shigella

namütenahi
gram (-) , fakültatif anaerob, hareketsiz gibi özelliklere sahip olan bakteri türüdür.

kendi arasında 4 sınıfa ayrılır.

- shigella dysenyeriae
- shigella flexneri
- shigella boydii
- shigella sonnei

bu dört grubun ayrımı somatik antijenler incelenerek yapılır.

bu bakteri türü insan dışkısı ile geçmediği sürece toprak ve suda asla bulunmaz.

hastalığın en önemli sebebi hijyendir.

insandan insana el teması ve aynı yiyeceği yeme, aynı kaşık, çatal v.d ile yeme yoluyla çok kolay bulaşır. shigella türlerinin hepsi glukoz fermente edip asit üretirler . tip 4: shigella sonnei laktoz da fermente edebilir.

en önemlisi shigellosis etkeni olan tip 1 : shigella dysenyeriae'dır. oldukça güçlü ve ısıya duyarlıdır.

shigella flexneri; genellikle gıda zehirlenmesi yapan türdür ve ülkemizde en çok görülen shigella türü olarak bilinir. gıda zehirlenmesi sırasında reiter's syndrome'da görülebilir.

shigella sonnei'nin neden olduğu dizanteri oldukça zehirli ve tehlikelidir. fulminan ensefalopati yapar ve bu oldukça zehirlidir. müdahale edilmediği takdirde 48 saat içinde ölümle sonuçlanır.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör