tatlı su kemalizmi

radikal kemalizm
Atatürk düşmanlarına karşı ılımlı, kemalizme aykırı görüşlere kayan sahte bir kemalizm anlayışıdır. Bugünkü chp yönetimi ve chp'liler buna en güzel örnektir.
kırgız balası
CHP'yi işgal etmiştir. Genelde kılıçdar önderliğindeki cehape kadrosu,sosyalistler,sosyal demokratlar ve kürtçülerde görülür. Bunlar Atatürk'ün işine gelen yanlarını kabul ederken işine gelmediği an Atatürk'ü redderler. Sahte Atatürkçülüktür zira Atatürkçülük radikaldir ve otoriterdir.
-->