tatlı su kemalizmi

kırgız balası
CHP'yi işgal etmiştir. Genelde kılıçdar önderliğindeki cehape kadrosu,sosyalistler,sosyal demokratlar ve kürtçülerde görülür. Bunlar Atatürk'ün işine gelen yanlarını kabul ederken işine gelmediği an Atatürk'ü redderler. Sahte Atatürkçülüktür zira Atatürkçülük radikaldir ve otoriterdir.