shangdi

kama tarkan kağan
Shangdi (Çince: 上帝; pinyin: Shàngdì) veya Di (帝 Dì), Çincede klasik metinlerin teolojisinde "Yücelik" veya "Yüce Tanrı" anlamında kullanılan bir terimdir. Terim özellikle Shang teolojisinden türetilmiş olup daha sonra Zhou teolojisinde kullanılan Tian terimi ile eşdeğerdir.

Çin halk dininde evrenin mutlak Tanrısı'nı ifade etmek için "Tian" kullanımı yaygın olsa da "Shangdi", bazı felsefe okulları, bazı Konfüçyanizm akımları, Yiguandao gibi bazı Çin kurtuluşçu dinler ve Çin Protestan Hristiyanlığı dahil olmak üzere çeşitli geleneklerde kullanılmaya devam edilmektedir.