radikal dincilik

alpha wolf
dinsel bazlı esas kurallara geri dönme isteğiyle kendini belli eden ve bu kurallara katı bir biçimde bağlı olan, diğer görüşlere karşı hoşgörüsüz olan laiklik karşıtı dinsel akım veya bakış açısı, kökten dincilik, fundamentalizm.
4
kırgız balası
Eğer dinler barış,sevgi vs. şeyleri emrediyorsa ne için en dindar insanlar aynı zamanda en çağdaş ve etiğe bağlı insanlar olmuyorlar? ve insan inandığı dini samimi olarak bükmeden destekleyen bireylere nasıl nefret duyabilir? duyuyorsa gerçekten o dinden midir yoksa içten içe dininin gerici ortaçağ metodları olduğunu bilir mi? Sorularını sorduran gerici topluluklardır.