tanrı yolu uzaktır biraz sıkı giyin

Seyyah
atsız ata'nın bütün Türk gençliğine isimli şiirinde geçen ifade ile; aslında varılacak olan hedefin zorluğuna, zorlukla olan kastın ise ulviliğine işaret etmekti.

"yüz paralık kurşunla gider 'hayat' dediğin;
'Tanrı yolu' uzaktır; erken kalk sıkı giyin.
Yazık, bütün ömrünce o kadar özlediğin
Güzel Kızıl Elma'na varmadan öleceksin."


(ukde: aygız ayzit)