italikler

kama tarkan kağan
1. Karayolundan gelenler:

Avrupa'dan İtalya'ya karayolundan ilk gelen İtalikler oldu. Önce Po Ovası'nda görülen İtalikler, daha sonra Orta İtalya'da Irmağa doğru yayıldılar. İtaliklerden sonra gelen Venetler, Po Ovası'nm kuzeydoğusuna, Ligürler ise Po Ovası'mn batısı ile Cenova Körfezi kıyılarına yerleştiler. M.Ö. 500 yıllarına doğru. Galya'da (Fransa) oturan Goluvalılar' dan bazıları da Alpleri aşarak Yukarı İtalya'ya geldiler ve Po Ovası'na yerleştiler.2. Denizyolundan gelenler:

İtalya'ya denizyolundan ilk gelenler, Sardinya ve Sicilya üzerinden M.Ö. 3.binde gelen Faliskler ve Lâtinler, İtalya'nın batı ve güney kıyılarına yerleştiler. Daha sonra gelen Etrüskler oldu. Etrüsklerin, Batı Anadolu'dan denizyolu ile İtalya'nın batı kıyılarına göç etmiş oldukları kabul edilmektedir. İlliryalılar, Adriyatik Denizi'ni aşarak İtalya'nın doğu kıyılarına geldiler. Kuzey Afrika'da Kartaca kolonisini kuran Fenikeliler, Sicilya ve Sardinya adalarında ticaret kolonileri kurdular. Yunanlılar, Güney İtalya'ya ve Sicilya'nın doğu kıyılarına yerleştiler.
-->