şeyh uçmaz müridi uçurur

alpha wolf
"bir kimseye inananlar, onu olduğundan çok üstün görürler, onda olağanüstü değerler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler" anlamına gelen ve bu anlamda kullanılagelen atasözü.
-->