sokrates öncesi yunan felsefesi

bughra
sokrates öncesi yunan felsefesi
altaysozluk.com/foto

sokrates öncesi yunan felsefesi
altaysozluk.com/foto

sokrates öncesi yunan felsefesi doğayı, teolojiyi, mitolojiyi, metafiziği ve matematiği ele alır. iyonya'daki milet okulu ve efes okulu doğa felsefesini, italya'nın güneyinde pisagorculuk matematiği,elea okulu ise metafiziği ele almıştır. bu okullar dışında çoğulculuk okulu, Abdera okulu (atomculuk), bir de "laf sokma sanatında usta" sofistler vardır.