sanat sanat içindir

namütenahi
eklektizm'in öncüsü olan victor cousin tarafından ortaya atılan düşüncedir.

cousin'a göre bu düşüncenin merkezinde estetik vardır. estetik açıdan güzel olarak nitelendirilmeyen hiçbir eserin sanat eseri olmayacağını iddia etmiştir.

sanat elbette güzel olandır fakat ona göre sanat güzellikten başka hiçbir şeyi ifade etmeyendir.

tabi karl marx ilerleyen zamanlarda onun görüşlerini çürütecek tezler ortaya atmış, sanatın toplumsal ve ideolojik olarak yaptığı etkileri anlatmıştır.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör