#Türk tarihi

devrim arabaları

sahzaman
1961 yılında Yüksek Mühendis Emin BOZOĞLU yönetiminde 20 kişilik bir mühendis ekibinin büyük bir özveriyle 4,5 ayda ürettikleri, motor bloğundan kaportasına kadar yüzde yüz yerli tek otomobilimizdir.

altaysozluk.com/foto
“Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipinin geliştirilmesi" talebi ile ulaştırma bakanlığı tarafından 16 haziran 1961 günü, ekipten 29 Ekim kutlamalarında dönemin cumhurbaşkanı cemal gürsel'i meclisten Anıtkabir'e kadar taşıması ve paşanın da o gün otomobillerin çalışır halini görmesi için 4,5 ay gibi bir sürede üretimin bitirilmesi istenmiştir.

Nitekim iki adet devrim arabası üretilmiş, birinin boyası yetişmediği için ankara'ya tren ile sevk edilirken yolda vagonun içinde boyanmıştır. Güvenlik sebebi ile vagona yakıtlı alınmayınca depoları boşaltılmış ve Ankara'ya gelindiğinde trenden indirilirken yalnızca manevraya yetecek kadar (birkaç litre) benzin depolarına doldurulmuştur. 29 Ekim sabahı meclise giderken yol üstünde benzin almak planlanmış fakat sabah araçları gardan meclise götüren ekip üyelerinin depoların boşaltıldığından bile haberleri yoktur.

29 Ekim sabahı cemal gürsel deposundaki az miktar benzin ile meclise gelen araçlardan birine biner ve araç 100 metre sonra boğularak stop eder. Paşa direksiyondaki mühendise sebebini sorar ve o da benzinin bittiğini söyler.

Paşa diğer devrim arabası ile tüm programı boyunca taşınır fakat 29 Ekim programı sonunda mühendislere "Batı kafasıyla otomobil yaptınız ama, doğu kafasıyla benzin ikmalini unuttunuz." der.

Böylece imkansızı başaran Türk mühendislerinin tüm emekleri ve ülkemiz sanayisinin yıllar içinde gelebileceği potansiyel gelişmişlik düzeyi rafa kaldırılır.

uygur

alpha wolf
orta asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan, yazılı sanat yapıtları bırakmış olan türk ulusu veya bu ulustan kimse. kısaca soydaşlarımızdır.

muazzez ilmiye çığ

alpha wolf
sümeroloji ile ilgilenen, tarihçi ve bilim insanı olan pek önemli, pek değerli ve pek saygın cumhuriyet kadınıdır. ayrıca "bereket kültü ve mabet fahişeliği", "vatandaşlık tepkilerim", "kur'an, incil ve tevrat'ın sümer'deki kökeni", "gilgameş - tarihte ilk kral kahraman", "inanna'nın aşkı - sümer'de inanç ve kutsal evlenme", "orta doğu uygarlık mirası" ve "sümerlilerde tufan - tufan'da türkler" gibi kitapların yazarıdır.

muazzez hanım, köken itibarıyla kırım türklerinden olup babası kırım'dan amasya / merzifon'a, annesi ise kırım'dan bursa'ya göç etmiştir. ailesi izmir'deyken, 15 mayıs 1919 tarihinde meydana gelen izmir'in işgali ardından daha güvenli bir yer olan çorum'a yerleşmiştir. ayrıyeten bugün doğum günü olan muteber kişiliktir, cumhuriyet çınarıdır! doğum gününün kutlu olmasını en içten dileklerimizle canıgönülden dileriz. tanrı kendisine uzun ömürler bahşetsin.

irad-ı cedit

real asociedad
sultan iii. selim zamanında kurulan ve nizam-ı cedid ismiyle anılan orduya kaynak sağlayan hazine. 1793 senesine kurulmuş, iii. selim'in tahttan indirilmesi ve nizam-ı cedid ordusunun dağılmasıyla ortadan kalkmıştır.

istanbul'un fethi

real asociedad
ikinci mehmed tarafından 29 mayıs 1453'te gerçekleştirilen fetih.

nedenleri:

-doğu roma'nın sık sık osmanlı şehzadelerini ve türk beyliklerini osmanlı devleti üzerine kışkırtması.

-istanbul'un doğu roma'nın elinde olmasının osmanlı toprak bütünlüğünü bozması.

-doğu roma'nın sürekli haçlıları osmanlı devleti'ne karşı kışkırtması.

-osmanlı devleti'ni fetihlere çıktığında arkasında bir tehdit bırakmak istememesi.

-karadeniz ticaret yolunun ve boğazların kontrolünün ele geçirilmek istenmesi.


osmanlı'nın hazırlıkları:

-batı'dan gelecek yardımları engellemek için balkanlar'da ordu bekletildi.

-boğazdan gelecek yardımları önlemek için rumeli hisarı yapıldı.

-surları yıkmak için şahi adı verilen büyük toplar döküldü.

-surlara yaklaşmak ve tırmanmak için yürüyen kuleler yapıldı.

-şehri denizden kuşatmak için büyük bir donanma hazırlandı.

-yetmiş iki parça gemi, bir gecede haliç'e indirildi.

-anadolu ve balkanlar'daki devletlerle barış yapıldı.

doğu roma'nın aldığı önlemler:

-zayıf surlar tamir edildi.

-haliç'in girişe zincir gerildi.

-haçlılardan yardım istendi.

tüm hazırlıklardan sonra 6 nisan 1453'te kuşatma başladı. toplar surlarda gedikler açmaya başlayınca ordu surların arkasına geçti. elli üç günlük kuşatmadan sonra istanbul 29 mayıs 1453 tarihinde fethedildi.

fethin türk tarihi açısından sonuçları:

-istanbul başkent yapıldı.

-osmanlı devleti'nde toprak bütünlüğü sağlandı.

-marmara ve karadeniz'den geçen ticaret yolları osmanlı'ya geçti.

- ikinci mehmed, "fatih" unvanını aldı.

dünya tarihi açısından sonuçları:

-doğu roma imparatorluğu yıkıldı.

-ortaçağ sona erdi, yeniçağ başladı.

-istanbul'un fethi ile surların top ile yıkılabileceği anlaşıldı. bunun sonucunda yüksek surları olan kalelere sahip feodal beylikler yıkılmaya başlandı.

-istanbul'dan giden bilim insanları, avrupa'da rönesans ve reform hareketlerinin başlamasına sebep oldu.

ikinci murad

real asociedad
ikinci murad (saltanatı: 1421-1451)

osmanlı devleti'nin altıncı hükümdarıdır.

-anadolu'da düzeni sağladı. bundan sonra macarlar'la 1444 yılında edirne-segedin antlaşması'nı imzaladı. ardından tahtı oğlu mehmed'e bıraktı. avrupalı devletler antlaşmayı bozunca devlet erkanı ve oğlunun ısrarıyla tekrar tahta geçti.

-1444 yılında varna savaşı'nda haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

-1448 yılında ikinci kosova savaşı'nda intikam isteyen haçlıları, tekrar mağlup etti. bu savaş ile avrupalıların türkler'i balkanlardan atma ümidi kalmadı.

birinci mehmed

real asociedad
birinci mehmed veya çelebi mehmed (saltanatı: 1413-1421)

osmanlı devleti'nin beşinci hükümdarı.

-birinci bayezid'in oğulları arasında taht mücadelesini kazanan şehzadedir.

-fetret (hükümdarsızlık) devri'ne son vererek devlette düzeni sağladı.

-osmanlı devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilir.

-bu dönemde, osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı, venedik'le yapılmıştır. (1416)

-amcası tarafından çıkartılan "düzmece mustafa isyanı" bastırıldı.

-ankara savaşı ve fetret devri'nde kaybedilen toprakların bir kısmı yeniden kazanıldı.

birinci bayezid

real asociedad
birinci bayezid veya yıldırım bayezid (saltanatı: 1389-1402)

osmanlı devleti'nin dördüncü hükümdarı.

-istanbul'u kuşatan ilk osmanlı hükümdarıdır.

-istanbul'u kurtarmak için gelen haçlıları niğbolu savaşı'nda mağlup etti. (1396)

-anadolu'da türk siyasi birliği sağladı.

-anadolu hisarı yaptırıldı.

-timur ile 1402 yılında yaptığı ankara savaşı'nı kaybetti ve esir düştü. osmanlı devleti, bu savaştan sonra on bir yıl süren fetret (hükümdarsızlık) dönemine girdi.

-tavsiye-

ankara savaşı'yla ilgili bir yazı. okunması tavsiye edilir. https://t.co/IdYMzJI23s

-tavsiye-

birinci murad

real asociedad
birinci murad veya murad-ı hüdavendigâr. (saltanatı: 1362-1389)

osmanlı devleti'nin üçüncü hükümdarıdır.

-edirne 1363 yılında fethedilerek başkent yapılmıştır.

-haçlılara karşı sırpsındığı savaşı kazanıldı. (1364)

-germiyanoğulları'ndan çeyiz yoluyla kütahya'yı, hamidoğulları'ndan parayla ısparta ve çevresini aldı.

- birinci kosova savaşı'nda haçlıları yendi. (1389) ancak savaş alanında gezerken bir sırp askeri tarafından ağır yaralandı, ardından vefat etti.

ayrıca bu dönemde ilk defa "sultan" unvanı kullanılmıştır, ilk defa tımar sistemi uygulandı.

orhan bey

real asociedad
orhan bey veya orhan gazi. (saltanatı: 1326-1362)

babası osman bey'in vefatından sonra hükümdar olmuştur.

-babasının vasiyeti üzerine bursa'yı fethederek başkent yapmıştır.

-doğu roma ile yaptığı palekanon (maltepe) savaşı'nı kazanarak iznik ve izmit'i topraklarına katmıştır.

-karesioğulları beyliği'ni alarak anadolu siyasi birliğine yönelik ilk hareketi başlatmıştır. osmanlı devleti bu sayede ilk defa donanma sahibi oldu.

-doğu roma imparatorluğu, bulgar ve sırplar tarafından tehdit edilince, osmanlı devleti doğu roma'ya yardım etmiştir. bu yardım karşılığında gelibolu'daki (bkz:çimpe kalesi) alındı. böylece osmanlı, ilk defa rumeli'ye geçti.

-fetihlerin artması ve sınırların gelişmesi üzerine yaya ve müsellem adıyla osmanlı'nın ilk düzenli ordusu kuruldu.

-devlet işlerinde kendisine yardımcı olması için ilk kez vezir tayin etti ve devlet işlerinin görüşüldüğü divan teşkilatı kuruldu.

osman bey

real asociedad
osman bey veya osman gazi. (saltanatı: 1299-1326)

osmanoğulları hanedanlığının kurucusu, osmanlı beyliği'nin ilk hükümdarı.

-karacahisar'ı fethederek doğu roma (bkz:tekfur)larından inegöl, bilecik, yarhisar ve yenişehir'i almıştır. (bilecik'i başkent yapmıştır.)

-ilk osmanlı parasını bastırmıştır.

-doğu roma ile osmanlı arasındaki ilk savaş olan koyunhisar (bafeus) savaşı'nı kazanarak izmit'e kadar olan toprakları almıştır.

osmanlı devleti'nin kuruluşu

real asociedad
osmanlı devleti (1299-1922)

anadolu selçuklu devleti 1243'te moğollarla yapılan (bkz:kösedağ savaşı)'nda yenilmiş ve anadolu'da bulunan türkmen beyleri bağımsız türk beylikleri kurmuşlardır.

bu beyliklerden biri olan osmanlı beyliği'ni kuranlar, oğuzların kayı boyundandır. ertuğrul gazi başkanlığında söğüt ve domaniç'e yerleşmişlerdir. 1299 yılında başa geçen osman bey adına hutbe okutup para bastırarak devletin bağımsızlığı ilân edilmiştir.

kısa sürede büyümesinin sebepleri:
- zayıf ve güçsüz doğu roma'ya komşu olması
-iskan politikası ile fethedilen yerlere türkmenlerin yerleştirilmesi
-balkanlar'da bir siyasi birliğin olmaması
-kuruluş aşamasında diğer türk beylikleri ile uğraşmaması (kardeş kanı dökmemesi)
-doğu roma'ya karşı mücadele etmesi ile diğer gazilerin desteğini alması (cihad ve gaza anlayışıyla.)

tarih yapmak ve tarih yazmak

real asociedad
hangisi daha mühimdir, bilinmez. daha ziyade birbiri olmadan pek de bir ehemmiyeti olmayan mefkumlardır denilebilir. olmayan tarih yazılamaz mı? elbette yazılır ve hâlâ da yazılıyor. ama gerçek "tarih" bir zaman sonra bunların hepsini yok edecektir. (bkz:Gerçeklerin er ya da geç açığa çıkmak gibi iyi bir huyu vardır)

kendi tarihimizi ele alırsak, maalesef tarih yapmak kısmındaki azmimizi tarih yazmakta göstermeyi çok uzun bir zaman boyunca aksattığımız sonucuna varıyoruz. bundan dolayı tarih yazımına da ehemmiyet veren çeşitli (o dönemki) düşmanlarımız tarafından tarihi yazılan bir millet olmuşuz. doğal olarak da bizi kendi perpektiflerinden, yer yer fazlaca karalayarak anlatmışlardır.

sonuç: birbirinden ayrılmaması gereken ikilidir. birisi olmadan diğerinin anlamı azalır.

nevruz

kama tarkan kağan
Türkler,özbekler,tatarlar,türkmenler,gürcüler,farslar,arnavutlar,afganlar,zazalar,kazaklar,uygurlar gibi bir çok toplum tarafından kutlanan bayram artık tek bir topluluğa mal edilemez

Aynı zamanda bir altın orda han'ının adı.

nevruz

ebulaklaka
orta asya ve oralara yakın topluluklarca kutlanan bayram. celali takvimin ilk günüdür ve celali takvim kullanan milletlerin yılbaşısıdır. hatta bugün iranda yılın başıdır ve nevruz olarak kutlanır.

nevruz

altay sözlük
ergenekon, bozkurt, tabiat bayramı olarak da bilinen nevruz, baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışına binaen yılbaşı olarak da kutlanır.

"Yüce Göktanrı'nın ilk defa gürlediği, yağız yer, altmış türlü çiçeklerle ilk defa bezendiği, altmış türlü hayvan sürülerinin ilk defa kişnediği ve melediği zaman sen (Türk'ün Atası) yaradıldın..."

tarih olarak buluşamasak da, gelenek adına atalarımızın bayramıyla buluştuğumuz bugün; nevruz bayramımız kutlu olsun...
-->
0 /