selahaddin eyyubi

turkuaz beg
Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit'de doğmuştur. Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdır. Kudüs'ü Haçlılardan Hıttin Savaşı'yla 2 Ekim 1187 tarihinde alarak kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirmiştir.
Babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi'nin hizmetinde görevliydi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi'nin kız kardeşidir. Babası Necmeddin Eyyub'unun vali olarak atadığı Baalbek ve Şam'da büyüyen Salaheddin iyi bir din eğitimi aldı. Öklid Geometrisi, Astronomi, Matematik ve Aritmatik konularında ve Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh (İslam hukuku), tarih öğrendi, Şam'daki Dar'ul-Hadis'den (Hadis Üniversitesi) mezun oldu.

Selahaddin Eyyubi'nin kardeşlerinin isimlerinin:
Turanşah,
Tuğtekin,
Böri,
Şahinşah ve
Adil Ebu Bekir dir.. Bu isimlerin coğunlukla ve hatta bazıları sadece Türklerin kullandıkları isimleridir.

Çocukları;
Selahaddin Eyyubi'nin 17 oğlu ve bir kızı olmuştur. Eyyûbîlerin tarihçisi İbn Kesir'in eserinde verilen bilgilere göre günümüze gelen çocuklarının isimleri şunlardır.

Efdal Nureddin Ebu Hasan Ali (d.y. Mısır),(d.Haziran 1170 - ö. Haziran 1225) Eyyubiler Şam Emiri (1193-1196)
Aziz İmadeddin Ebu´l Feth Osman (d.y. Mısır),(d.Ocak 1172 - ö. Kasım 1198) Eyyubiler Mısır Sultanı (1193-1198)
Zafir Muzaffereddin Ebu´l Abbas Hızır (d.y. Mısır),(d.Nisan 1173)
Zahir Gıyaseddin Ebu Mansur Gazi (d.y. Mısır),(d.Nisan 1173 - ö. Ekim 1216) Eyyubiler Halep Emiri (1193-1216)
Aziz Fethettin Ebu Yakub îshak (d.y. Dımaşk),(d.1174)
Necmeddin Ebu´l Feth Mesud (d.y. Dımaşk),(d.1175)
Ağar Şerefeddin Ebu Yusuf Yakub (d.y. Mısır),(d.1176)
Zahir Mücireddin Ebu Süleyman Davud (d.y. Mısır),(d.1177)
Muzaffer Kutbeddin Ebu´l Fadl Musa (d.y. Mısır),(d.1177)
Eşref Muizzeddin Ebu Abdullah Muhammed(d.y. Şam),(d.1179)
Muhsin Zahireddin Ebu´l Abbas Ahmed (d.y. Mısır),(d.1181)
Muazzam Fahreddin Ebu Mansur Turanşah (d.y. Mısır),(d.Temmuz 1181 - ö.1260)
Galib Nusayreddin Ebu´l Feth Melikşah (d.y. Şam),(d.1182)
Rükneddin Ebu Said Eyyûb (d.y. Şam),(d.1182)
Mansur Ebu Bekir (d.y. Harran),(d.1193)
Nusayreddin Mervan (d.y. Şam),(d.1193)
Şadî (d.y. Şam),(d.1193)
Munise: Kocası, Amcasının oğlu Melik Kamil bin Adil'le evlendi.

SİZE VE TARİHÇİLERE KESİN BİR BİLGİ VEREYİM: SELAHADDİN EYYUBİ HAZRETLERİ VE ONUN NESLİ ASLINDA TÜRKLERLE KÜRTLERİN TAM BİR KARIŞIMI OLAN; KİMİNE GÖRE KÜRT, KİMİNE GÖRE DE TÜRK OLAN VE ASLINDA HER İKİ İDDiANINDA DOĞRU OLDUĞU BİR NESİLDİR. YANİ SELAHADDİN EYYUBİ HEM TÜRKTÜR, HEMDE KÜRTTÜR.

TAa BİN YIL ÖNCEDEN BİLE BU KADAR KAYNAŞMIŞ BİR TOPLUMU BİRBİRİNİ YİYEN İKİ TOPLUM HALİNE NASIL GETİRDİLER BENCE ARTIK BUNA biraz KAFA YORMAK LAZIM !!!
kıpçak bey
ailesinin kökeni yemen araplarına dayanan bir hükumdardır.

bu aile daha sonra o dönem yaşadığı basra'dan azerbaycan'a göç etmiş, bölgedeki kürt aşiretlerinin etkisiyle kürtleşmişlerdir. daha sonra suriye'deki selçuklu atabeyi, türk sultanı nureddin zengi'nin çağrısına uyan babası, suriye'ye göçtü. önceleri kürt toplumunun içinde kürtleşen bu arap kökenli aile, şam'a yerleştikten sonra da türklerin arasında türkleşti. yani selahaddin eyyubi'nin soyu ve ailesi, önce kürtleşen, sonra da türkleşen yemen araplarına dayanır. bunda ailesinin yaşadığı çevre, içinde bulunduğu toplum etkili olmuştur. selahaddin eyyubi'nin kardeşlerinin isimlerinin turanşah, tuğtekin, böri, şahinşah ve adil ebu bekir olması da bu yemen arabı kökenli ailenin sonradan türkleştiğinin göstergesidir.
kama tarkan kağan
soyu aslen arap kökenli olup önce kürtleşmiş sonrada türkleşmiştir. kardeşlerinin ismi türkçe ve arapça kökenlidir. bağlılığı türk olan zengi'yedir. kurduğu devletin yönetimi türklere ait halkı arap, Kıpti ve kısmi olarak Türklerden oluşurdu. kendisinin kurduğu devlet yıkıldıktan sonra da Ed devlet üt türkiyye adı ile memlükler kurulmuştur.

kendisine kürt demek ziya gökalp'e kürt milliyetçisiydi demekle aynı şey.

türkleşmiş olduğunu kabul etmeyip kökenlerine bakacaksak neden arap değilde kürt diyoruz oda ayrı bir soru işareti.