kürt diye bir şeyin olmadığı gerçeği

radikal kemalizm
Kürt kimliği tamamen son yüzyıllarda emperyalist amaçlar doğrultusunda yaratılmış yapay bir kimliktir. Tarihte kürt diye bir ulus, millet ya da ırk yoktur. Kürt denilen insanlar aslında sünni farslar, kürtçe denilen dil de farsçanın ilkel bir lehçesidir.

5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu iddia edilen sözde bir ulusun bu kadar süre içerisinde tek bir devlet bile kuramamasının başka mantıklı bir izahı yoktur.
kama tarkan kağan
Tarihi anlamda cevap vermek gerekirse kürtçe farsça gibi irani dillerden biridir lakin farsça güneybatı irani dillerden biriyken kürtçe kuzeybatı irani dildir (kuzeybatı irani dillere zazaki,gilaki,mazenderan,gorani,tat,beluç ve taliş ayrıca kuzeybatı irani olup günümüzde konuşulmayan diller medce ve partcadır) bu kuzeybatı irani toplumlardan medler ve partlar geçmişte devlet kurabilmiş lakin günümüzde herhangi bir devamı olmayan irani topluluklardır (gilan ve mazenderan gibi iranilerin medlerin devamı olduğu iddia edilmektedir aynı şekilde zazaların da partlardan geldigi iddia edilse de kesin olarak kanıtlanamamıştır) devlet kurabilen kuzeybatı irani kavimlerden örnek vermek gerekirse deylemlerin zazaların atası olduğu kesin gibi olup büveyhi,salari gibi emirlikler kurmuşlardır

Neyse toparlamak gerekirse kürtler vardır m.s 800 lerde arap kaynaklarında geçer lakin bu etnik bir isimlendirmeden ziyade tüm dağlı ve göçebe toplulukların ortak adı olmuştur yani iran kökenliler harici hint kökenli çingeneler de kürt (ekrad) olarak zikredilmiştir bundan öncesine dair kürtlerin varlığına işaret eden somut bir delil yoktur ve herhangi bir şekilde büyük bir örgütlenme gösterememiş sadece belli bir yeri yöneten ve diğer büyük hanedanlara bağlı (osmanlı,safevi,abbasi,emevi,raşidun,selçuklu vs. Gibi) ufak aşiret beylikleri kurmuşlardır 5000 yıllık tarih içerisinde gutileri sadece isim benzerliği ile kürdi kelimesinden yola çıkarak kürt yapmaya çalışana da söylemek gereklidir ki gutilerin diline dair hiçbir veri yoktur sağolsun gutiler yönetimi sümer ve akad topraklarında ele alınca da akadca,sümerce ve elamca kullanmışlardır lakin akademisyenlerin bir çoğuna göre irani bir halk olmayan lakin hint-avrupalı bir kavim olan toharların (uygur bölgesinde yaşamış eski bir hint-avrupa kavmi) bir uzantısı olmaları kuvvetle muhtemel.
boztorgay
Ezberlenmiş sorulara ezberi bozan yanıtlar verilince acz ve komedi ortaya çıkar. Trajedi ile komedinin birbirinin içinde gizlendiği bu durumlarda "gülsem mi ağlasam mı bilemedim" denilir. Bu bağlamda "Kürt diye bir şey yok" diyenlere kendilerine şu soruyu sormalarını salık veririm. "İnsan denen varlık nedir?"

Gerçek diye ortaya sunulanların çoğu öznel yargılardır. Yani kişilere, toplumlara, zamana ve mekana göre değişir. Oysa Gerçek şöyle olmalıdır Der isa; sizi özgürleştirmelidir. Sizi özgürleştirmeyen hiçbir şey gerçek değildir ya da sadece gerçek sizi özgür kılar. Şimdi düşünün Kürt diye bir şeyin olmadığı yargısı ya da vargısı sizi özgürleştirip özgünleştiriyor mu? Yoksa aksine beyninizden başlayıp iliklerinize kadar tutsaklığın pençesinde misiniz?
-->