marksizm eleştirisi

hilkat garibesi
Marx'ın düşüncelerini içermekte birlikte karşıt görüşleri dile getirir.
Bunlardan bir tanesi ''Marksizm özünde deterministtir ve değişmez yasalara dayanır.'' İken bir başka eleştiri de ''Marksizm indirgemecidir ve her tarihsel olgunun ekonomik belirlenimle açıklanabileceğini savunur.'' Şeklinde olabilir.
bu başlıktaki tüm girileri gör