel olduğunu iddia eden tez

*İlkel monoteizm:

XIX. yüzyılda, diğer evrimci görüşlerin aksine dinin kökenin bir Yüce Varlık fikrinin olduğunu ileri süren, Andrew Lang'dır (1844–1912) Yazar ve Gazeteci olan Lang'ın bu iddiasını sistemli hale getiren kişi ise Wilhelm Schmidt olmuştur.

İlkel tek tanrıcılık tanımını yaparak teorileştiren Wilhelm Schmidt, yaşadığı dönemde; natüralizm (Max Müller), fetişizm (Charles de Brosses, Auguste Comte, John Lubock), atalar kültü (Herbert Spencer), animizm (Edward B. Tylor), totemizm (W. Robertson Smith, Sigmund Freud, Emile Durkheim), büyücülük (J. G. Frazer, J. H. King) gibi din alanında hakim olan teorileri reddetmiş ve bunların dinin başlangıcını ve en eski dinî tecrübeyi yansıtmadığını savunmuştur.Wilhelm Schmidt tek tanrıcı fikrin çok tanrıcılık öncesinde de mevcut bulunması gerektiğini belirtmiştir. 1912 tarihinde ilk kez yayımladığı "Tanrı Fikrinin Kaynağı" adlı eserinde; 'Yüce ve merhamet sahibi olan' kavramının, kimi ilkel toplumlarda görüldüğünü ve bu tek yüce ekolünün, çok tanrılı sistemlerden önce görülen 'Primitif Monoteizm' olarak tanımlamak gerektiğini iddia etmiştir. Dolayısıyla monoteizmin öncülü olarak iddia edilen, fetişzm veya animizm evrelerinden de önce primitif monoteizm'in olması gerektiğini belirmiştir.

paganizm

kama tarkan kağan
Yahudilerin (doğrusu ibraniler de anlaşılsın diye yazdım) zannedilenin aksine musevilik ortaya çıkmadan önce aralarında bulunduğu grup Hristiyanlıkta şeytan olarak bilinen baal (hristiyan demonolojisinde "bael" olarak geçer) ,molok, beelzebub gibi figürler Hristiyanlık hatta musevilik ortaya çıkmadan önce kenan dinindeki tanrılardır

Kur'an-ı kerim'de anlatılan yahudilerin boğaya tapma hadisesindeki Boğa da tanrı molok'un figürüdür çünkü molok boğa başlı bir tanrıdır.

araplar

kama tarkan kağan
Afrika'da zannedilenin aksine mısır hariç tutulursa sadece kıyı yerleşkelerinde yaşarlar mağrip'in çoğunluğu göçebe olan berberilerdir

Sudan'da ise çoğunluk değillerdir.

angra mainyu

kama tarkan kağan
Zerdüştlük'teki kötülük ve karanlığı yöneten tanrı veya bir güç dünyadaki bütün hastalıklar, kıtlıklar da bu elemandan kaynaklanır güç olarak ahura mazda'ya denk olsa da sonuç başından bellidir hep iyiler kazanır filmlerde olduğu gibi heyecan bırakmıyorlar ki aminyum başından spoiler veriyorlar

Neyse ehmiren olarak da bilinir.

bilgisayar oyunları

kama tarkan kağan
Dijital ortamda oynanabilen ilk örneğinin 1958 yılında ekranda zıplayan piksellerden yapılan bir tenis oyunu olduğu zaman öldürgeci

Nereden nereye o zaman adam piskelden oyun yapmayı düşünürek böyle bir şey yapıyor şimdilerde hayvan gibi grafikli,cam gibi görüntülü sanat eserleri oluyor sırf spor da değil strateji, dövüş, macera, aksiyon,fps,korku türünde

Fazla suynunu çıkarmadan bağımlı olmadan sizi rahatlatma ve stres atmanız konusunda yardımcı olması için haftada 2 saat oynanması İsviçreli bilim adamları tarafından tavsiye edilmektedir .

yuvarlak masa şövalyeleri

kama tarkan kağan
Kral Arthur'un patronları olduğu Roma'nın britanya'dan çekilmesinin ardından oluşan iktidar boşluğunda anglo-sakson (İngiliz) şövalyelerinin önde gelen isimlerinin kurduğu birlik sir lancelot ve sir Edward en bilinenlerindendir

Bir de roma bakiyesi olduğu için bölgede etnik çeşit çok tabi bu şövalyelerden sir marien bir zencidir not düşelim

Hemen hemen bütün harekatları bretonlara karşı olan şövalye topluluğu ölene kadar kutsal kaseyi arasalar da bir türlü bulamamış garipler bir de incil'in bozulmamış has halini elinde bulundurdukları bu yüzden isa'yı tanrı'nın oğlu değil bir peygamber olarak gördükleri için kilise tarafından dışlanmış olduklarına dair bazı iddialar vardır.

vampires kiss

kama tarkan kağan
1988 yapımı başrolünde Nicolas Cage'in yer aldığı kendini vampir zanneden bir şizofreni anlatan kara mizah örneği film sonu çok ani biter ama Nicolas Cage'e bir kez daha neden saygı duyduğumu bana hatırlatmıştır her sahnede oyunculuğu zirvedir ve bir o kadar da güldürür bazı sahneleri üzer bazıları korkutur dediğim gibi kara mizah filmi.

bozkurt

kama tarkan kağan
Bozkurt olmasa da kurt figürü türklerde olduğu gibi bir çok toplumda da görülür roma,kelt,etrüsk,iber ve kelt-iber, roma-breton,yunan,nordik/germen,eskimo, kızılderili,italik,hitit,mısır,iskit ve de son olarak çinlilerde de bu figüre rastlanır özellikle Çinliler bu hayvanın cennetten gelen bir köpek cinsi olduğuna inanmıştır.

kürtleşmiş türk aşiretleri

kama tarkan kağan
1. karakeçili aşireti
2. avşarlar
3. begdili aşireti
4. hınıslu aşireti
5. küresinliler (iran'da küresünni olarak bilinirler)
6. Tatar aşireti
7. batıkan aşireti
8. herkiler
9. kılıçlı aşireti
10. Lolan aşireti
11. atmanlıoğulları
12. türkan aşireti
13. şadıllı aşireti
14. çapanoğlu aşireti
15. ertuşiler
16. rişvan aşireti
17. brukan aşireti
18. babat aşireti
19. dersimli aşireti
20. karaçoban aşireti
21. tanas aşireti
22. izzeddinliler aşireti
23. hörmekli aşireti
24. karaballı aşireti
25. pınarlı aşireti
26. kubatlı aşireti
27. deli budak oymağı
28. kara güne aşireti
29. Alan aşireti
30. aygut oymağı
31. çemişgezeklü aşireti
32. kureyşan aşireti
33. beskan aşireti
34. badıllı aşireti
35. milli aşireti
36. modanlı aşireti
37. burukan aşireti
38. şavak aşireti
39. abbasan aşireti
40. ağuçan aşireti
41. kırgan aşireti
42. zerikan aşireti
43. mukriler.

Bunlara örnektir özellikle karakeçili aşireti osmanlı ailesini bünyesinden çıkaran aşiret olup Osmanlı arşivlerinde sık sık adı geçmesine rağmen urfa (Siverek) de yaşayanları kürtleşmiştir tabi günümüzde sorsan karakeçili aşireti kürttür devlet türkleştirdi derler tarihi kaynak gösterirsin yalan bunlar derler böyle de avel mensupları vardır urfa'da ki kollarının ama geri kalanı çok kıyak insanlardır türk kalabileni hakikatten iyidir en yoğun olarak bursa ve Adıyaman'da yaşıyorlar diye biliyorum.

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/20Roots/Anatolia/AD1500AnatoliaDemography.htm
3

türklerin inancı tengricilik olarak kalsaydı

kama tarkan kağan
Bu sefer de tengricinin yobazı ile uğraşırdık

Konu din değil kardeşlerim Zihniyet sanmayın ki Avrupa'da ve Amerika'da hristiyan yobaz yok dolu dolu var bizim yobazlara taş çıkarırlar lakin artık orada baskın konumda değiller çünkü bu adamlar nereden baksan 2000 yıla yakın kilisenin baskısı altında yaşadılar bu algıyı da reform ile yıktılar kilisenin işini dini sınırlarla bırakıp diğer konulara karşımalarını engellediler biz de bir 500 yıla satılmış paralı imamların etkisini kırarız herhalde niye 500 dedim Atatürk geldi bize o süreci bayağı hızlandırmış Allah'tan

Bu konuda benim en sevdiğim çinlilerdir adamlar tarih boyunca wuizm ( çin şamanizmi),taoizm, konfüçyüsçülük,budizm,şenizm, Hristiyanlık ve İslam gibi bir çok din çin'de yayıldığı için belli bir din üzerinde siyaset yapılamamakta ve hiçbir zaman yapılamamamış belki biz türkler olarak ilk zamanlardaki gibi din açısından çeşitli olsaydık yani kimimiz İslam kimimiz budist kimimiz gök-tanrı,manici,musevi olarak kalsaydı yüksek ihtimal daha modern ve din üzerinden siyaset yapılamayan bir ülke olurduk.

peçenekler

kama tarkan kağan
onlar diğerleri gibi maveraünnehirden anadolu'ya akmayı değil, kardeniz'in kuzeyinden göçmeyi tercih etmişlerdir. doğal olarak karşılaştıkları kültürlerden etkilenmişler ve hristiyanlığa yaklaşmışlardır. o dönemin tüm oğuz boyları gibi savaşta çok ustadırlar, bu nedenle bir çok kez bizans ordusuna destek olmuşlardır. hatta defalarca anadolu'dan gelen türk akınlarına karşı da savaşmışlardır. bazıları bizans ordusu ve yönetiminde etkin konumlara dahi gelebilmiştir. bazı savaşlarda türklerle ortak geçmişlerini hatırlayıp onların tarafına geçtikleri rivayet olunur. malazgirt savaşı bunlardan biridir.

Bizans kışkırtması sonucu bir çoğu Kıpçaklar tarafından katledilmiştir.

luviler

kama tarkan kağan
megan fox'un sunduğu belgeselde, truva savaşı'nın olduğu dönemde batı anadolu'ya hükmettiği iddia edilen, hititlerin komşusu olan uygarlık.
aynı seride truva gibi küçük bir uygarlığın değilde savaşın mikenler ve luviler arasında olduğu, truva'nın bir çıkartma bölgesi olduğu da iddia edilmekte. bu savaşın eski çağların dünya savaşı olduğu düşünülüyormuş. yıkıcı bu savaş sonrası bir kültürel durgunluğun olduğu, o yüzden bundan yıllar sonra sadece homeros'un ilyada'sında savaştan bahsedildiği söylendi.

ayrıca bizim türk arkeologlarin o devre ait tek yazılı kaynağı bulduğu da soylendi. döneminde bir nevi kimlik görevi olan luvi mührünü bulmuşlar.

cinler

kama tarkan kağan
İslam, hristiyanlık, musevilik,hinduizm ve Mezopotamya dinlerinde adları geçen varlıklardır

Nedir ne değildir derseniz hristiyanlara göre hepsi şeytanlarla aynı yola baş koymuş düşen meleklerin insanlarla çoğalmaları sonucu ortaya çıkan varlıklardır

İslam'da ise dumansız ateş ve havadan yaratılmış kafiri ve iman edeni olan insandan önce yaratılmış bir ırktır

Hinduizm ve Mezopotamya dinlerinde ise olağanüstü güçleri olan yarı tanrısal varlıklardır.

robert jonshon

kama tarkan kağan
missisipi'de doğmuş olan efsanevi bir blues gitaristidir. yıllar sonra ortaya çıkacak olan rock'n & roll ve bilimum müzik tarzının da tabanını oluşturmuştur.

çocukken üvey babası onu tarlada zorla çalıştırmaktadır. ancak johnson tarlada çalışmak yerine diğer çalışanlara gitar çalmaktadır. 18 yaşındayken 15 yaşında bir kız ile evlenir ve kaçarlar. bu kız gitarı bırakmasını ve çiftlik işlerine odaklanmasını ister. bu sebeple johnson gitarı bırakır ve toprağını ekip biçmeye başlar. eşinin bunu istemesindeki ana sebep ise o dönemde kilisenin ortaya attığı blues müziğin şeytan işi olduğu söylentisidir. söylentiye göre blues dinleyenler ve söyleyenler lanetlenecektir.

eşi 8.5 aylık hamile iken doğum yapmadan önce annesinin yanına gider. robert johnson da durumdan istifade bu sıralarda gitar çalmaya başlar ve ufak bir yolculuğa çıkar. planı doğumdan önce geri dönmektir, ancak yetişemeyecektir. eve geri döndüğünde eşinin ve çocuğunun doğum sırasında öldüğünü öğrenir. eşinin ailesi ise johnson'ı şeytanın müziğini çaldığı için bu ölümden sorumlu tutar.

johnson gitarını sırtına alır ve bar bar dolaşmaya başlar. o dönemlerde kimse onu tanımamaktadır. son house gibi o dönemin bilinen bluescularının konserine gider. konser araya girdiği zaman ise sahneye atılır ve kendisi çalmaya başlar. ancak ne zaman sahneye çıksa seyirci çok kötü çaldığını ve sahneden inmesini söyler. johnson bu duruma çok içerler ve geri döneceğini belirterek ortadan kaybolur.

robert johnson 1 yıl boyunca hiç görülmez ve bu süre zarfında ne yaptığı hakkında şu anda bile çok az bilgi vardır. tek bilinen şey 1 yıl sonrasında robert johnson'ın aynı bara geri döndüğü ve sahneye çıktığı zaman bütün seyirciyi mest ettiğidir. johnson garip bir 7 telli gitar kullanmaktadır ve tekniği çok farklıdır. aynı anda 2 gitar çalıyormuş gibi duyulmaktadır. bas ve tiz telleri aynı anda kullanabilmektedir. bugün bu duruma efsane gitarislerde aşina olsak da, bu tekniği ortaya atan ilk kişi robert johnson'dır. üstelik blues ve rock'n & roll ritmini ortaya çıkaran da odur.

1 yıl içinde bu kadar hızlı bir değişim yaşamasını kimse anlamlandıramaz. bu sebeple onun hakkında şeytanla anlaşma yaptığı üzerine bir dedikodu yayılmaya başlar. efsaneye göre robert johnson bir yol ayrımına gelir, diz çöker, ve gitarını havaya kaldırarak şeytandan onu akord etmesini ister. şeytan gitarı akord eder ve johnson'a geri verir. 7 telli gitar da bu efsaneyi kuvvetlendirir niteliktedir. johnson da şarkılarında pek çok kez bu crossroaddan ve şeytanla yaptığı anlaşmadan bahseder. şeytanla yapılan bu anlaşmanın ise tabi ki bir bedeli vardır.

bir barda içerken johnson'a ağzı açık bir şişe alkol verilir. yakınlarındaki bir adam johnson tam içecekken elindeki şişeye vurur ve kapağı açık olan bir şişeden bir şey içmemesi gerektiğini söyler. johnson ise adamın bu hareketine sinilenir, yerden şişeyi geri alır ve içer. johnson egosuna yenik düşmüştür. şişede gerçekten zehir vardır. johnson 3 gün acı çekerek yavaş yavaş ölür. bilin bakalım kaç yaşında ölmüştür. 27. robert johnson 27 club diye bilinen 27 yaşında ölen müzisyenlerin ilklerindendir. bu gruba kurt cobain, jimi hendrix, jim morrison, amy winehouse gibi pek çok kişi mensuptur. hepsinin ortak noktası ise biraz kaçık ve aşırı başarılı olmalarıdır. bu sebeple 27 club'a ait olan kişilerin robet johnson gibi ruhunu şeytana sattığı söylenir. şeytan onlara benzersiz bir yetenek verir ve 27 yaşındayken de ruhlarına sahip olur.

bugün robert johnson'ın bilinen sadece 2 fotoğrafı ve 20 küsür şarksıı vardır. ancak bu 20 şarkı ile tanıdığımız bütün müzisyenleri etkilemiştir. bb king'den muddy waters'a, led zeppelin'e, jimi hendrix'e kadar pek çok müzisyen şarkılarında robert johnson'a gönderme yapar, onun şarkılarından alıntılar yapar ve onun stilinde çalar. eric clapton da genel olarak robert johnson'dan ilham almaktadır. dolayısıyla kimsenin adını sanını bilmediği robert johnson, son 60 yıldır dinlediğimiz müziğin babası sayılabilecek nitelikte bir insandır.

samhainophobia

kama tarkan kağan
Cadılar Bayramı fobisidir

Adını keltlerin cadılar Bayramı (31 Ekim) gecesi öbür taraf ile dünya arasındaki çizginin en çok incelediğine inandıkları gecede ölüler tanrısına kurban verirlerdi bu tanrının adı ise samhain

coulrobhobia

kama tarkan kağan
Halk arasında palyaço fobisi olarak bilinen palyaçolardan korkma durumu karikatür,film,kitap ve dizilerde kendilerinin korku unsuru olarak gösterilmesi de buna etken sanırım

Supernatural'in 2. Sezonundan 6. Bölüm sanırım palyaço bir yaratığı işliyordu aynı şekilde Stephen king'in it kitabı ve batman serisinden joker'i de örnek verebiliriz.

yuri orlov

kama tarkan kağan
Nicolas Cage tarafından insanlara silah tacirini bile sempatik gösterebilecek kadar iyi canlandırılmış lord of war karakteri.

"dünyada her 12 kişiden 1'inde silah var. benim sorunum kalan 11 kişiyi nasıl silahlandırabilirim"

sümerce

kama tarkan kağan
İzole bir dildir günümüzde herhangi bir dil ile alakası yoktur eklemeli bir dildir semitik (Arapça, İbranice,asurca vs) ve Hint-Avrupa (yunanca, Farsça, İngilizce) dilleri çekimli diller sınıfından değildir bu sebepten dolayı Sümerlerin türk,Kafkas veyahut Hindistan'ın güneyindeki dravitler ile bir bağları olup olmadığı tartışılmaktadır.

barbatos

kama tarkan kağan
Goetia'da ki 72 baş şeytandan biri

altaysozluk.com/foto


Goetia'ya göre 30 lejyona sahip bir cehennem kontu hayvanlarla konuşabilir, geleceği anlatabilir, arkadaşları ve yöneticileri barıştırıp uzlaştırabilir ve sihirbazların büyüsünün gizlediği hazineleri insanlara götürebilir

Adı latince de sakallı anlamına gelen barbatus dan türemiştir.

angel heart

kama tarkan kağan
adam ilerde aşık olacak diye kandırılıp yarım saat izlediğim ve gerilim filmi olduğunu 30. dakikada anlayabildiğim filmdir

Sonra çok sevdim ayrı konu tabi harika filmdir

Zaten ben romantik film izlemem ki aq gerilim iyidir(bkz:gb)

çağatay hanlığı

kama tarkan kağan
Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğullarından Çağatay Han'ın adını taşıyan Türkleşmiş Moğol devletidir. Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştı. Yıktıkları Kara Hıtay'ın toprakları olan Kaşgar civarı ile bütün Türkistan dahil Çağatay'a vermişti.

haçlı seferleri

kama tarkan kağan
1. haçlı seferi (1096-1099) : bu sefer sonunda haçlılar kudüs'ü ele geçirdiler. burada kudüs krallığı kurdular. ayrıca urfa kontluğu ve antakya prensliği kurdular. suriyenin bazı bölümlerini de egemenlikleri altına aldılar.

2. haçlı seferi (1147-1149) : türklerin urfa'yı geri alması ve şam ile halep'in kaybedilmesi haçlıları endişelendirdi. kudüs'ü müslüman tehlikesinden korumak için yeni bir haçlı seferi başlattılar.

3. haçlı seferi(1189-1192) : (bkz: selahattin eyyübi) kudüs'ü geri aldı. kudüsü geri almak için hazırlanan haçlı ordusunu 2. kılıçarslan durdurdu. anadoluyu karadan geçemeyince deniz yoluyla suriye'ye geçen haçlıları bu sefer de selahaddin eyyübi durdurdu.

4. haçlı seferi çıkan karışıklıklar ve bizans imparatorluğunda gözü olan daha önce tahttan indirilmiş ıı. isaakios'un genç oğlu aleksios angelos'un imparatorluğa geçince ücreti karşılamak için yardım etme vaadi vermesiyle kudüs yerine konstantinopolis'e yönelmesiyle ortodoks bizans'a karşı yapıldı. şehir yağmalandı ve burada yaklaşık 60 yıl süren bir latin imparatorluğu kuruldu.

daha sonra yine kudüs'ü ele geçirmek için haçlı seferleri düzenlense de bu seferler başarısız oldu.

bogomilizm

kama tarkan kağan
ortaçağ'da, bulgaristan dolaylarında ortaya çıkmış Hristiyanlığın temel anlayışına göre sapkın bir harekettir. Kurucusu Bogomil (Slavca Tanrı'nın sevdiği) adlı bir köy papazıdır. bu heterodoks inanç akımı. tıpkı islam heterodoksları gibi, bogomiller de sivil itaatsizliği savunur, yaşadıkları topraklarda hiyerarşik düzeni reddederler ve çoğunlukla gezgin keşiş/derviş hayatı sürerlerdi. bogomil keşişleri, italya ve fransa'ya kadar ulaşarak, öğretilerini yaymış ve buralarda kathar inanışının doğmasına önayak olmuşlardır. her daim anadolu heterodokslarıyla yakın ilişki içinde olan, hatta vakti zamanında şeyh bedrettin'e de yardım eden bogomiller, 14. yüzyıldaki osmanlı fethinden sonra bektaşiliğe yönelmişlerdir.

Boşnaklar da Müslüman olmadan önce bu mezhepten olup çevrelerindeki hristiyan halklar (Sırp, Hırvat, Yunan, bulgar,Makedon) tarafından dışlanmış haçlı seferlerinden payını almışlardır İslam'a dönmeleri kolaylaşmıştır.

satanizm

kama tarkan kağan
ülkemiz de sürekli siyah giyinen, uzun saçlı ve metal tarzı müzikleri dinleyen Gencoların "içinde" olduğu "grup"

aslında şeytan'a tapan veya tanrıyı sevmeyen bir dindir. ve hep yanlış anlaşılan bir dindir. kedi kesilmez. bakire kanı da içilmez. bunları "eğv eğv şeytan kötü moruq bizden bunları istiyor eğv eğv" diyen sadistler yapar. satanistler genelde sade ayinler yapar (mum ışıklarının olduğu ortamda pentagram çizip şeytan incili okumak vb.) veya ayin mayin yapmazlar genelde demon diye adlandırdıkları da mısır dini ve yahudilik veya goetia'dan alıntı olmasına rağmen bunları da şiddetle reddederler ayrı bir konu

tabi bunun dışında mezhep diyebileceğimiz laveyan satanizmi var. aynı zamanda ateistik satanizm de denir. bu bi din sayılmaz aslında veya öyle diyorlar. ki aşağı yukarı din değildir yani felsefi bi düşünce yapısı. burada şeytan kısaca hayvani duygular, içgüdüler ve dürtülerdir. insan "tanrı" kavramı ile bunu yasaklar. yani kısaca laveyan abimiz burda "tanrı boştur şeytanlık hoştur. istediğiniz gibi yaşayın." demek ister.

Yarısı ars goetia temelli olan bu şeytanlar ne hikmetse goetia da resmedildiklerinin tam tersi yakışıklı oldukları iddia edilir teistik satanist olanlardan.
4

paimon

kama tarkan kağan
Lucifer'e en itaatkar şeytan olması ile bilinir cehennem'in kuzeyini yöneten kraldır emrinde 200 lejyon vardır

Yüzü kadınsı olsa da vücudu erkektir bir deve üzerinde gezdiğine inanılır, kükreme gibi bir sesle konuşur bu yüzden birinin bedenine girecekse erkek vücudu olmasını ister gizli ilimleri öğrettiğine inanılır.

baal

kama tarkan kağan
baal tıpkı beelzebub,amon,apollon,leviathan,pan,enki ile aynı akıbete uğramıştır çeşitli mitolojilerde tanrı olmasına rağmen hıristiyanlıkla şeytan damgası yemiştir

Esasen bereket tanrısı iken sonradan kilise eliyle pagan inançlara karşı Hristiyanları örgütlemek için şeytanlaştırılmıştır.

egzorsizm

kama tarkan kağan
Egzorsizm, görünmeyen bir varlığın etkisi altına girdiği sanılan kimseyi çeşitli yöntemlerle bu etkiden kurtarmaya çalışmak olarak tanımlanır.

Kilise, özellikle engizisyon döneminde, bu olayda şeytani bir unsurun var olduğunu kabul ederek, hasta olduğu kabul edilen kimsenin vücudundan demon adını verdiği yaratığı kovmak gerekçesiyle sık sık söz konusu kimsenin vücuduna işkence etme yolunu tercih etmiştir. Kilise bu dönemde medyumnik yetenekleri olan kişileri de aynı kategoride ele alarak, bunu medyumlar üzerinde de uygulamıştır.

Egzorsist uygulamalar tarih boyunca, yalnızca Avrupa'da değil, farklı biçimlerde de olsa hemen hemen tüm kültürlerde ve birçok dinde (Budizm, Hinduizm, Şinto dini vs.) görülür. Bu uygulamaların hatırı sayılır bir kısmında egzorsistin, transa geçerek, görünmeyen varlıkla irtibat kurmaya çalışması söz konusudur. İrtibatın kurulması durumunda ise esas olarak iki yöntemden birine başvurulur: Ya musallat varlık, Afrikadaki Zar'lar kültünde görüldüğü gibi, hasta üzerindeki hakimiyetini sona erdirmesi için ikna edilmeye çalışılır ya da Şamanizm'de görüldüğü gibi, musallat varlık hastanın bedeninden zorla sökülüp atılır. Bu ikinci yöntemde şamanın musallat varlığı ele geçirebilecek derecede güçlü bir majisyen olması gerekmektedir.

Eski Türklerde şeytan kovucular

"kovuç" Eski Türkçe de Şeytan çıkarma, şeytan kovma, Şeytan kovalama (egsorsizm) anlamlarına gelen bir sözcüktür. Kötü güçlerin uzaklaştırılması işlemidir. Batı Hıristiyanlığında şeytan çıkarma işlemi işkence de dahil her tür yöntemi mübah kabul etmiştir ve Ortaçağ bu tip uygulamalara sahne olmuştur. Ancak şamanist gelenekte ise böylesi vakalar görülmez. Ruhları görüp insanlardan uzaklaştırabilen kişiler Kovuçu/Kuvuçu/Kuğuçu/Kuğunçu denir. Kötü ruhu bir kez yakalayan kişi Kovuçu olmaya hak kazanmış demektir. Kovma işlemi için zaman zaman tütsüleme uygulaması yapılır. Sözcük, "kovmak" fiili ile bağlantılıdır. Dedikodu yapmak, arkadan konuşmak anlamına gelen Kov/Koğu sözüyle de ilgilidir.

ars goetia

kama tarkan kağan
İçinde 72 tane şeytan'ın anlatıldığı güç,yetenek ve görüntülerinin ne olduğu ve nasıl çağrılır onu anlatan kitap

İslami karşılığı olmayıp tamamı batı kültüründen temel alır özellikle içinde şeytan olarak anlatılan bazı karakterler esasen yunan, mısır ve kenan dinindeki tanrılardır (rüzgar ve güneş tanrısı amon'un kitapta aamon olması veya Fenike tanrısı baal'ın bael olması gibi).

tengricilik

kama tarkan kağan
son yıllarda türkiye'de bloglarda ve sosyal medyada tengricilik adıyla pazarlanan inanç bildiğimiz gök tanrı dini değil, burkancılık (ak yang/ak cang veya ak din) dinidir. tengricilikte sistematik bir tebliğ kavramı olmamasına karşın, bilinçli bir şekilde ak cang misyonerliğini tengricilik adı altında yayan birçok kitap, blog ve topluluk dikkat çekmektedir. bu iş öyle bir noktaya geldi ki, gerçekten tengrici olan topluluklar burkancıların yanında sayıca azınlık durumuna geldi.

akay kine ve benzerlerinin anlattığı öğreti (burkancılık); 1900'lü yılların başında çet çelpen tarafından kurulmuş, gök-tanrı dini ve budizmden esintiler taşıyan senkretik bir inançtır ve özünde rus işgaline karşı siyasi bir harekettir. bu dinin mensupları zamanında kamların ve geleneksel tengri inancının özünü kaybedip kötülüğe hizmet ettiğini, bu inançlar yüzünden rus işgalinin yaşandığını öne sürmüş ve büyük zararlar vermişlerdir.

tengriciliğin beyaz yakalılar arasında yayıldığı gibi bir bilgi var, bu çok doğru bir tespittir; ancak yayılan tengricilik değil, tengricilik adıyla anlatılan ak cang dinidir.

işin ilginç ve şüphe uyandıran kısmı şu: altay Türkleri arasında burkancılar kendilerini tengrici olarak tanımlamazken, türkiye'deki burkancılık misyonerleri bilinçli olarak bu dini tengricilikle aynı inançmış gibi sunuyorlar ve bunda büyük yol aldılar. oysa türkiye'ye 2000'lerin ortasında giren bu burkancı misyonerlerden çok önce de türkiye'de gök tanrı dinini araştıran ve bu inanca sahip olan insanlar vardı.

bakalım bu sürecin altından ne çıkacak.

Ekleme:

Ak-cang/ak-yang veya ak-din gibi Çuvaş temelli başka bir akım için

(bkz:vattisen yalı)

tengricilik

kama tarkan kağan
Bilim adamından bilgisayar başında ahkam kesen işsizine kadar herkesin hakkında yorum yaptığı bir din/inanç sistemi

Hakkında iddialar nedir

1) ateist iddiası: yer ana,umay,erlig gibi bir çok tanrı var o yüzden politeist bir din

Bebeyim sen bunun böyle olduğunu iddia ediyorsun da kaynak nedir? Var mı bu tengricilik'in yazılı bir kaynağı veya kutsal kitabı ben cevap vereyim yok hakkında öğrenilen her şey orhun abideleri,divan-ı lügat-it türk, Moğolların gizli tarihi gibi türk ve moğol devletleri tarafından yazıya alınmış ufak tefek yazılar ile hiung-nu, göktürk gibi devletler ile çeşitli çin hanedanları (han,qin,vey,sui,tang,jin vs) arasındaki mektuplaşmalardan öğrenildiği kadar çünkü dediğimiz gibi kutsal kitabı yok ayrıca çok tanrılı olduğuna dair bir kanıt da yok çünkü her tanrıya adanmış bir yontma tanrı tasviri bir put veyahut bir mabed yok divan-ı lügat-it türk'ün yazdığına göre Tengri üç farklı anlamda kullanılır

*Tanrı
*gök, sema (müslüman olmayanlarca)
*Dağlar, ağaçlar ve ırmak gibi göze ulu görünen her şey (müslüman olmayanlarca) bu bilgi aklında bulunsun geri döneceğim

2) muhafazakar iddiası: İslam'a çok benziyordu o yüzden geçtik

Sen bu yorumu neye göre yaptın kardeşim senin var mı bir kaynağın Tengri kelimesi eski türklerde tanrı anlamına geldiği gibi cennet anlamına da gelirdi yani kuzey Amerika kızılderililerinde olduğu gibi tanrı ile cennet aslında aynı bak İslam'dan en farklı noktası da bu zaten İslam'da Allah ile Cennet farklı hani nereleri benziyor pampa

3)deist iddiası: tengri evreni yarattı hiçbir şeye karışmadı

En komik de bu işte bir kere bu arkadaşlar
Mete'nin M.Ö. 176 yılında Çin imparatoruna göndermiş olduğu mektubunda kendisini tahta Gök Tanrı'nın çıkardığını, zaferlerini Gök Tanrı'nın yardımıyla kazandığını belirtmekte olduğunu bilmez. Yine Künçin (M.Ö. 160-126), M.Ö. 133'te Çin imparatorunun Ma-i'de kendisine hazırladığı tuzaktan kurtulunca Tanrı takdir buyurduğu için kendini koruyabildiğini söylemiş, bir başka başarısının ardından da Başarısının Tanrı'nın işi olduğunu belirttiğini de bilmez. Göktürklerin savaştan önce zafer için Tanrı'ya dua ettiklerini belirten Çin kaynaklarına göre, Tardu Kağan 590 yılında bir savaştan önce atından inerek Tanrı'ya yakarmıştır yani tengri bu dinde her şeye müdahale eder savaşlar onun sayesinde kazanılır bereket de kıtlık da salgın da ondandır deizm'i anlatmaya gerek yok zaten

Esasen tengricilik Şamanizm,totemizm,animizm,ata kültünden ve monoteimzden öğeler barındıran bir inanç sistemiydi çünkü bu dine inanan adamlar herşeyin kaynağını Tengri (cennet) kabul ediyor lakin dağ, ağaç veya ırmakların kutsal ruhları için dua ediyor ata ruhlarına da dua ediyor hayvan ruhlarına da ediyordu hatta her maddenin de bir ruhu vardı monoteist olduğu kadar da şamanist bir dindi o sebepten dolayı inanmak isteyen iyice araştırıp zırvalamadan araştırsın ayrıca Tengri ile erken hint-iran halklarının gökyüzü tanrısı dyeus ile de benzerlik olduğuna bilim adamları not düşmüş

mizrahi

kama tarkan kağan
aslinda israil'de ortadogu kokenli yahudilerin genel adidir. fakat; israil'in, agirlikli olarak, kuruculari olan doğu avrupa, rusya'dan gelen askenazlar, israil topraklarina nispeten daha erken yerlesmelerinin de avantajini kullanarak hemen her alanda hegemonya kurdugundan ve sosyal (ve neredeyse soysal) anlamda zaten yahudilerin geri kalanina gore kendilerini ustun bellediklerinden, askenaz kimligine karsit olarak, ortadogu kokenli olmamalarina ragmen İspanyol kökenli sefaradlari da icerecek sekilde, bir ikinci sinif kimlik olarak yeniden tanimlanmistir. zannimca bizdeki Balkan türkleri ile anadolu türkleri arasindaki hic bahsedilmeyen surtusmeye benzer bir surtusme yasanir aralarinda; guc farki biraz daha derindir.

mizrahim'in israil politikasinda etkinligi, parlemantoda az sandalye ile de olsa temsil edilmeye baslandigi 1970'lerden sonra baslar; şas isimli bir partileri vardir; isci ve likud partilerinden sonra ucuncu en buyuk partidir israil'de.

politik hakimiyet icin aşkenazlar ile aralarindaki rekabet, filistin sorununa yansimaz; filistin sorununda ortak hareket eder bu iki grup.

sabinler

kama tarkan kağan
Romalılara(Latin) komşu italik halk

roma'nın kuruluşu aşamasında romulus insan sayısını arttırmak için çevrelerinde ne kadar iti, kopuğu, uğursuzu varsa roma'ya toplar. ama ortada bir sorun vardır: bu kadar erkek kadın olmadan ne yapacak? Doğal komşuları da bu it kopuk takımına haklı olarak kız vermez. sonra bir çare bulunur. büyük bir ziyafet verilir ve komşu sabin'ler de çağırılır. yenilir, içilir sabin erkekleri kafayı bulunca romalı'lar ne kadar kadın varsa hepsini toplar ve kaçırır.

Bu olayın akabinde sabinler kaçırılan kızlarını geri almak için roma'yı kuşatır savaşın ortasında kaçırılan Sabin kızları ortaya atılarak hem Latin hem de sabinlerin eşleri olmayı kabul edip savaşı sona erdirirler böylece tam roma tersten görecekken hayatta kalıp yüzyıllar sonra galyalıların,kartacalıların,kelt-iberlerin,halvatii kabilesinin,bretonların,berberilerin,likyalıların başına bela olmuşlardır.

ural altay dilleri

kama tarkan kağan
1960 lı yıllarda çöken teori

Ayriyeten japonca ve korece'nin Altay dili olduğu hiçbir zaman net bir şekilde açıklanmadı japonca ve korece de hiçbir dille akraba olmayan izole diller olarak değerlendiriliyor

Altay dili olup birbiri ile akraba olduğu net olan diller moğol, türk ve tunguz dilleridir.

bill finger

kama tarkan kağan
Batman, yeşil fener,joker,penguen, çift yüz,bilmececi,robin gibi karakterleri çizen kendisidir Batman'in kurgusal şehrine gotham ismini bulan da kendisidir,Batman'ın gerçek kimliğine Bruce Wayne adını bulan da bu adamdır

Bill finger devreye girmeden önce çizilen Batman şu


altaysozluk.com/foto

Bill finger bu arkadaşı dedektif hale getirmiştir


altaysozluk.com/foto

Olayı özetleyen görsel şu

Bob Kane adlı emek hırsızı yüzünden adı hala batman'i tasarlayanlar arasında geçmez.

karakol

kama tarkan kağan
Türkçe *kara- fiili kaydedilmemiştir. Ancak Eski Türkçe karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri, aynı kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. Karakol kelimesinin bir diğer hali karağul da ki -ağul eki Moğolcadır yüksek ihtimal de Türkçe de zamanla karağul kelimesi karakol halini almıştır.

new age dinleri

kama tarkan kağan
Türkçesi "yeni çağ" dinleri olarak çevirilse de böyle bilindiği için böyle yazdım

new age dinleri tepeye "ölümsüz tanrı"yı koyar.
tabana "ölümlü insan"ı yerleştirirler.
tanrı ve insan arasındaki boşluğa ise "tanrılık yolunda evrimleşen" uzaylı uygarlıkları yerleştirirler.

haliyle evrende dünyadaki uygarlıklardan çok daha ileri olan sayısız varlık ve uygarlık vardır.

bu "ileri uzaylı uygarlıklar" insanlık ile açık bir iletişime geçmezler.
peygamberler ve medyumlar gibi az sayıda insanı aracı olarak kullanırlar.

bu uzaylı ileri varlıklardan alınan bilgilere "evrensel bilgi" denir.
peki bu "galaktik" "evrensel" vb bilgilerin doğruluk ve güvenilirlik düzeyi nedir?

1- astronomi konusunda kara cahildirler.

evren hakkındaki tüm bilgileri bilim tarafından elde edilmiş "güncel astronomi"den ibarettir.
uranüs, neptün gibi gezegenlerden veya gezegenli yıldızlardan anca bilim onları keşfedince haberdar olmuşlardır.
astronomların evren hakkında sorduğu sorulara asla yanıt veremezler.
çünkü evren hakkında hiçbir bilgileri yoktur.

2- uzaylıların dünyaya teknoloji transferi yaptığını savunurlar.

ama durum yine aynıdır. yani bu buluşları önceden haber vermezler.
anca bilim tarafından bulunup ticari olarak üretilip yayıldıktan sonra haberdar olurlar.
bu teknolojilerin uzaylılardan alındığı hakkında hiçbir kanıtları yoktur.

3- ışık hızında giden veya boyut atlatan uzay araçlarına ait şemalar paylaşırlar.
ama ne kendileri ne de başkaları asla o araçları üretmezler. çünkü deli saçmasıdır.

4-dinler konusunda cahil veya taraflıdırlar.

örn. hintli bir guru, uzaylılarla konuşuyor.
şunu fark ediyoruz...uzaylı varlıklar "hint dinleri" konusunda bir hayli bilgililer.
ama islam ve hristiyanlık konusunda bilgisiz veya muhalif yaklaşıyor.
yani belki de uzaylı diye biri yoktur... hintli kardeş kendi fantezilerini yazıyordur.

yani kısacası modern çağ peygamberleri şunları yaparlar.

1-en güncel astronomi atlaslarını açıp gökcisimlerini belirlerler.
2-"solar", "stellar", "galaktik" ve "kozmik" uygarlık ve federasyonlar uydururlar. (kardaşev ölçeği)
3-ardından bu hayali uygarlıkların birbirlerine ve dünyaya olan ilgileri üzerine hayali anlatılar üretirler.

uzaylıların "doğru bilgi"ler verdiği iddia ediliyor ama ortada "doğru bilgi" diye bir şey yoktur.
yani "evrensel bilgi" dedikleri şey aslında "bir arkadaş ekolü"dır.

(bkz:ben değil bir uzaylı arkadaş)

mitracılık

kama tarkan kağan
Mitraizm inancına ait, dünyanın en büyük mağara tapınağı Gaziantep-Dülük'tedir. İşin ilginç yanı tapınakta açıklayıcı bir bilgi bulunmaması. Ziyaret edenlerin çoğu, sıradan bir mağara gezdiklerini sanıyorlar. Roma askerlerinin çok büyük bir kısmı bu inancın üyesiydi (tabi Romalıların inandığı mitraizm esas olandan bayağı bir farklı). Konstantin, hristiyanlık yerine, mitraizmi devlet dini olarak seçseydi belki de bu mağara en önemli kutsallardan biri olacak zaten askerleri mitracı olan Roma'nın halkı da bu dine inanacak ve karşımızda mitraizm'e inanan bir Avrupa toplumu olacaktı.

amuca kabilesi

kama tarkan kağan
Amuca, "amca" kelimesinin eski söyleyişidir, yani baba kardeşi demektir. Aşiret/oymak anlamında "kabile" kelimesi kullanılmış ve Amuca Kabilesi olarak Osmanlı Devleti'nin kayıtlarına geçmişlerdir. Günümüzde daha çok "Amıca Kabilesi" olarak söylenmektedir.

Balkanlar ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılmış kayı boyundan kabile.

kafkasya halkları

kama tarkan kağan
Etnik yönden, Kuzey Kafkasya halklarından sayılan Abhaz, Abaza, Şapsığ, Adige, Çerkez (Kabartay ve Besleney kökenliler), Kabartay, İnguş, Çeçen ve Dağıstanlıların çoğu (Avar, Dargin, Lak, Lezgi, Tabasaran, Rutul, Agul ve Tsahur) ile Güney Kafkasya halklarından Gürcüler, Svanlar, Megreller ve Lazlar yerli Kafkasya halklarını oluştururlar. Ayrıca Svanların Abhaz ve Adigeler ile, Nartlar destanı örneğinde olduğu gibi, tarihsel ve kültürel bağlantıları vardır.

Bir de sonradan Kafkasya'ya yerleşen türk (Nogay,karaçay-balkar,kumuk, Türkmen, Azeri ) , Moğol (kalmık),Slav (Rus, Ukraynalı),ermeni,iran (oset) kökenli halklar da sonradan Kafkasya'ya yerleşmiştir.
0 /