#psikoloji

disosiyatif bozukluk

alpha wolf
ülkemizde sık görülen bir ruhsal bozukluktur. "disosiyatif"in kelime anlamı "çözülme"dir. bu bozukluk çeşitli ruhsal sorunlar veya travmatik olaylarla kişide bilinç, bellek ve kimlik sorunlarının ortaya çıkması anlamına gelir. yani saçma sapan veya farklı biriymiş gibi konuşma veya konuşamama, bayılma, unutkanlık, kim olduğunu bilememe vb. şeklindedir.

depersonalizasyon

alpha wolf
kişilerde başka bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanmayan, yoğun bir biçimde sıkıntıya sebep olan bir veya daha fazla depersonalizasyon dönemleriyle birlikte yaşanan bir bozukluk.

yaşanan olgularda ani ve geçici özellikte bireysel olarak gerçeklik duygusunda değişimler olur. kişi kendi ruhsal süreçlerinden veya bedeninden ayrılma durumuna girer ve bunları dışarıdan üçüncü bir kişi gibi izlemeye başlar.

depersonalizasyonun, nörolojik bir sorun veya şizofreni gibi psikotik bozukluk olmadığı bilinir. bunun depresyon, panik bozukluk veya anksiyete bozukluğu gibi kişilerde yaşanan ruhsal bir sorun olduğu düşünülmüştür.

obsesyon

alpha wolf
bir şeye hastalık derecesinde olan düşkünlüklerin tümüne verilmiş bir addır. bu bir faaliyet olabilir, kuşku olabilir, dinî olabilir, kültürel olabilir, nesnel olabilir (eşya bakımından), sayısal veya sözel olabilir, bir şeyle temas etmeye yönelik olabilir, simetri üzerine olabilir, takıntı içeren duygu ve düşünceler olabilir, seksüel olabilir, agresyona karşı olabilir, kontrolcülük üzerine olabilir, temizlik üzerine olabilir, kişisel bakım üzerine olabilir, herhangi bir obje tam istenilen şekilde durmuyor diye onu düzeltmek üzerine olabilir vesaire vesaire. daha birçok şeyi kapsar obsesyon.

uza duyum

alpha wolf
birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, telepati.

uza duyum veya telepati yeteneğine, özelliğine sahip olan ise elm sokağı'nın matrak ama içten içe kötü ve pedofil olan seri katili freddy krueger'dır.

linç korkusu

alpha wolf
insanı bunalıma, paralizeye hattâ ölüme kadar götürebilen korkudur. bir kesim ajite edilip manipüle edilince bir insanın üzerine, artık o insanın ne çeşit duygular ve düşünceler yaşayacağı, ne gibi fizyolojik değişimler yaşayacağı, organlarının nasıl işleyeceği, işlevselliğinin ne düzeyde olacağı psikoloji, tıp, nöroloji ve fizyoloji kapsamında tanımlanıp değerlendirebilir ancak.

cüneyt arkın'ın unutulmayanlar adlı filminde "linç korkusu"na ziyadesiyle yer verilmiştir. her ne kadar film türkiye şartlarına göre, teması nedeniyle absürt ve eksantrik sayılabilecek ölçüde olsa da yine de filmi izlenebilir kılan sebeplerden biri de diğer usta yeşilçam aktörleridir.

manik depresif

alpha wolf
iki uçlu duygu durum bozukluğuna verilen ad olup iki farklı dönemden oluşan ruhsal bir bozukluktur. mani döneminde insan daha mutlu ve iyimserken, depresyon döneminde karamsarlığa bağlıyor direkt.

ruhbilim

alpha wolf
psikoloji olarak da bilinen bir bilim dalıdır. kişide duyum, düşünme, davranış ve coşku gibi zihinsel olguları ve bunlar ile birlikte yasalarını da konu alan bilim. buradaki "ruh" olgusunun da metafizikte ve dinlerde yer alan "ruh" olgusu ile bir alâkası yoktur.

mandela etkisi

alpha wolf
adını nelson mandela'nın ölümünden alan ve kaynağı orası olan bir etkidir.

örneklerini direkt kopyala yapıştır olarak sıralayalım, basmakalıp örnekler olacak ama âdettendir tabii:

1. Mandela etkisi hayatımıza yeni giren bir kavram. Kabaca geçmişte yaşanan bir olayı, durumu ya da gördüğünüz bir imajı, duyduğunuz bir sesi, yani aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyi yanlış hatırlamak diyebiliriz buna. "Bunda ne var canım, herkes bir şeyleri yanlış hatırlayabilir." diyebilirsiniz. Burada asıl ilginç olan benzer şeyleri pek çok insanın benzer şekilde hatalı hatırlıyor olması. Bu kavrama Mandela Etkisi deniliyor olmasının sebebi ise; pek çok kişinin 2013 yılında hayatını kaybeden Nelson Mandela'nın aslında çok evvelden hapiste öldüğünü zannettiğinin fark edilmesiyle başlamış olması. Oysa Mandela 1990 yılında hapisten çıkmış, hatta 90'ların sonunda devlet başkanlığı yapmıştı ve çok uzun yıllardır hayatını bir suçlu olarak değil de saygın bir insan olarak devam ettiriyordu.

2. Mickey Mouse'un pantolon askısı vardı di mi? Çoğu insan bundan oldukça emin ve bu sevimli fareyi askıyla hatırlıyor ama aslında Mickey Mouse'un bir askısı yok.

3. La vache qui rit marka peynirin amblemindeki ineğin burnundan hızma var mıydı peki? Hayır yok!

4. Hugo programında hiçbir zaman o malum küfür olayı olmadı.

5. Casablanca filmiyle özdeşleşen ve hatta neredeyse filmin önüne geçmiş olan "Play it again Sam" diye bir replik aslında filmde yok.

6. Star Wars'ta “Luke, I'm your father” diye bir replik yok, o sahnede aslında “No, I'm your father” deniyor.

7. Meşhur diziyi Sex in the City diye hatırlayan çok ama gerçeği Sex and the City.

8. Quenn'in efsane şarkısı “We are the Champions” “... of the world” diye bitmez. Şarkının orijinal sözlerinde bu cümle yok.

9. Pikaçu'nun kuyruğunun ucunda siyah bir kısım vardı değil mi? Hayır o da yok.

10. Ülkemizde Meraklı Maymun ismiyle yayınlanan Curious George isimli çizgi filmdeki maymunun, insanlar tam tersini hatırlıyor olsa da aslında bir kuyruğu bulunmuyor.

11. Kit Kat çikolatalarının logosunda iki kelime arasında bir çizgi varmış gibi hatırlıyorsak da aslında çizgi falan yok.

12. Volkswagen'in logosunda iki V arasında bir çizgi var. Pek çok insan ise logoyu ilk fotoğraftaki gibi bitişik hatırlıyor.

anksiyete bozukluğu

alpha wolf
psikolojide kaygı bozukluğuna verilen bilimsel ad. aslında bir çeşit sinyal olup doğal ve gerekli olan kaygı duygusu hissedilmeye başlandığında nefes alışverişleri ve kalp atışı doludizgin bir hâle gelerek kaslara daha fazla oksijen gitmesini sağlar. bu durumdan dolayı da vücut, tehlikeli durumlara kendini hazırlamış olmaktadır. tehlikeli durumların farkına varmak gerektiğinde de organizma, bu dürtüyle beraber tetikte beklemektedir.

sinestezi

harfendaz
daha sık karşılaşılan renk - tat ilişkisinin yanı sıra işitsel olarak da hissedilebilen algılar karmaşası.
renkleri duyabilmek; harfleri, kelimeleri ve hatta müziği tatmak, renk olarak algılamak vs...

kulağa ip yumağı gibi karmakarışık ve anlamsız gelse de değişik öğrenme metodları ile sağladığı kolaylıklar bende heyecan uyandırdı. bir kez olsun lsd'ye varım.

aha bu video;

aha bu da bkz;
(bkz:da vinci learning)

white noise

slendergray
ingilizce "beyaz gürültü" anlamına gelen bir sözcük grubu. odaklandığınız işin arka planında kalarak size rahatsızlık vermeyen sesler bütünü. siz bir kafede oturmuş maillerinizi okurken çalan müziğin ya da insan seslerinin sizleri rahatsız etmemesi vb. gibi sesler.