hun gülü

kama tarkan kağan
Halıcılık tarihinin bilinen en eski halısı olan Pazırık Halısın'da kullanılan Hun Gülü -Türkmen Gülü motifi çeşitli zamanlarda Buhara Gülü, Neben Gülü, Salur Gülü isminde çeşitli formlar almış, Selçuklu ve Anadolu beyliklerinde "sekizgen" gül motifine dönüşmüştür. Günümüzde çapraz çiçek motifi adıyla anılan bu motif Anadolu'da çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.