hücre tropizmi

namütenahi
virüsün bir hücreyi veyahut dokuyu enfekte etme ve enfekte ettiği bölümde çoğalma eğilimine verilen isimdir.

virüs reseptörleri ile hücresel reseptör bölgelerinin etkileşiminin yanı sıra viral replikasyon için gereken (enzimler ve substratlar başta olmak üzere ) maddelerinin hücre tarafından sağlanması durumuyla da ilişkilendirilir.