öd tengri

a shih na
türk mitolojisinde zaman tanrısına verilen isim. orhon yazıtlarını ilk okuyanlar, öd tengriyi bilmiyorlardı. bu sebeple kül tigin yazıtını çevirirken, tengri zamana hükmeder yahut zamanı tengri yaşar şeklinde aktarmışlardır.

ayrıca öd tengri, minusinsk ve altın köl'deki metinlerde de karşımıza çıkar.

(bkz:öd tengri yasar kişi oglı kop ölgli törümiş)

alakalı bir diğer başlık: (bkz:ödlek)