türkiye'deki dindarların ateist algısı

Romantik faşist 😎
Gerçekten oldukça farklı bir tablodur. Çoğu dindar kafasında bir darwin-ateizm-evrim üçgeni kurmuş, bunların dışına çıkamıyor. Ateizmi bir din, darwin'i de bu dinin kurucusu falan zannediyor. Darwin'in ateist bile olmamasını bir kenara bırakırsak bu oldukça cahilce bir sanrıdır. Ne evrim ne de ateizm darwin ile var olmuş değildir.

Yine bu tip insanlar ateistlerin islam hakkında bilgisi olmadığını zannederler. Halbuki ateistlerin dinleri ve onların kutsal kitaplarını çoğu inanırından daha iyi bildiği bir gerçektir.

Said-i nursi gibi cahil bir kürdün saçma sapan fikirleriyle ateizmi çürüttüklerini zanneden ve bu şekilde kendilerini tatmin eden mallar da mevcuttur. Yıllardır "bir iğne bile kendi kendine oluşamazken..." ya da pilot kalem gibi çocukça argümanları pişirip pişirip önümüze koyuyorlar. Yıllardır hiç gelişemiyorlar.

Ateistlerin ilgi çekme isteği ve özentilikten dolayı ateist olduğunu iddia eden tipler de mevcuttur. Bilakis ülkemizde çoğu ateist, ateist olduğunu bile açıklayamamaktadır.