confessions

alpha wolf

- Toktamış yazar

  1. toplam giri 16926
  2. takipçi 17
  3. puan 258248

kinofobi

alpha wolf
köpeklerden korkma durumuna verilen ad. fobiler de tıpkı panik atak, depresyon, sınav kaygısı gibi geçmişte maruz kalınan ruhsal travmaların günümüze yansımış hâlidir.

bu fobi özellikle çocuk yaşta köpek tarafından kovalanan veya köpek saldırısına maruz kalan kişilerin kovalanma veya saldırı anında beklenmedik bir şekilde travmatize olması ile ilintili bir durumdur.

mobbing

alpha wolf
türk dil kurumu tarafından iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme şeklinde tanımlanmış olan terimdir.

mobbing adı verilen etik dışı eylem, insanlarda ruhsal travmaya yol açmakta hattâ bu travma da travma sonrası stres bozukluğunu tetiklemektedir. bu da mobbinge maruz kalan insanların psikiyatrik teşhisi sırasında bir bölümünde rastlanmıştır. ayrıca geriye kalan kişilerde ise paranoya, panik atak, depresyon görülmüştür.

bipolar bozukluk

alpha wolf
iki uçlu duygu durum bozukluğuna verilen ad.

kişi, mani döneminde kendini heyecanlı, neşeli veya coşkulu hissederken, aşırı enerjikken, hemen her şeye gülebilirken, konudan konuya atlayabilirken, depresif döneminde ise çökkünlük evresine girer ve olumsuz duygular hissetmeye başlar, enerjisi düşer, her şeye kötümserce yaklaşır vesaire.

antisosyal kişilik bozukluğu

alpha wolf
Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler yaşamları boyunca sorumsuz davranışlar sergileyerek kendilerinin ve başkalarının güvenliğini önemsemezler. Tipik davranış örüntüleri başkalarının haklarını ihlal, aldatıcı davranma, saldırgan tutum, sosyal ve toplumsal kuralları çiğnemedir.

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koymak için birey 18 yaşından büyük olmalı ve bu davranış örüntüleri en az 15 yaşından beri bulunmalıdır. İtkisellik, ileriyi planlayamama, asabi tavırlar, sürekli sorumsuzluk ve pişmanlık duymama hali de antisosyal kişilik bozukluğu ölçütlerindendir. Yasaları çiğneme özelliklerinden dolayı sıklıkla adli olaylara karışırlar.

http://www.antalyapsikiyatri.com/psikoterapist-emine-filiz-uluhan/antisosyal-kisilik-bozuklugu-ve-psikopati

travma sonrası stres bozukluğu

alpha wolf
doğal afet, savaş, terör eylemleri, taciz, tecavüz, yaşamı tehdit eden bir hastalık, gasp, kapkaç, hırsızlık, kaçırılmak, rehin alınmak, tutsaklık, çatışmaya girmek gibi büyük olaylardan sonra ortaya bir çeşit kaygı bozukluğudur. kişide şoke olma, korku, panik, üzüntü, öfke, aşırı gerginlik, kin, nefret, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı uyarılma, iştahsızlık veya aşırı iştah, uykuya dalmakta güçlük, kaçınma, kâbuslar, flashbackler, bellekle ilgili sorunlar, hatırlayamama, ağlama krizleri vb. şeklinde görülen, daha çok tıbbi temelli olan bir bozukluktur.

disosiyatif bozukluk

alpha wolf
ülkemizde sık görülen bir ruhsal bozukluktur. "disosiyatif"in kelime anlamı "çözülme"dir. bu bozukluk çeşitli ruhsal sorunlar veya travmatik olaylarla kişide bilinç, bellek ve kimlik sorunlarının ortaya çıkması anlamına gelir. yani saçma sapan veya farklı biriymiş gibi konuşma veya konuşamama, bayılma, unutkanlık, kim olduğunu bilememe vb. şeklindedir.

depersonalizasyon

alpha wolf
kişilerde başka bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmayan, yoğun bir biçimde sıkıntıya sebep olan bir veya daha fazla depersonalizasyon dönemleriyle birlikte yaşanan bir bozukluk.

yaşanan olgularda ani ve geçici özellikte bireysel olarak gerçeklik duygusunda değişimler olur. kişi kendi ruhsal süreçlerinden veya bedeninden ayrılma durumuna girer ve bunları dışarıdan üçüncü bir kişi gibi izlemeye başlar.

depersonalizasyonun, nörolojik bir sorun veya şizofreni gibi psikotik bozukluk olmadığı bilinir. bunun depresyon, panik bozukluk veya anksiyete bozukluğu gibi kişilerde yaşanan ruhsal bir sorun olduğu düşünülmüştür.

escape artist

alpha wolf
türkçesiyle "kaçış sanatçısı" anlamına gelen bir isim olup bilumum tehlikelerden ve zorluklardan kurtulabilen insanlara verilen bir isimdir. tabii ki güvenlik önlemleri olmadan, kaçış sanatçısının yanında ekürileri olmadan bu zorluklardan ve risklerden kurtulamayıp ölme ihtimali de var işin ucunda. çünkü bunlar hayatî risk ve tehdit taşıyan şeylerdir.

kaçış sanatı; hapishaneden kaçmaya kadar, kelepçelerden, prangalardan, zincirlerden ve iplerden kurtulmaya kadar her türlü güçlüğü ve kurtulması imkânsız olan şeyleri kapsamaktadır. keza kaçış sanatında gömülmüş bir tabutun içinden kurtulmak da vardır (kill bill tabut sahnesi buna bir örnek).

egoist vs egosantrist vs kibirli vs narsist

alpha wolf
şampiyonlar ligi gibi olan versustur. gözlemlerime göre egoist sinsi iken, egosantrist açıkça kendini belli eder, kibirli doğası ve yapısı gereği saldırganlık eğilimi içindedir, narsist ise "yiyin birbirinizi, ben kendime tapmaya, hayran ve âşık olmaya devam ediyorum" diyerek hiçbirini kâle almaz, bir zararı da dokunmaz ve mükemmeliyetin zirvesinde ve düzeylerinde oynamaya devam eder.
10

elit

alpha wolf
Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup), seçkin.

radikal dincilik

alpha wolf
dinsel bazlı esas kurallara geri dönme isteğiyle kendini belli eden ve bu kurallara katı bir biçimde bağlı olan, diğer görüşlere karşı hoşgörüsüz olan laiklik karşıtı dinsel akım veya bakış açısı, kökten dincilik, fundamentalizm.
4

obsesyon

alpha wolf
bir şeye hastalık derecesinde olan düşkünlüklerin tümüne verilmiş bir addır. bu bir faaliyet olabilir, kuşku olabilir, dinî olabilir, kültürel olabilir, nesnel olabilir (eşya bakımından), sayısal veya sözel olabilir, bir şeyle temas etmeye yönelik olabilir, simetri üzerine olabilir, takıntı içeren duygu ve düşünceler olabilir, seksüel olabilir, agresyona karşı olabilir, kontrolcülük üzerine olabilir, temizlik üzerine olabilir, kişisel bakım üzerine olabilir, herhangi bir obje tam istenilen şekilde durmuyor diye onu düzeltmek üzerine olabilir vesaire vesaire. daha birçok şeyi kapsar obsesyon.

kült film

alpha wolf
gösterime girdiği ilk anlardan itibaren olağanüstü bir sayıda izlenmemiş olan, sinema izleyicisinin çoğu tarafından umursanmamış olan, dikkat çekmeyen ve türünde örnek olan filmlerin tümüdür. kült filmlerin ise az sayıda kendine özgü ve tutkulu hayranları, fanatikleri ve müritleri bulunmaktadır. bu insanlar, "kült film" olarak tanımladıkları filmin veya filmlerin tüm repliklerini, tüm sahnelerini ve filmdeki tüm ayrıntıları ezbere bilirler, defalarca izlerler filmleri. onların nezdinde gayetle kutsal bir filmdir çünkü.

gündedün

alpha wolf
1. Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, nostalji, geçmişseverlik.

2. Değişime karşı duyulan korku sonucu geçmişe sığınma duygusu, nostalji, geçmişseverlik.

geçmişseverlik

alpha wolf
1. Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, nostalji, gündedün.

2. Değişime karşı duyulan korku sonucu geçmişe sığınma duygusu, nostalji, gündedün.

anlak

alpha wolf
insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma kabiliyetlerinin tümüne verilen ad. zekâ, dirayet, feraset veya zeyreklik de denir.

bilgisiz

alpha wolf
"bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil" anlamlarına gelmesinin haricinde de "çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen kimse, aymaz, gafil, gözü bağlı" anlamına gelir.

suriyelilerin iki türk'ü yaralaması

alpha wolf
suriyeliler konusunda yanlış politika izlemiş olmanın vahim sonucu olan bir olaydır. suriyeliler konusunda aklıselim, sağgörülü ve ileri görüşlü insanlar uyardılar ama nafile çaba oldu hepsi. ülkeyi adil ve hakkaniyetli insanlar yönetmiş olsaydı, emin olun ki suriyelilerin hepsi tenkil edilmişti şu zamana dek.

gözleme

alpha wolf
ansızın aklıma gelen ve türk mutfağının, sofralarının yegane bir yiyeceği olan hamur işi yiyecektir. peynirlisi, patateslisi, kıymalısı, ıspanaklısı, haşhaşlısı, sadesi... her biri ayrı güzel. ayrıca buna "ottoman pancake" diyen aklıevveller de var. "ottoman pancake" imiş! pankek ne bunun yanında?

15 temmuz darbe girişimi

alpha wolf
bugün seneidevriyesi olan darbe girişimidir. hakkında insanlar farklı teorik düşünceler ve savlar ortaya sürmekte olup nesnel olan insanların mütalaa etmesi gereken, fikirlerini ve yorumlarını aktarması gereken darbe girişimidir. önceden muhalif kimseler fethullah gülen ve yapılanması hakkında oldukça vahim şeyleri öngörmüşlerdi, işkillenmişlerdi, kuşku duymuşlardı ancak inananlar, ciddiye alanlar ve itibar edenler olmadı, umursamadılar. öngörmüş oldukları şeyler de vaki olmaya başlayınca, iş işten neredeyse geçmişti. olan yine hiçbir şeyden haberi olmayan masum erbaş ve erler ile yurttaşlara oldu.

tiyatral bir olay olup olmadığı hakkında fikrim yok, ancak bu konuda nesnel görüş ve düşüncede olan insanların fikirlerini, yorumlarını dinlemek gerekir.

hayatı uçlarda yaşamak

alpha wolf
toplumun tasvip etmediği, akla ve mantığa muhalif olarak gördüğü her şeyi tam bağımsız bir biçimde özgürce gerçekleştirmek; bireyin kafasına ne esiyorsa onu istediği şekilde yapmak ve bir şeye gereğinden fazla bağlanıp önem vermek, onun üzerine düşüp ekstrem bir insan olmak demektir.

tanım: bir eylem.

pitbull

alpha wolf
agresyona karşı temayülü olan ve mizacı gereği mütecaviz olan bir köpek türüdür. serengeti, masai mara, amboseli national park gibi yerlerde bulunan yabanıl canlılar bunu ekmek niyetine yer, o ayrı bittabi.

hâlâ bunu beslemekte ve üremesini sağlamakta tekit edenler var.

nüksetmek

alpha wolf
sürekli yanlış yazılan nesnesiz eylemdir. nüks etmek şeklinde yazılır, eş anlamları "depreşmek" ve "üstelemek"tir. anlamı ise "hastalığın veya başka bir durumun yeniden ortaya çıkması" demektir.

"içimdeki yurt özlemi birdenbire nüks etmişti."

öngörü

alpha wolf
sağduyu ve sağgörü ile birlikte üzerinde durulup önem verilmesi gereken kabiliyettir. tanımına gelelim; bir işin ilerisini tahmin etme veya bir işin ileride durum alacağını anlayıp ona göre yol almak ve ona göre davranmak, önceden anlayabilme, önceden bir şeyi görebilme.

ağzı kara

alpha wolf
mecazen "kara haber vermekten hoşlanan kimse, şom ağızlı" demektir. ancak mecazen "bir yerde konuşulanı veya yapılanı duyup görmesi istenilmeyen kimse" anlamına da gelir.

üstün insan olan ve kraliyet ailesinin bir mensubu olan asil queen hanım ise bu ikinci anlamda belirtilen boşboğaz ve yalak insanların soyunu kurutacaktır biiznillah!

ayın yarılması olayı

alpha wolf
kuranı kerim'de, kamer suresinde yer alan ve "mucize" olarak nitelendirilmiş bir olaydır. şakku'l-kamer olarak da bilinmektedir.

“Saat yaklaştı, ay yarıldı. Bir ayet görecek olsalar yüz çevirirler ve 'bu süregelen bir büyüdür' derler. Yalanladılar, nefislerinin heveslerini uydular. Oysa her iş yerini bulacaktır” (Kamer, 1-3).

cinsel istismar

alpha wolf
bir kişinin başka bir kişiyi hedefine alarak onu bir seks objesi olarak algılamasının sonucunda bu kişinin iyi niyetini kötüye kullanıp akıl ve zihin sağlığına zarar vererek bir travma yaratması durumu.

kaşar

alpha wolf
her ne kadar sağlam ayakkabı olmayan, evlenmeden cinsel eylemlerde bulunan kızlara karşı "orospu, fahişe" anlamında kullanılan bir isim olsa da aslen argoda "açıkgöz, uyanık, kurnaz, düzenci, hileci, kumpasçı" demektir. esasî anlamı budur "kaşar" isminin.

suudilerin türkiye'yi boykot etmesi

alpha wolf
"İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda, Suudi yetkililerce öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin aydınlatma çabası Suudi Arabistan'da tepki topladı. Suudi basınında Türkiye'ye turizm boykotu yapılması çağrısı yapılıyor. Veriler turist sayısında yüzde 30 düşüş olduğunu gösteriyor."

mümkünse tamamen küsün ya, ne olur! medeniyet yüzü görmemiş asalak yaşam formları sizi! bizdeki arap seviciler, arap kültür yayılmacılığının esiri olmuş tipler de şimdi biz eleştirdik, hicvettik diye bize laf ederler. ikisinden de illallah ettik, yeter be!

https://odatv.com/turkiyeyi-boykot-ediyorlar-11071956.html

fen bilgisi kitapları dinsizlik aşılıyor

alpha wolf
cehaletin, yozlaşmanın ve laçkalaşmanın içinde olan, tek gücü manipülasyon ve ajitasyon olup bilime karşı düşmanlık ve nefret güdenlere, halkı ayrıştıran bu orta çağ kafasındaki yandaşlara ne anlatacaksın ki kardeşim? çabana, enerjine yazık.

bilimsel kitaplar kimseye dinsizliği telkin etmez. din senin özelinde olduğu için bilim bunlarla ilgilenmez, senin inancına karışmayıp tolere eder bunları.

allah

alpha wolf
aslen özel bir ad olup kökeni aramca ve akatça gibi en kadim semitik dillere kadar, ardından da kenan diline kadar dayanır, arapça bu diller arasındaki yeni bir dil olduğu için çok sonraları geçmiştir. tanrı, hüda, mevlâ, yaradan gibi isimlerle anlamdaştır. ayrıca mecazen de "herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst mertebeye ulaşmış kimse" demektir. bu anlamda kullanılırsa küçük yazılmalı zira özel ad olmaktan çıkar tamamıyla. bunun ilk örneğini de kurtlar vadisi'nin ilk bölümlerinde süleyman çakır'ın cerrahpaşalı halit'e "sen psikopatsan, ben psikopatın allahıyım!" demiş olduğu sözde görürüz. orada da özel bir ad kastedilmez ve çakır, "psikopatlıkta en üst mertebe"ye kadar çıktığını ifade eder mecaz yöntemini kullanarak.

ehlivukuf

alpha wolf
1. Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, bilirkişi.

2. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse, ehlihibre, bilirkişi.

ehlihibre

alpha wolf
belirli bir konudan iyi anlayan ve bir uyuşmazlığı çözümlemek için başvurulan kimse, bilirkişi, uzman, ehlivukuf. ayrıca hukuk terminolojisinde "çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya fikrine başvurulan kimse, bilirkişi, ehlivukuf" demektir.

charlatan

alpha wolf
kendi bilgi ve keyfiyetini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran, aldatan kimse, şarlatan. fransızcadan türkçeye geçen adlardan biridir. ayrıca "bilir geçinen kimse" anlamına da gelir.

2

the grudge

alpha wolf
uzak doğu kökenli olan kama tarkan kağan'ın henüz açmamış olduğu başlıktır. kendisini esefle kınadıktan sonra bu filmin birçok kimsenin aşina olduğu "garez" olduğunu belirtelim ki bilen bilir zaten.

kısa bir tanım yapmak gerekirse, japonya menşeli olan doğaüstü ve travmatik bir filmdir. amiyane tabirle söyleyecek olursam, bir jenerasyonun hem ağzına sıçmıştır hem de psikolojisini altüst etmiştir.

altay sözlük yazarlarının travma yaratan anıları

alpha wolf
hayırlı forumlar arkadaşlar! bugünkü yazarlarla ilgili olan başlık da yazarlarda travma yaratan veya travma etkisi bırakmış olan travmatik anılardır.

bende travmatik bir etki bırakan anı, "dabbe" ve "garez" adlı filmleri henüz bebeyken tırsa tırsa izlemek olmuştu ve yıllar boyunca üzerimden bu filmlerin bende bıraktığı bu travmatik etkileri atamamıştım ve bu konuda pek çok kişinin de benimle aynı durumdan muzdarip olduğunu, yalnız olmadığımı görmüştüm. tabii büyüyünce etkisini fazlasıyla kaybetmeye başladı.

bozkurt

alpha wolf
türk toplumlarında bir totemdir veya türkçülerin deyişiyle "ongun"dur. yani bir topluluğun veya ırkın ondan türediğine inanılan ve kendisine ilgili topluluk tarafından kutsiyet atfedilmiş olan canlıdır. bu yüzdendir ki türkî toplumlarda ve töresinde bozkurdun yeri her zaman için kutsaldır ve her ulusun kendine özgü bir canlısı vardır zaten.

emre aydın

alpha wolf
şarkıları yıllar geçtikçe gitgide değerlenen müzisyendir.

bu adama kim aşk acısı çektirmişse, kim melankoliye, karamsarlığa ve derbederliğe sevk ettiyse sağ olsun. yoksa böyle üstün nitelikli ve şarap gibi yıllanan şarkıları biraz zor dinlerdik. alternatifi olarak gripin de harikulade bir müzik grubudur, o da direkt hissiyata hitap ediyor.

herkes bana aşık insanı

alpha wolf
narsist ve bencil olan insanların düşünmüş olduğu düşüncedir. hele ki bunlar bir de kızsa ve gayet güzelse, bakımlıysa, olağanüstü bir albenisi varsa işte o zaman bu ortaya atmış olduğu savı doğrular ve destekler nitelikte olur.

bir tane var bu sözlükte böyle tanıdığım, isim verip yerin dibine sokmak, rencide etmek istemiyorum. şeytanından, ilham perinden bul bre küffar!

gore

alpha wolf
bestgore, liveleak ve 90'lı yıllarda faal olan ve hepsinin ağababası olan shownomercy gibi yasaklı ve yasa dışı sitelerde "vahşet, dehşet" anlamlarında kullanılan bir terim olup bir kaza sonucu organları dağılmış, vücudu paramparça olmuş insan naaşlarının olduğu sitelerde beliren bir ibaredir.

bazı resimlerde ise kafası kesilmiş veya bir kaza sonucu kafası kopmuş insanlar olsa da bunların çoğu sahtedir. bir genel cerrah tarafından tetkik ve saptamada bulunulursa onların sahte olduğu kabak gibi meydana çıkacaktır.

the exorcist

alpha wolf
korku film hayranı kimselerde veya korku filminden tırsan bünyelerde korku altyapısını oluşturduğunu düşündüğüm korku filmidir. zira böyle kült ve başyapıt niteliğinde olan filmler kimi insanlarda travmatik durumlara sebep olmuştur. bunların dışında da yine bir türk ve yeşilçam filmi olan süt kardeşler'deki "gulyabani" veya kanlı nigar'daki "hacı bumbala" da bizim toplumda korkulara, travmaya ve anksiyeteye sebebiyet vermiştir. yahut da tarkan viking kanı filmindeki ahtapot.

anksiyete bozukluğu

alpha wolf
toplumda yaygın olan bir psikolojik bozukluk olup belirtilerini psikoloji uzmanları şöyle sıralamıştır:

- Sinirli, gergin, huzursuz hissetme.

- Kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, panik duygusu.

- Kalp atışlarında hızlanma.

- Nefes alışverişlerinin hızlanması.

- Terleme.

- Ellerde titreme.

- Kendini zayıf ve güçsüz hissetme.

- Odaklanmakta güçlük, dikkati kaygı yaratan düşünceden uzaklaştırmakta zorlanma.

- Uykuya dalmakta güçlük.

- Mide problemleri, hazımsızlık.

- Kaygıyı kontrol etmede güçlük.

- Anksiyeteye neden olduğu düşünülen durumlardan kaçınma hissi.

srpski film

alpha wolf
türkçesiyle "bir sırp filmi" olarak da bilinen gerilim ve porno filmdir. filmin konusu ise şöyledir:

Miloš, genç karısı ve küçük oğluyla sade bir hayat süren emekli bir porno oyuncusudur. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçmesine rağmen ev yaşantısı oldukça mutludur, en büyük problemi ise Miloš'un aile yaşantısını kıskanan polis memuru erkek kardeşi Marko'dur.

Eski bir iş arkadaşı olan Lejla, porno endüstrisine tamamen veda etmek ve ailesinin ekonomik geleceğini garanti altına almak adına son bir büyük ödemenin peşinde olan Miloš'a, Vukmir tarafından yönetilecek bir sanat filminde yer alması önerisini sunar. Vukmir, iyi bağlantıları olan varlıklı bir porno yönetmenidir ve oyuncuları arasına, hiçbir görsel ya da fiziksel uyaran olmadan ereksiyon olabilme ve bunu sürdürebilme konusunda efsanevi bir yeteneği olan Miloš'u da katmak istemektedir. Filmin başında Vukmir büyük bir teklifle gelir, Miloš pek gönüllü olmasa da Vukmir'in teklifini kabul eder.

Ertesi sabah Miloš, film ekibince evinin önünden alınır, bir kulaklık temin edilir ve eski bir yetimhaneye götürülür. Bu kulaklıktan bir ses ona bazı direktifler vermektedir. Bir film ekibi de kameralarla onu takip ederek onu çeşitli seksüel durumlara maruz bırakıp nasıl tepki vereceğini gözler. Miloš bir "gerçeklik pornosu" filminde rol aldığını zannetmektedir, ta ki bir odaya getirilip Alice Harikalar Diyarında öyküsündeki Alice gibi giyinmiş genç bir kız onları izlerken, fiziksel olarak yaralanmış bir kadınla seks yapması söylenene kadar. Miloš devam etmeyi reddeder, ama film ekibi tarafından kalması için zorlanır. Ardından Vukmir, Miloš'a projelerinden bir diğerini izletir. Göüntülerde bir adam, hamile bir kadının doğum yapmasına yardımcı olur, hemen sonra da yeni doğan kız çocuğuna tecavüz eder. Yönetmen Vukmir, bu projesine "yeni doğan pornosu" adını vermiştir.

Miloš öfkeyle arabasına biner, burada yönetmenle işbirliği içerisinde olan çekici bir kadın yanına gelir ve onu tahrik etmeye çalışır. Üç gün sonra Miloš, kanlar içinde, dövülmüş ve ne olduğuna dair hiçbir şey hatırlamaz hâlde yatağında uyanır. Film setine döndüğünde bazı kayıtlar bulur. Bu kayıtlardan üç gün içinde cinsel olarak istekli, öfkeli ve gaddar davranışlar sergilemesi için çeşitli uyuşturucuların etkisinde bırakıldığını anlar. Uyuşturucuların ve Vukmir'in telkinlerinin etkisiyle, Miloš yatağa kelepçlenmiş çıplak bir kadını oldukça sert bir biçimde döver ve ona tecavüz eder, Vukmir kadının, eski bir Sırp savaş kahramanı olan kocasını aldattığı için bunu hak ettiğini söylemiştir. Bu sahnenin en can alıcı noktasında, Vukmir, Miloš'a kadının kafasını kesmesi ve başsız cesediyle cinsel ilişkiye girmeye devam etmesi direktifini verir. Bir diğer kasette Miloš bir yatağa zincirlenmiş olarak yüzükoyun yatmaktadır. Biri kamera tutan iki adam odaya girer. Kamerası olmayan adam, bilinçsizce yatmakta olan Miloš'a anal olarak tecavüz etmeye başlar. Son kasette Lejla, bir odanın ortasında zincirlerle asılmıştır. Maskeli bir adam, tüm dişleri sökülmüş olan Lejla'nın yanına gelir ve genç kadın boğulana kadar, ereksiyon hâlindeki penisini onun boğazına sokar.

Miloš son üç gün hakkındaki korkunç detayları hatırlamak için kasetlerdeki ipuçlarını takip eder. Bir odaya alınan Miloš, örtülerin altında gizli birine isteği dışında anal seks yapmaya zorlanır. Maskeli bir adam odaya girer ve Miloš'un tecavüz ettiğinin hemen yanında yatmakta olan bir diğer bilinçsiz kişiyle seks yapmaya başlar. Sonradan maskeli adamın, Miloš'un kardeşi Marko, Marko'nun tecavüz ettiği kişinin de Miloš'un uyuşturucunun etkisinde olan karısı olduğu anlaşılır. Miloš'un tecavüz ettiği kişinin üzerindeki en son örtü de kalkınca, bunun Miloš'un kendi oğlu olduğu ortaya çıkar. Miloš'un karısı bilincini kazanmaya başlayınca bir karmaşa olur, Miloš korumalardan birinin silahını alır. Genç kadın, Marko'yu öldürecek şekilde sert bir cisimle ona vurur, Miloš da Vukmir'i ve biri dışındaki tüm korumalarını silahla vurmuştur. Miloš son korumanın güneş gözlüğünü düşürünce bir gözünün olmadığını görür. Onu vurmaya çalışır, ama silahında mermi kalmamıştır. Miloš ereksiyon hâlindeki penisini korumanın göz boşluğuna sokarak onu öldürür.

Miloš, oğlu ve karısını evin bodrumuna taşır ve onları buraya kilitler. Her şeyi hatırlamaya başlayan Miloš, ailesini yatakta bir araya getirir ve önce eşiyle oğlunu, sonra da kendini öldürür.

Bir süre sonra, bir başka film yönetmeni, başka bir porno yıldızı ve yeni bir film ekibi görünür. Yönetmen aktöre "küçük olanla başlamasını" söyler ve ona fermuarını açtırır.

araplara benzetilmek

alpha wolf
bazı insanlardaki esmerlik orta doğu'dan gelen oryantal etkilerden dolayı oluşabilirken, bazı insanlardaki esmerlik de orta asya'dan gelen yoğun güneş ışınlarından dolayı oluşuyor, şayet kökeni orasıysa.

benim gözlemlediğim kadarıyla van kırgızları ile kırım tatarlarında uzun boy ve kavruk ten, arapların esmerliğine oranla biraz daha farklı. tensel olarak sarımsı daha çok.

queen♛

alpha wolf
bugün itibarıyla kumandan "radikal kemalizm"in de onayı ve şartları dahilinde karadeniz bölgesine göndermiş olduğumuz tanrıça hazretleridir.

kop gel be günahlarından kral! sensiz buraların tadı tuzu yok. bir de o şeytansal zekânla yine sözlükte kavga ve kaos yarat.

kadın sürücü

alpha wolf
farklı klasmanlarda, bölümlerde gözlemlenmesi, değerlendirilmesi gereken sürücüler bütünüdür. benim trafikte gördüklerimin kahir ekseriyeti en ufak bir korna sesinde panik yapıyorlar, yol vermiyorlar, dikiz aynasına bakmıyorlar, selektör yapmıyorlar ve bunlardan da önemlisi olarak trafik kurallarına riayet etmeyip magandalar gibi aykırı hareket ve eylemlerde bulunuyorlar. bazıları ise mükemmeliyet düzeyinde kullanıyor hiç çekinmeden, en ufak bir kaygı duymadan, telaşlanmadan ve en ufak bir tedirginlik duymayıp müsterih olarak. bilhassa da kadın eğitmenler çok profesyonel kullanıyorlar ki türkiye'deki kadınların çoğunun bu kişileri örnek alıp ona göre kullanması gerekir. yoksa altına en üst segment jeep alıp da acemilerden bile kötü ve rezil bir biçimde araba kullanan malum kesimden zerre farkınız kalmaz.

geçen sene de yanılmıyorsam caddebostan'da (caddebostan olması lazım) kadın magandaya rastladım. allah'ın beyin fakiri, trafik kurallarını ihlal ederek makas ata ata gitti, sanki iyi bir de marifetmiş gibi. işte bunlar da ortamlarda ve toplumda alfa olamayıp alfalığını insanların canına kastederek göstermek isteyen pespaye ve bencil kişilikler.

virajda sollama yapmak

alpha wolf
usta şoförlerin ilgili şahsa "rahmetli de iyi sollardı", eyleme ise "çok sakat" diyeceği eylemdir. ayrıca dün denk geldiğim bir adet geyiktir.

hiç düşünmüyorlar karşıdan araba mı geliyor, can kaybı olur mu, hayatî tehlike arz eder mi diye.

ölçüt

alpha wolf
bahsi çok geçen bir ilke olup eş anlamlıları "kriter", "kıtas", "mısdak" ve "ölçü"dür.

peki ne işe yarar bu ilke? olumlu veya olumsuz bir düşünceye varabilmek için, bir şeyi veya bir kimseyi değerlendirmek için, değer biçebilmek için yahut da bir şeyleri veya kimseleri mukayese etmede işe yarar.

herkesle arasını iyi tutan insan

alpha wolf
içtenliğine inanmadığım ve kendisine laf veya eleştiri gelmesinden korkan insandır. zira bu tip ve mizaçtaki insanlar bir diğerinden öbürüne laf da taşıyabilirler ki güvenilmez insanlardır. bir konuda sabit ve net olmayıp ideallerinden de ödün verebilirler.

iyisi mi hiç olmazsa bir iki tane de düşman kazanılması gerekiyor. çünkü "hayat" dediğimiz olguda illaki bir hasmınız, sizi sevmeyen ya da sizin sevmediğiniz ve sempati yerine antipati duyduğunuz insanlar olacaktır, hâlâ da olmaya devam edecektir.

stabil

alpha wolf
1. dayanıklı, sağlam.

2. dengeli.

3. düz: kıvrımlı olmayan, doğru.

4. oturmuş: yerleşik, yerleşmiş, güçlenmiş.

5. kararlı, değişmez (mecaz): düzenli, dengeli, ölçülü, istikrarlı.

duyarlı

alpha wolf
can sıkıcı olan bir olaya, bir rezalete veya toplumun hoş karşılamayıp katı tutumlar sergileyeceği bir olaya veya duruma karşı koyup karşı hareket eden, tepkisini ortaya koyan ve toplumda örnek teşkil edecek tavırları sergileyip gerekli sözleri söyleyen kimse.

ahlakiyat

alpha wolf
ahlâkî konuları ve meseleleri esas alıp inceleyen ve geliştiren bilimdir. türkçesiyle "töre bilimi" olarak veya bugünkü entelektüalist kullanımıyla "etik" olarak da bilinmektedir.

ahlakiyat; yararları, iyi ve kötü şeyleri, meseleleri inceleyen, töreyle alâkalı olabilecek ölçüde davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, hayata neyin anlam kazandırdığını, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğuna dair konuları tek tek ele alıp tetkik eden bilim dalıdır.
0 /