kardiyopulmoner resusitasyon

nightingale
Respirutuar arrest veya kardiyak arrest sonrasında kalbi ve akciğeri tekrar canlandırma işlemidir. Halk dilinde kalp masajı olarak bilinir. 30 bası 2 nefes şeklinde uygulanır. Sternumun orta hizzasına uygulanır. Ritmik sayma şeklinde uygulanmalıdır. Çok hızlı yapıldığı takdirde kalbi ventiküler fibrinasyon'a sevk eder. Hemen ardından defibrile edilmesi gerekir.