confessions

alpha wolf

1. nesil yazar -

  1. entryler 16931
  2. takipçi 17
  3. puan 261182

karlık han

alpha wolf
eski türklerde ve altaylılarda duman tanrısı olarak geçen tanrıdır. ülgen han'a kurbanların ruhlarını iletmektedir. öz türkçeye uygun bir şekilde "karluk han" olarak bilinmektedir. sembolü duman olup insanların yaşamlarını denetlemektedir. kurbanlar yakıldığı zaman çıkan duman, karlık han'ın geldiğinin habercisidir. genellikle suyla han ile beraber görülür.

antropomorfizm

alpha wolf
türkçede "insan biçimcilik" adıyla da bilinen bir kavram olup insani niteliklerin insan olmayan varlıklara, örneğin cansız varlıklar, hayvanlar, doğa güçleri, çok ve tek tanrılı dinlerde yer alan şeytan, melek, cin ve parazit gibi varlıklara atfedilmesi durumudur. mesela internette yer alan kanatlı ve insan formundaki melekler, kırmızı tenli, boynuzlu, parlayan sarı ya da kırmızı gözlü, kuyruklu, kaslı veya deforme olmuş veya çürümüş, bozulmuş tenlerde tasvir edilen şeytan örnekleri antropomorfizmin birer örneğidirler ki bunlar insanların bu enerji formlarını daha iyi kavramaları için çizilen tasvirlerdir.

prefrontal korteks

alpha wolf
frental lobun korteksi altında bulunan beyaz cevher en üst düzeydeki davranışların bütün bileşenlerinin bağlantılarını yapan ve onları bütünleştiren, önemli duyu ve motor sistemlerinin arasındaki geri bildirim döngülerinin ve bağlantılarının yer aldığı alandır.

serebral korteks

alpha wolf
beyinde bulunan bir örtüdür ve beynin diğer kısımlarının çoğunun beyaz renkte olmasını sağlayan yalıtımın kortekste bulunmamasından dolayı rengi gridir. korteks, serebrum ve cerebellumun dış kısımlarını örter ve ve kalınlığı 1,5 ile 5,50 mm arasında değişir. korteksin serebrumu örten kısmı serebral korteks olarak adlandırılır.

kinofobi

alpha wolf
köpeklerden korkma durumuna verilen ad. fobiler de tıpkı panik atak, depresyon, sınav kaygısı gibi geçmişte maruz kalınan ruhsal travmaların günümüze yansımış hâlidir.

bu fobi özellikle çocuk yaşta köpek tarafından kovalanan veya köpek saldırısına maruz kalan kişilerin kovalanma veya saldırı anında beklenmedik bir şekilde travmatize olması ile ilintili bir durumdur.

mobbing

alpha wolf
türk dil kurumu tarafından iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme şeklinde tanımlanmış olan terimdir.

mobbing adı verilen etik dışı eylem, insanlarda ruhsal travmaya yol açmakta hattâ bu travma da travma sonrası stres bozukluğunu tetiklemektedir. bu da mobbinge maruz kalan insanların psikiyatrik teşhisi sırasında bir bölümünde rastlanmıştır. ayrıca geriye kalan kişilerde ise paranoya, panik atak, depresyon görülmüştür.

bipolar bozukluk

alpha wolf
iki uçlu duygu durum bozukluğuna verilen ad.

kişi, mani döneminde kendini heyecanlı, neşeli veya coşkulu hissederken, aşırı enerjikken, hemen her şeye gülebilirken, konudan konuya atlayabilirken, depresif döneminde ise çökkünlük evresine girer ve olumsuz duygular hissetmeye başlar, enerjisi düşer, her şeye kötümserce yaklaşır vesaire.

antisosyal kişilik bozukluğu

alpha wolf
Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler yaşamları boyunca sorumsuz davranışlar sergileyerek kendilerinin ve başkalarının güvenliğini önemsemezler. Tipik davranış örüntüleri başkalarının haklarını ihlal, aldatıcı davranma, saldırgan tutum, sosyal ve toplumsal kuralları çiğnemedir.

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koymak için birey 18 yaşından büyük olmalı ve bu davranış örüntüleri en az 15 yaşından beri bulunmalıdır. İtkisellik, ileriyi planlayamama, asabi tavırlar, sürekli sorumsuzluk ve pişmanlık duymama hali de antisosyal kişilik bozukluğu ölçütlerindendir. Yasaları çiğneme özelliklerinden dolayı sıklıkla adli olaylara karışırlar.

http://www.antalyapsikiyatri.com/psikoterapist-emine-filiz-uluhan/antisosyal-kisilik-bozuklugu-ve-psikopati
0 /