mitracılık

kama tarkan kağan
Hindistan-iran temelli bir din, mitra bu dinde ışığın tanrısı veya dünya ile cennet arasındaki bir ışık hüzmesidir.

Vakti zamanında romalı askerler arasında bir hayli popüler olmuştur. hatta o dönem bir roma eyaleti olan britanya'da bile mitracılık dinine ait izler bulunmuştur. en son pontus yöresinde hristiyanlık trabzon üzerinden yayılırken tüm mitra tapınakları yıkılmış ve kiliseye çevrilmiştir.

Günümüzde haç, ekmek ve şarap gibi gelenekler hıristiyanlığa mitracılıktan geçmiştir.
kama tarkan kağan
Mitraizm inancına ait, dünyanın en büyük mağara tapınağı Gaziantep-Dülük'tedir. İşin ilginç yanı tapınakta açıklayıcı bir bilgi bulunmaması. Ziyaret edenlerin çoğu, sıradan bir mağara gezdiklerini sanıyorlar. Roma askerlerinin çok büyük bir kısmı bu inancın üyesiydi (tabi Romalıların inandığı mitraizm esas olandan bayağı bir farklı). Konstantin, hristiyanlık yerine, mitraizmi devlet dini olarak seçseydi belki de bu mağara en önemli kutsallardan biri olacak zaten askerleri mitracı olan Roma'nın halkı da bu dine inanacak ve karşımızda mitraizm'e inanan bir Avrupa toplumu olacaktı.