karakol

kama tarkan kağan
Türkçe *kara- fiili kaydedilmemiştir. Ancak Eski Türkçe karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri, aynı kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. Karakol kelimesinin bir diğer hali karağul da ki -ağul eki Moğolcadır yüksek ihtimal de Türkçe de zamanla karağul kelimesi karakol halini almıştır.