nesimi

muhadarat
14. yüzyılda yaşamış azerbaycan türkü divan şairi, sıklıkla kul nesimi ile karıştırılır.

Hurufilik inancını benimsemiştir. (Hurufilik, dini metinlerdeki düz anlamın arkasında harf, kelime, cümle sayı ve dizilimlerinden farklı anlamlar çıkarmayı içeren bir inanç akımıdır.)
mutasavvıf olan şair görüşlerinden ötürü alim tabakadan tepki görmüştür. şiirleriyle tanındığı anadolu'da hoş karşılanmamıştır.(anadolu'nun aksine orta asya'da değer verilen bir şahıs olduğu söylenir.)
ulema çevrenin hakkında ölüm fetvası vermesi üzerine derisi yüzülerek öldürülmüştür.

"arab nutku tutulmuştur dilinden
seni kimdir diyen kim türkmensin"

dizelerinde, araplardan iyi arapça konuşuyorsunuz diyerek araplaşan türkmenleri eleştirmiş.