stresör

namütenahi
strese neden olan ve stres durumunu arttıran bir ajan, faktör ya da organizmanın uyumunu gerektiren durumlardır.

stresörler farklı kişileri farklı etkiler. bu farklılık stresörden kaynaklanır.

örneğin güçlü fakat kısa süreli strese, az etkili fakat kronik bir durumun yaratacağı stresden daha iyi uyum sağlanır. çünkü kronik stres sürekli uyum gerektirir.

kişide fizyolojik ve psikolojik değişikliklere neden olur ve kişi diğer stresörlerle kolaylıkla zedelenebilir.

stresöre farklı reaksiyon verme, bireyin gücü ve sınırlılığından kaynaklanır. bu konuda bireyin geçmiş deneyimleri ve aile yapısı etkilidir.

stresöre farklı reaksiyon verme birey için bazı stresörlerin daha önemli oluşundan kaynaklanır.

bu durum bireyin aile yapısına, çevresine ve bireyin değer yargılarına bağlıdır. örneğin çocuğun okuldaki başarısızlığı ya da hastalığı toplumun her kesiminde aynı etkiyi yaratmayabilir.

son olarak stresör hangi yapıda olursa olsun bireyi etkisi altına alabilir.