horatio greenough

namütenahi
1805-1852 tarihleri arasında yaşamış, klasik amerikan sanatının ilk heykeltıraşı kabul edilen daha çok başkan washington için yaptığı muazzam george washington heykeli ile bilinen heykeltıraş ve ressam.

anlayışı neoklasik anlayıştır, eserlerinin hiçbirinde bu anlayışın dışına çıkmamıştır.

sadece yaptığı o ünlü heykel esnasında; zeus heykelinden esinlenerek yaptığı bilinmektedir.