şerif gören

namütenahi
yol ile altın palmiye almış, sinemamızın değerli simgelerinden biridir.

filmlerinde her zaman toplumun kanayan yaralarına değinmiş ve mükemmel eserler ortaya koymuştur. filmlerindeki ana karakter her zaman ezilen diye tabir ettiğimiz, çektiği acıların haddi hesabı olmayan insanlar olmuştur.

toplumcu gerçekçilik akımı filmlerinde dibine kadar hissedilir.


yönetmenlikteki başarısını endişe'ye borçludur. endişe ile hatrı sayılır gişe yapmış ve pek çok ödül kazanmıştır.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör