paralel

altay
Birbirine eşit uzaklıktaki doğrular olup dünyayı kuzeyden başlayarak güney kutba doğru çizen bilimsel çalışmalar amacı kullanılan temsili cizgilerdir.
-->