legends of the dark knight

kama tarkan kağan
1989 tarihinde dennis o'neil tarafından yazılmış batman serisi 2007 ye kadar devam etmiştir. akılda kalıcı batman hikâyelerinin bir çoğu bu seri bünyesinden çıkmıştır.