huri

kama tarkan kağan
aklıma bununla ilgili bir fıkra geldi

ikisi dindar biri alkolik ahlaksızın teki olan 3 erkek kardeş arabayla giderkene kaza yapıp ölürler. öte tarafta sorgu meleklerinin karşısına çıkarlar. dindarlardan birinin geçmiş günahlarının yazılı olduğu kitaba bakan melek "tamam sen 10 huriyle beraber cennete" der. diğerine bakar, "sen de 20 huriyle cennete" der. sıra bizim köftehor alkoliğe gelir. kitaba suratını ekşiterek bakan melek "hiçbir günahtan da eksik kalmamışsın maşallah, sen dooooğru cehenneme. var mı son bir söyleyeceğin?" der. bizimki "yok, sadece bi 70'lik verin bana da bari" der. sinirlenen melek "höyt bu ne arsızlık! sen cehennemi meyhane mi sandın" deyince bizimkisi "e sen cenneti kerhaneye çevirmedin mi az önce ona 10 huri buna 20 huri, ne var bunda" der.

İşte huri meselesi de böyle bir şey Ömer Hayyam'ın da dediği gibi

Cennet'de şarap var diyorsun,cennet-i ala meyhane mi
Cennet'de huri var diyorsun, cennet-i ala kerhane mi

Kur'an-ı Kerim'de cennette cinsellik olacağına dair bir şey yoktur bunlar hadis kaynaklı o yüzden inanmayın.

Entry hakkında yorumlar

bu başlıktaki tüm girileri gör