romanesk

tacam
Karolenj dönemini izleyen ve Gotik'e geçişi sağlayan dönem.

Bu dönem mimarisinde kitlesel görünüm, ağır bir taş işçiliği ve kaba oranlar dikkati çeker.
namütenahi
roma benzeri anlamına gelen sanat terimidir.

avrupa'nın ve daha çok bizans sanatının roma'ya en çok özendiği yıllar olan 1000- 1200 yılları arasında verilen sanat eserlerinin romanesk olduğu söylenebilir.