confessions

kama tarkan kağan

1. nesil buyruk - boğaçhan

  1. entryler 1937
  2. takipçi 15
  3. puan 44069

helenizm

kama tarkan kağan
Aslında 90 larda kurulan akım neo-helenizm ile bir hayli farklıdır

Helenizm Makedonyalıların anadolu, mısır,suriye,kuzey Arabistan,İran,kuzey Hindistan,afgan çöllerini ele geçirince doğu-batı kültürünün sentezi (bu o dönemde antik Yunan ve Pers kültürleri anlamına geliyor) olarak bir akım kuruyor işte bu helenizmdir hatta İran'da partlar ile Helenistik dönem sona erse de hindistan'da kurulan grek-hint krallığı, Afganistan'da grek-baktriya krallığı gibi Helenistik devletler daha uzun sürmüştür hatta bu dönemde ortaya Helenistik Budizm olarak anılan bir Budizm yorumu ortaya çıkmıştır genelde buda'nın Zeus ile olan görüşmesi veya zeus'un bazı güçlerinin buda'ya verilmesiyle alakalı hikayelerden oluşur

Neo-helenizm ya da diğer adıyla olimpoizm ise 1990 larda antik Yunan panteonunun günümüze uyarlanmış halidir hatta selanikte bir tapınak da kurmuşlardır

altaysozluk.com/foto

danişmendliler

kama tarkan kağan
Kendisinden sonra kurulan tüm Türkmen beyliklerinin ve anadolu Selçukluların temeli olan türk beylik/koloni

yüzyıldan fazla süren bu devlet kızılırmak havzasında hititlerin bakiyesi olan kültürü o kadar güzel özümsemiştir ki türklerin anadoluda tutunabilmesinin sebeplerinden biri budur. danişmend adlı yerde doluşmuş o kadar çok türkmen boyu vardı ki bunlar danişmendliler yıkılınca kızılırmak batısına geçip batı anadoluya yayıldılar ve batı anadolu ege kıyıları ve bazı yerler hariç bakir alanlardan oluşuyordu.

Danışmendli Beyliği'nin kurucusu kabul edilen ve beyliğe adını veren Emir Danışmend'in menşei konusunda pek çok görüş ileri sürülmüştür. Onun İran asıllı bir Ermeni olduğu; soyunun Battal Gazi'ye dayandığı ve Arap asıllı olduğu iddialarına karşılık Türkmen olması ihtimalinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bu noktada Claude Cahen'in tespiti de önem kazanmaktadır. O, “Bazı Ermeni yazarlar Danışmend'in İranlı Ermeni olduğunu öne sürmek istemişlerdir. Türkmenlerin dil ayrılıklarının yanı sıra, kendi geleneklerine ve soylarına yabancı bir kimseyi önderleri, daha doğrusu kendilerini simgeleyecek biri olarak seçmeleri mümkün olamazdı. Taylu belki de Danişmend'in gerçek adı buydu, tamamen Türk görünümündeydi…” demektedir ki Emir Danışmend 'in bir siyasi
teşekkül oluşturacak kadar kendini kabul ettirmesi , Türkmenleri etrafında toplaması aksi halde pek mümkün olmazdı herhalde. Osman Turan, “İranlı Emir Danışmend” şeklindeki ifadelerinde kuruldukları bölge itibariyle Selçuklular için kullanıldığını belirtir ve Danışmend'in Ermeni asıllı olduğuna katılmadığını şöyle ifade eder; “XII. Asır müellifi Niketas, Ahmet Gazi'nin torunu Muhammed'i Tanisman adıyla kaydederken bir yerde de “Ermenistan Türkü Danişmend” tabirini kullanır ve onun Eskiçağ Arsaklar soyundan ve zamanımızda şarkta en müthiş ve mağrur
düşmanımız olan Danişmendliler ailesinden gelmekle iftihar ettiğini ilave eder. Aynı asra mensup Kinnamos da onu İran Ermenistan 'ına mensup (Pers armenien) göstermekle yetinir. Vaktiyle Ermeni tarihçisi Çamçiyan bu müphem rivayetlere dayanarak Danişmend' in Rumların tazyıkıyle İran 'a gidip ihtida eylediği ve Selçuklu sultanı tarafından Sivas' a gönderildiği tarzında bir tefsir ve telife çalışırken hiçbir tarihi delil vermez” Prof. Dr.Yinanç ise Çamçiyan 'ın etkisiyle “Selçuklular devrinde Memlükten yetişme emirlerin çoğu soyca Türk ve bilhassa Türklerin Türkmen olmayan diğer illerinden satın alınmış veya esir edilerek yetiştirilmiş kullar olmakla beraber bunların bir kısmı da Kafkasya ve Anadolu 'ya yapılan seferler sırasında esir alınmış olan Gürcü, Ermeni, Abhaz ve Rum çocuklarından
yetiştirilmiştir. İşte Emir Danişmend veyahut da onun adını tesbit edemediğimiz babası bu Ermeni esir çocuklarından iken Müslüman edilip büyütülmüş ve asker sınıfına ayırtılarak yetiştirilmiştir…” ifadesiyle Danişmendlilerin menşeini
açıklamaya çalışmaktadır. Ancak kendisini bu konuda destekleyen başka bir çalışma yoktur.

uludağ sözlük

kama tarkan kağan
Aktroller ile kavga edince çaylak edildiğim bu sefer de çaylak onay için telefon numarası isteyen süper sözlük

Hata bizde hala orada hesap bulunduruyoruz

Aktroller varken kapanmayacak ama kapansa daha iyi olacak olan foseptik.

kuteybe bin müslim

kama tarkan kağan
İşin ironik kısmı da yaymaya çalıştığı dinin kutsal kitabında kendisi gibilerin cehennem'de cayır cayır yanacağı söylenmekte

Hoş zaten dini yayamamış ki bu lavuk en fazla sivil halkı katletmiş bundan sonra da türkeş ve türk-şahi adında iki devlet emevileri tokat manyağı yapmış türk olmayan gurkalar da öyle

İslam'ı Türkistan'a yayan farslar balkanlar, Hindistan ve Çin'e yayan da türkler olmuş o da zorlama yaparak değil dikkatini çekerim

Arap kırosu nereden bilsin efendi efendi anlatmayı devir değişmiş adamlar hala değişmemiş.

kuteybe bin müslim

kama tarkan kağan
bir şeyime derman olmamış arap komutan ve horasan valisi

gücü anca zerdüşt,maniheist,budist,hindu, gök-tanrıcı fars, türk,hint,sogd sivillere katliam yapabilmiş en fazla savaştığı da bölgede bir iki şehrin yöneticisi onları da yenene kadar ter akmış

zaten 715 de mevta olunca emevileri 717 de türkeş kağanlığı merkezi asya'da evire çevire tokatlıyor bu türgişler de kırgızistan kadar bir kağanlık he öyle göktürkler,hazarlar gibi büyük bir devlet de değil iberya'dan iran'a uzanan emevileri çökertiyor öyle bir çökertme ki 724 de emevileri türkistan'dan çekilmek zorunda bırakıyor aynı şekilde musevi türkler olan hazarlar da gürcistan ve azerbaycan'da emevileri canından bezdiriyor ermenistan emevilerin elinde kalıp sınırı çekiyorlar

türkçe'de bütün islami terimler farsçadır abbasiler de kontörlü kaybedince horasan'da kurulan samani devleti fars misyonerler ile birlikte barış ve güzel yolla islamiyeti oğuz ve karahanlılara tanıtarak türklerin kitleler hâlinde müslüman olmasına neden oluyor

yani bu gavat boşu boşuna öldürdüğü onca maniheist,budist soğdlarla, yeraltına kaçmak zorunda kalan zerdüşt farslarla,nizek tarhan gibi araplara karşı savaşan ve yakalanıp idam edilen türk boy beyleriyle kalıyor ne merkezi asya'yı fetih ediyor ne de bölge ahalisini müslüman yapıyor

İşin özü müslüman Türk'ün yatıp kalkıp farslara şükür etmesi lazım eğer farslar olmasaydı bırak müslüman olmayı türkler ve diğer bölge halkaları islam'ın en büyük rakibiydiler.

batman brave and bold

kama tarkan kağan
2008-2011 arası yayınlanmış 3 sezonluk çizgi dizi

Çizgi romanda gümüş çağ (1950-1970 arası dönem) dönemine alışıksanız dönemin absürtlüğüne uygun hatta superman'in olduğu the battle of the superheroes bölümünde birebir gümüş çağ superman çizgi romanlarından sahneler kullanılmış, üstüne bir de dark knight returns'a gönderme yapılmış.

Küçük yaş kitlesi için diye çok göz ardı etmiştim ama yine de eğlenceli bir seri.

batman arkham origins

kama tarkan kağan
2013 yılında çıkmış arkham serisinin 3.oyunu

Konu itibariyle batman işe Yeni başlamış suçlular bile kendi arasında "batman diye bir şey yok amuğagoyum şehir efsanesini gerçek diye satma insan boyutunda dev yarasa mı olur" diye inanmazken olaya bizimki girer olaylar gelişir tabi mafya arasındaki savaşa çok bulaşıp uyuşturucu operasyonuna çok büyük darbeler vurduğu için black mask adında bir mafya peşine sekiz tane kiralık katil takar olaylar gelişir

Artıları:
-konu ilk iki oyuna göre daha iyi ve sürükleyici
-seslendirmeler harika
-yan görevler daha iyi ve pratik
-cizimler ve karakter tasarımları ilk iki oyuna göre daha güzel

Eksileri:
-yerli yersiz bug var
-mekanikler önceki oyun arkham City ile aynı
-techizat ve silahlarda ufak tefek farklılıklar dışında ilk iki oyunla aynı.

dolar 8 tl'ye doğru giderken dinlenilecek şarkı

kama tarkan kağan
O değilde bir şiir yazdım onu okuyayım

atı katırı satmışız
köprüyü yola katmışız
sen saraylarda otur diye
makarna yiyip yatmışız

balı kaymağa katarsın
ejder meyvesi yutarsın
hazineyi tüketince
millete iban atarsın

ah sigaramın dumanı
hiç yollama ibanı
sen altın koltuklara otururken
biz bulamıyoruz ayranı

bir ileri bir geri
biz bir kemik bir deri
bir de iban yollamış
çokomellinin kayınpederi.

akp döneminde gerçekleşmiş garip olaylar

kama tarkan kağan
Zaten tüm olaylar garip

Mesela 5 sene önce türk askerinin gözetiminde bazı kişiler tarafından teröristlerin türk topraklarına sokulması,kendi vatandaşı kolonya-maske bulamıyoruz derken dünyanın çeşitli ülkelerine yardım gönderilmesi ki bu ülkeler öyle fakir ülkeler de değil Fransa, İngiltere,ABD gibi dünyaları yiyip yine doymayan ülkeler.
0 /