serviks

namütenahi
rahim ağzı diye bilinen uterus'un alt parçası olan bölüm. işlevi ve bulunduğu konum oldukça önemlidir; zira yakalandığı bazı durumlar ölüme dahi yol açabilir.

kendisi yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda olup; mesane ve rektum arasında yer alır. ( konumu uterus için oldukça önemlidir, sabit konumda olmasından dolayı uterus'un pelvis içinde tutup destekler.)

klinik olarak servikste çok önemli iki durum vardır.

daha tehlikeli olan durum; serviks kanseridir. hpv'nin neden olduğu bir durumdur. ilerlediğinde ölümlere yol açacak tehlikededir.

ikincisi ve daha sık görüleni ise; nabothi kisti'dir.

ayrıca servikal poliplerden dolayı sıklıkla lezyon oluşur.