tez hazırlamak

alanguva
Çalışmamı "escortların gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı" Üzerine yapmıştım. Okulumu en iyi şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu yüzden dekan beni tebrik bile etmişti... Hey gidi hey. Harcanıyorum.