sosyal statü

harmonia🛡️
Toplum nezdinde kişiye uygun görülen nesnel mevki ya da pozisyondur. Kişinin mesleği, eğitim ve gelir düzeyi bu pozisyon üzerinde etkilidir.

Çoğunlukla inkar edilse de toplum içerisinde olmayan eşitsizliğin en önemli sembolüdür. Özellikle gelir düzeyinin çok etkili olduğu bu kavramın peşinde olan bir güruh hayatlarını statü sembolü haline gelen maddi şeyleri almaya çabalarayarak harcarlar. Ayrıca ne yaparsanız yapın toplumun belirleyeceği bu rolle birlikte kişi hem çeşitli haklara hem de sorumluluklara sahip olur.
owl
Gelir makam vs ile ölçülmesine karşı olduğum tamamen eğitim seviyesi günlük yaşam tarzını toplum içinde “oturması kalkması konuşması” dediğimiz şeyler ile ele alınmalıdır.
-->