parkinson

a grubu beta hemolitik streptokok
beynin kortexinden striatum'a uyarıcı olarak kolinerjik liflerle asetil kolin gelirken, inhibitör olarak gaba gelir.

substantia nigra'dan da dopamin salgılanır nigrostrial yoldan uyarıcı olarak.

asetil kolin ve gaba üreten nöronlarda presinaptik d2 reseptörü vardır. bu reseptörler otoreseptördür. yani dopamin bağlanması sonucu asetil kolin ve gaba salınımı azalır.

dopamin azalması asetil kolin ve gaba'nın salınmasını artırır.
asetil kolin artınca tremor, gaba artınca hipokinezi oluşturur ve bu durum vücut kaslarında sürekli olarak istemsiz kasılma hareketleri başlamasına yol açar.

tedavisinde ya dopamin artırılmalı ya da asetil kolin azaltmalıldır.
hastalara b6 vitamini verilmemelidir.