nesne ilişkileri kuramı

serapis
Bebekler, küçük çocuklar için nesne en yakınındaki kişinin, çoğunlukla da anne ya da babanın sembol olan tasarımıdır. Çocuk bir içe yansıtma süreciyle yaşamındaki önemli insanları imgeler ve anılar yoluyla kendi kişiliğine katar. Örneğin, cezalandırıcı ve anlayış göstermeyen bir baba imgesini içselleştiren çocuk sert bir özeleştirici yapıya sahip olabilir. İçselleştirilen farklı nesneler çatışan özelliklere sahipse psikopatoloji kaçınılmazdır. Yani bu özellik örnek alıp uygulama olarak psikolojik bir durumdur.
-->