polinezya

kama tarkan kağan
ilk insanlar m.ö 33.000 yılında avustralya kıtasına ve yeni gine'ye ayak bastılar. burada gelişip, üreyerek yakın civar adalara ulaştılar.

polinezya adı verilen ; yeni zelanda ve çevresindeki adalara ise ilk kez ms. 1000 yılında ayak bastılar.
polinezya adası ; çeşitli coğrafi farklılıklar taşıyan irili ufaklı birçok adadan oluşur. adaların kimisinde tarım yapılır, kimisinde ise balıkçılık...
sulama, tarım, balıkçılık, madencilik... yönlerinden farklı imkanlara sahiptir.
tarıma en elverişli ada hawaii olduğundan, buraya yerleşen insanlar diğer adalara yerleşenlere kıyasla hızlı bir gelişme göstermişler ; siyasal örgütlenmelerini, bürokratik yapıyı kurmuşlardır ve diğer adaları da hükümleri altına almışlardır...

coğrafyanın ; medeniyetlerin gelişimine olan katkısını polinezya örneğinde görebiliyoruz.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör