liberal çiftlik

namütenahi
george orwell eseri olan animal farm'dan esinlenerek yazılmış, bir uğur mumcu eseridir.

mumcu o dönem ülkemizde yerleşmeye çalışmaya çalışan liberal sistemi çok güzel bir dille eleştirmiştir.


giriş kısmındaki şu diyalog ile zaten sizi sıkmadan okutur kendini:

"bir gün gazeteci dostum ahmet tan ile konuşuyordum. konu, serbest piyasa ekonomisiydi. ben, ekonominin pek de serbest olmadığını anlatıyor, siyasette liberalliğin ise hiç söz konusu edilemeyeceğini söylüyordum.

tan, yorumunu yaptı;

ekonomi serbest, siyaset greko-romen!

günümüze denk düşen en uygun tanım buydu.
muhafazakârlık, muhafaza ve kâr hecelerinden oluşuyordu, özal, al hecesi ile bitiyordu. muhafazakâr ile özal'ı altalta yazıp, son heceleri
ayırıyorduk, «kâr-al» çıkıyordu. milliyetçi ve muhafazakâr düzenimizin özeti bu iki hecede saklıydı sanki.

güleriz ağlanacak halimize derler ya; işte ağlanacak halimize biraz da gülmek istedim. bu kitap bu çaba ile oluştu. ekonomide serbesttik; siyasette greko-romen. ama hep tuş oluyorduk, tuş..

gelin hep beraber şu liberal çiftliğin kapısını tıklatalım.

buyurun girin... "