confessions

alpha wolf

- Toktamış yazar

  1. toplam giri 16908
  2. takipçi 17
  3. puan 257264

escape artist

alpha wolf
türkçesiyle "kaçış sanatçısı" anlamına gelen bir isim olup bilumum tehlikelerden ve zorluklardan kurtulabilen insanlara verilen bir isimdir. tabii ki güvenlik önlemleri olmadan, kaçış sanatçısının yanında ekürileri olmadan bu zorluklardan ve risklerden kurtulamayıp ölme ihtimali de var işin ucunda. çünkü bunlar hayatî risk ve tehdit taşıyan şeylerdir.

kaçış sanatı; hapishaneden kaçmaya kadar, kelepçelerden, prangalardan, zincirlerden ve iplerden kurtulmaya kadar her türlü güçlüğü ve kurtulması imkânsız olan şeyleri kapsamaktadır. keza kaçış sanatında gömülmüş bir tabutun içinden kurtulmak da vardır (kill bill tabut sahnesi buna bir örnek).

egoist vs egosantrist vs kibirli vs narsist

alpha wolf
şampiyonlar ligi gibi olan versustur. gözlemlerime göre egoist sinsi iken, egosantrist açıkça kendini belli eder, kibirli doğası ve yapısı gereği saldırganlık eğilimi içindedir, narsist ise "yiyin birbirinizi, ben kendime tapmaya, hayran ve âşık olmaya devam ediyorum" diyerek hiçbirini kâle almaz, bir zararı da dokunmaz ve mükemmeliyetin zirvesinde ve düzeylerinde oynamaya devam eder.
10

elit

alpha wolf
Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup), seçkin.
0 /