süleyman çakır aforizmaları

depulteron
Racona göre yaşayıp kalleşçe öldürülmüş istanbul sefiri ağır abimizin tetiğe basmadan can alan sözleridir.
"Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız."