confessions

kama tarkan kağan

bertuğ - Tigin

  1. toplam giri 1211
  2. takipçi 14
  3. puan 28264

iskitler

kama tarkan kağan
Kökenleri yüksek ihtimal irani göçebelerden oluşan kavimdi,batılı oryantalistler göktürk hanedanına çin ve sogd belgelerinde "aşina" olarak seslendiği için genelde batı ve tabi pan-iranistler tarafından göktürkler de iran kökenli bir devlet kabul edilmektedir lakin bu aşina ismini göktürkler kendileri için hiçbir zaman kullanmadıklarından sadece bir yakıştırma olarak kalıyor

Hiung-nu öncesi herhangi bir türk topluluğu sibirya dışında yoktur(tek tük boylar hariç) Kendileri de yüksek ihtimal türk saldırıları yüzünden yok olan bir kavimdi

Kafkas kavimleri ile birleşerek alanları oluşturmuşlardır

Ayriyeten racastan dili konuşan catların da hint-iskit krallığı döneminde hint-aryan ve iskit karışımından meydana gelmiştir.

hiung-nu

kama tarkan kağan
Resmî tarih kitaplarında asya hunları olarak geçen kavmin gerçek daha doğrusu çin belgelerinden öğrenilen ismi

Tabi hun-nu,huna,hiyon,khuni,yen-yün gibi farklı isimlerle de anılmışlardır

Avrupaya saldıran hunların esas çekirdeği bu halktır ayrıca töles boy birliği de bu hiung-nu dan olup göktürkleri kuran aileyi de Bünyesinden çıkarmıştır.
3

kur'an-ı kerim

kama tarkan kağan
Peygamber yeni öldükten kısa süre sonra o dönem yaşamış hafızlar tarafından kitap haline getirildiği için bozulmadan gelmiş kutsal kitap.

Ekleme:kitap haline getirilmeden önce, son peygamber ebedi dünyaya göçmeden önce vahiy katipleri tarafından yazılmaya başlanmış

Kıpçak bey'e tessekkür ederim.
3

wikipedia'da fars şovenizmi

kama tarkan kağan
ingilizce wikipedia'da bulunan türklerle iligili tüm makaleler pers wikipedia yazarlarının "watch list" indedir.

bu makalelerden;

kişilerle ilgili olanlarına "türk" sözcüğünün yazılmasını sürekli olarak engellerler.
tarihteki ülkelerle ilgili olanlarına da "türk" sözcüğünün yazılmasını engellerler.
selçuklu devleti'nin tanımında bulunan "highly persianated" ifadesinin koruyucusudurlar.
karahanlılar ve gazneliler makalelerinde "slave" ifadesinin koruyucusudurlar.

(bkz:türk karşıtlığı)

Ayrıca bunu yazanlar tarihten bir halt anlamazlar hadi gazneli sebük tekin samanilerin valisi olarak başlamış maceraya eyvallah da karahanlılar ne ara köle oldu diye sormak isterim bu mallara.

türk diye bir ırk yok

kama tarkan kağan
Bu kolpayı çürüten ingilizce bir makale var ingilizce makale formata aykırı ise silersiniz değilse kalsın yararlı çünkü

“Modern-day Turks are assimilated Anatolia Christians” or similar claims are political, and baseless in terms of historical facts and realities.

The Turks appeared in Asia Minor long before 1071 AD. The 'Turkification' of Anatolia was a demographic process, caused by centuries-long wars and migration movements. On the other hand, the contemporary historical accounts provide no evidence regarding the systematic assimilation, or forced conversion of Christians to Islam in Anatolia. The religions, languages, cultures, and traditions of these folks survived and were well-preserved despite living under the Turks' rule for almost a millenium.

Anatolia began to resemble a predominantly Turkish country after the foundation of the Seljuk State, and the Dandanaqan victory in 1041 AD against the Ghaznavids. In a short period of time, most of Anatolia fell under the control of the autonomous Oghuz-Turkmen principalities (beylik) that were established following the Battle of Manzikert. Thus, a new era of settlement began in Anatolia. The dense Oghuz-Turkmen migrations caused a significant population increase, and the expansion of the Turkish language and culture in the region.

Therefore, Western Europeans began to call the Anatolia region as “Turkey-Turchia”, meaning “the land of the Turks”, as early as the 12th century. ( — Agoston, Gabor / Encyclopedia of the Ottoman Empire — )

Marco Polo, the famous Italian merchant, explorer, and writer also described Eastern Anatolia as “Turcomania”. Not only Marco Polo, the medieval Ar ab scholar and explorer, Ibn Battuta also visited Anatolia in the 14th century. He described Anatolia as “the land of the Turks”, and the inhabitants of the region as “the Turks-Turkmens”. Battuta also wrote that the Turks, the Gr eek Orthodox Christians, the Je ws, and the Ar menians were living in separate neighbourhoods, and that Turkish was the dominant language in the region.

Because the country took its name directly from the ethnicity, not the other way around, since the Turks were the dominant demographic element, and the ruling class.


According to the Ottoman cadastral record books, the Muslim “Yörük-Turkmen” tribes constituted 90% of the population in Anatolia during the 16th century, excluding Rumelia and Thrace. Based on these records, the total population of Anatolia was 5.7 million between 1520–1530, constituted by 7%Christians and 93% Muslims. The nomadic Turkmen tribes formed 5.3 million of this total figure.

yeni zelanda'daki cami saldırısı

kama tarkan kağan
Hayır arkadaş islam dünyasında bir tek türkler mi var? Niye afganlar,farslar,araplar,sudanlılar,boşnaklar,arnavutlar felan değilde direk türkler hedef

(bkz:elalemin derdi biz olmuşuz)
(bkz:demek ki zamanında iyi koymuşuz)

Hâlâ aynı goygoy istanbul'u tekrar hristiyan yapacakmış ulan 1915 de anzak baban yapamadı onu sen anca bir kilo baklava alir hediye götürürsün.

kutrigur

kama tarkan kağan
irnek'in ölümünün ardından tahta çıkan iki kardeş halkı birlikte yönettiler, bir zaman sonra bu iki topluluk utigur ve kutrigur olarak ayrıldı. kuzey karadeniz stepleri ki kimi yerlerde scythia olarak da geçer kubrat isimli önderleri sayesinde rakip klan olan utigurlara baskın geldiler ve halkı yeniden birleştirdiler. işte bu durum kimi kaynaklara göre bulgar hanlığı'nın atalarını oluşturan millet olarak tartışılmalarına da neden olur.

ilk önce avar darbeleri, ardından da hazarlar kutrigurları yıktı ve kutrigurlar bilindiği kadarıyla dinyeper nehri ile volga nehri'nin arasındaki topraklara doğru gittiler ve burada yeni bir devlet kurdular. hazarların baskısı ile güçleri zayıfladı, ardından gelen moğollar ise son darbeyi vurdular. bulgarların ataları oldukları şeklindeki iddialar son derece güçlüdür.

hunlar

kama tarkan kağan
guney avrupa slav topluluklarinin ve gotlarin dolayli yoldan, germenlerin ve bugunun almanca konusan toplululuklarinin ortaya cikmasini saglamislardir.

yasam kaynagi enerji, ayni zamanda siyasi erkin ve turk dillierin digerlerini yonetme yetkesi "kut", bir cok bati diline gecen "god"(allah) ve "good" (iyi) sozcuklerinde hala tinlar.

attila hem (bkz: edda) destaninda romanin somurdugu ispanyollarin, (bkz: nibelungenlied)'te germenlerin, ve germenik iskandinavlarin atli kahramani, atasidir.

https://www.timelessmyths.com/norse/aboutnorse.html

asitane

kama tarkan kağan
Bu kelimenin Türkçe Astana ve Balık kelimelerinden geldiği yönündedir. Bu teze göre: İstanbul kelimesi Öz Türkçe iki kelimeden meydana gelir. Astana (veya Osmanlıca da "Asitane") ve Balığ kelimelerinden oluşturulmuştur. Astana veya Asitane kelimeleri ön Türkçe ASKAN veya ASQAN kelimesinden gelir, cennete ait, güzel yer veya hükümdarlığa, hanlığa ait manasındadır. Balığ veya balık kelimesi "Şehir" manasındadır (Ör. Balıkesir adı "esir balık değil hisar şehridir") dolayısı ile ASTANA BALIĞ veya ASİTANE BALIĞ kelimleri İstanbulun temelidir. Hakim olan unsurların kullandığı kelimelerin, deyimlerin ele geçirilen ve Türkleşen unsurlarca söylenmeye çalışması ve kelimenin deforme olması (bir yabancının en fazla zorlandığı şeylerden biridir "Ğ" sesi") neticesinde ASTANABAL kelimesi daha akılda kalıcı ve söylenmesi kolaydır.

gelmiş geçmiş en iyi vampir filmi

kama tarkan kağan
Şöyle genel olarak bakarsak şahsi kanaatime göre blade ve fright night olabilir tabi 1980 lerde olanını diyorum sonra from dusk till dawn da türün iyi örneklerindendir sadece ilk filmi tabi ikinci de biraz kurtarır yine 1950 yapımı drakula istanbul'da filmi de fena değildir çünkü sinema tarihinde vampirlerin dişlerinin uzamasını yapan ilk film bu isimli türk filmidir konusu drakula romanı ile aynı olup karakterler türkleştirilmiş ve islamlaştırılmıştır kimsenin izleyeceğini sanmasam da 1932 yapımı bela lugosi nin drakula filmi de türün kilometre taşlarındandır

Twilight felan diyen olursa tez vakte kanı drakula tarafından emile.

artvin

kama tarkan kağan
Güzel kardeşlerin konyalı ve trabzonlu türkçü,izmirli dinci gördü bu gözler genellemenizi şey ettirmeyin

Kaldı ki lazlar yoğun olarak rize de kısmen doğu trabzon da gürcüler de yoğun olarak rize'de yaşar he lazlar da türk cumhuriyeti vatandaşı olduğu için türk milletinin bir parçasıdır tıpkı zaza,urfa ve hatay arapları,boşnaklar gibi vatana millete bağlı insanlardır.
4

anadolu'nun türkleşmesi

kama tarkan kağan
tarihî kaynaklar alt alta sıralandığında bir vâkıâ olduğu gayet net anlaşılabilen süreç:

divan-ı katran (11. yy.): «türkler'in akınları çıkmasa idi sen eski hüsrevler gibi dünyayı alırdın. gerçi bugün türkler'e haraç veriyorsun; ama yarın onların nimetine nâil olursun. her taraf karınca yuvaları gibi türkler ile dolu.»

-târih-i şeddadî (11.yy.): «türkler erran beldelerinin ovalarını, dağlarını, tepelerini ve kalelerini doldurdular.»

-anonim (gürcü tarihi/11-12.yy): «türkler dünyanın her tarafından sanki bu memlekette randevu verip buralara geliyordu. sultan da dâhil kimse onları buralardan çıkaramaz ve kendilerine zarar veremezdi.»

-anonim (rum tarihi/11-12.yy.): «sanki bütün dünya kâfir barbarlar tarafından işgâl edildi ve ıssızlaştırıldı. onlar anadolu'nun bütün köylerini, evlerini, kiliseleri ile birlikte istilâ ve yağma ettiler.»

-anna komnena (alexiad/1081-1118): «türkler karadeniz, marmara, adalar ve akdeniz arasındaki bütün bölgelere hâkim oldular.»

-süryani mihail (kronikler/12.yy.): «türkler'e yenilen rumlar bir daha onlara karşı duramadılar. imparator mihail korkuya düştü. korkak ve kadınlaşmış müşâvirlerinin sözlerine bakarak bir daha saraydan dışarı çıkamadı. hıristiyanlara acıyarak adamlar gönderip pont'ta (dânişmend bölgesi/sivas-erzincan) kalmış halkın bakiyelerini eşyaları ile birlikte atlara ve arabalara yükletti; denizin ötesine nakletti. böylece nüfusu kalmayan bu bölgede türkler'in yerleşmesine yardım etti. bu sebeple de herkesin tenkidine uğradı.»

-ermeni tarihçi urfalı mateos vekâyinamesi (1052-1136): «1080 yılı martına doğru okyanus denizi berisinde (anadolu) bütün hıristiyan beldeleri türkler'in istilâsına uğradı; hiçbir vilayet onların işgâlinden kurtulamadı. birçok bölgeler boşaldı. artık şark milleti mevcut değildi.» (zeyli: gürcü ebu'l farac /1136–1162)

-tyroslu guillame (1130-1184): «bu türkmenler, sarayları ve şatoları olmayan vahşi insanlardır; dâima keçe çadırlarda yaşarlar. koyun, keçi, öküz inek gibi uzun tüylü hayvanları vardır. çobanlıkla uğraşırlar. hiçbir toplulukla, bu yörelerin müslüman sâkinleri veya eli silâh tutan kişileriyle asla karışmazlar.

cengiz han

kama tarkan kağan
Uygurların çinlilerle kaynaştığı iddia edilen başlıktır bak tibetliler,moğollar değil çinlilerle bir topluluğu illa düşmanı ile akraba yapmak gibi bir problem var ülkede ne zaman kaynaşmış kanka çinli ile uygur bize de söylesene bir biz de bilelim ya da uygur bölgesi ne zaman çin'in eline geçmiş de karışmışlar uygurlar içerisinde eriyen topluluklar sakalar,toharlar gibileridir lakin bu onların türk olmadığı anlamına da gelmiyor en basitinden yunanlaşmış türkler olan türkopol,karamanlı ortodokslar var şimdi yunanlar türk mü oldu

Bir de ıssık yazıtı okunmadan kesin olarak iskitlerin türk olduğuna bu kadar emin olmak niye daha yazıt okunmamış aq biri çıkıyor iran kökenli diyor beriki türk kökenli diyor la bir bekle belki okunsa adamlar eskimo-aleut veya trak kökenli çıkacak aq

Moğol han'ı ve komutanı.

ayrıca altın orda ve çağatay hanlığı kurucuları moğol da olsa bir yerden sonra türkleşmişlerdir altın orda kıpçak hanlığı olarak da anılırken çağatay hanlığı "çağatayca" olarak anılan bir türkçe şivesini resmi,sosyal her anlamda moğolca yerine kullanmıştır yani türk devleti olmuşlardır.

azerbaycan türkleri

kama tarkan kağan
Şahseven,kızılbaş,ayrum,padar,karapapak,afşar,karadağlı (balkanlardaki ile karıştırmayın) gibi türk unsurların bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır

Tabi sovyetler döneminde türk kimliği ile bağlarını kopartmak için kökenleri hakkında medlerden geldikleri,albanyalı oldukları hiçbiri tutmayınca part oldukları fars oldukları bunlar da tutmayınca iran kavimleri öncesi bölgede yaşayan semitik sabii oldukları iddia edilmiştir lakin nasıl olduysa bunların yok olup birden bire orta çağ da 100 yıl içinde türkleştikleri bir türlü kanıtlanamamıştır halbu ki o kadar yunan,arap vs işgalinden sağ çıkmış adamlar enteresan.
2

emir timur

kama tarkan kağan
Sivas'ın kaderi yanmak herhalde kösedağ savaşı sivasta,timur devletinin istilası sivasta bu nedir arkadaş soruyorum nedir bu

Çağatayca konuşan günümüz özbeklerin ulusal kahramanı olarak kabul edilen türk büyüğü.

andımız

kama tarkan kağan
Fransa'da korsika, alman kökenli alsas-loren, iskandinav kökenli normandiya ve kelt kökenli breton, mağribli, arap, ermeni ahali fransız milletinden olduğunu söyler asimilasyon değil modern ülke olur.

Almanya'da slav kökenli sorb, ayrı bir germen halkı olan friz, türk, hollandalı, rus, polonyalı sorgusuz sualsiz alman milletinden kabul edilir çağdaş ülke olur.

Gagavuz, türk, bulgar, romanyot, arnavut kökene bakılmaksızın herkesi yunan kabul eden yunan hükümeti de medeni ülke olur.

Ama türk evlâdı kendi okulunda türküm doğruyum diyince faşist olur.

İste bize bu iki yüzlü zihniyeti gösteren and.

kırgızistan

kama tarkan kağan
Burada kötüleyen arkadaşlar kırgızistan 5 milyonluk bir ülke 1000 kişilik bir belde değil ki bütün kırgızlar paragöz bilmem ne olsun 5 milyon insan için de her tip olabilir

Bir de bizim ülke de hiç paragöz insan yok kanka bizde hiç azerileri,özbekleri kazıklamaya çalışan yok pampa 80 milyon insan süperiz.
2

urartular

kama tarkan kağan
Kafkasyalı bir kavim doğu anadolu'nun ilk sakinleri çeçen-inguşların ataları

İşgalci ermeniler tarafından dilleri ve kültürleri yok edilmiş ve soykırıma maruz kalmışlardır bu büyük bir insanlık ayıbıdır ölenleri hicbir şey geri getirmeyecek ama ermenistan topraklarını esas sahipleri çeçen ve inguşlara vererek bu ayıbı bir nebze olsun örtebilirler

(bkz:hepimiz urartuyuz)

ermeni soykırımı

kama tarkan kağan
Techir ile soykırım farkını bilmeyenlerce savunulandır

İddiaya göre 1.5 milyon ermeni katledilmiş diğer bir geri kalanı da sürgün edilmiş ve günümüz diaspora ermenilerini oluşturmuş denilir lakin o dönemde yunanlar,karamanlı hristiyan türkler ve yahudiler ile birlikte osmanlı topraklarında gayri-müslim sayısı 3 milyondur evet sadece 3 milyon bunlardan sadece 1.5 milyonu da anadil olarak ermenice konuşmuştur yani bu mantığa göre şu an anadolu'nun herhangi bir yöresinde ermeni kalmamış olması lazım gelir ki bu ermenilere istanbul kınalıada ile dönemin samatya ermenilerini de katmak lazım

Ayrıca bu ermenistan'ı kim kurdu aq bütün ermeniler öldüyse kriptonlular felan mı kurdu nedir yani herhalde tw:warhammer de ki vampirlerin kullandığı necromancer büyüsü ile ölüleri dirilttiler başka bir izahı yok.