ugaritçe

Seyyah
Suriye'deki "Ras Shamra" köyünün 1928 yılında rastlantı sonucu bulunan tarihi kalıntılar ile ugarit krallığının çokça izine ulaşıldı. Bulunan yazıtlar üzerindeki alfabeye ugarit alfabesi, lehçeye de ugaritçe denildi. Aslında ugaritçe ile İbranice, ârâmice ve fenikece birbiriyle akraba olan dillerdir. Fakat ugaritçe'de, Fenike alfabesinin izlerini daha çok görmek mümkündür.