shigellosis

namütenahi
etkeni shigella olan, genellikle ince ve kalın bağırsak arasında karakterize olan hastalıktır.

bakteri kana nadiren geçer; geçtiği anda toksik etkisini göstermeye başlar.

shigellosis; basilli dizanteri dediğimiz durumdur. hastalık oluşmaya başlayınca kanama ve nekroz görülebilir, ülserasyon da mevcuttur.

hastalığın inkübasyon zamanı 1- 5 gün arasındadır. hastalık aniden ve çok sıkı bir karın ağrısı ile başlar. onu takiben diyare ve yüksek ateş ortaya çıkar. diyare çok az ve tamamen sıvı kompundadır. kan ve mukus ile dışkılama mevcuttur.

laboratuvarda tanısında öncelikle gaita incelenir. aşırı miktarda lökosit fazlalığı bu duruma işaret eder.

kültür testleri de bu durum için oldukça önemlidir.

tedavisinde genellikle antibiyotik kullanımı önerilir. ve mutlaka sıvı tüketimi yapılmalıdır.