şeyh uçmaz müridi uçurur

alpha wolf
"bir kimseye inananlar, onu olduğundan çok üstün görürler, onda olağanüstü değerler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler" anlamına gelen ve bu anlamda kullanılagelen atasözü.
bu başlıktaki tüm girileri gör