korku ve titreme

namütenahi
soren kierkegaard'ın ibrahim ve ishak'ın tanrıya adak olayından yola çıkarak; din etiği ve ahlakı üzerindeki düşüncelerini yazdığı kitabıdır.

bilirsiniz ki kendisi birey olgusuna oldukça önem vermiş bir teolog ve filozoftur. defalarca farklı isimlerde farklı eserler yazmıştır. bu eseri de johannes de silentio ismiyle yazmıştır.

kierkegaard bu eserinde felsefesinin özünü okurlarıyla paylaşmıştır. tanrıya ulaşılabilecek ve onun emirlerini yerine en güzel şekilde getirebilecek yolları sıralamıştır. bir peygamberin oğlunu kurban etmesi sadece süstür. asıl önemli olan inancın ve bağlılığın gücüdür. ibrahim'de burada imanının gücünü tanrısına göstermiştir.


"göze görünen, maddi dünyadan alınmış eski bir özdeyişte şöyle denir: " ekmeği çalışan kazanır." ne tuhaftır ki bu özdeyiş kendine en yakın olan dünyaya uymaz, zira dış dünya kusur kuralına tabidir ve bu tekrarlanır gider; öyle ki çalışmayan kişi de bu dünyada ekmeğini hep kazanır, hatta pinekleyen kişi çalışandan daha da fazla kazanır."