hcg

namütenahi
açılımı human chorionic gonadotropin olan,normal seyreden gebeliklerde plasenta tarafından sentezlenen glikoprotein yapıda oldukça önemli olan hormondur.

önemini kötü huylu diye diye tabir edilen malign cinsi tümörlerin teşhisi ya da bunların tedavi sürecindeki seyrini belirlemedeki kullanımı ile anlatabiliriz. birbirinden tamamen farklı iki çeşidi bulunur. bunlar;

- alfa
-beta hcg; beta'da kendi içerisinde iki kısma ayrılır.

- intact
-free beta hcg

bu ikisi oldukça önem arz eder. bu ikisinin toplandığı değer olan total beta hcg tümör marker'ı olarak kullanılır.

her zaman 5 ml. üzerinden değerlendirilir. bunun üzerinde ise başta; ektopik (dış gebelik), mol gebelik, normal gebelik gibi durumlar olduğu değerlendirilir.

beta hcg; dış gebelikte tek başına bir ölçüt değildir, ultrasonun da boş çıkması durumunda dış gebelikten söz edilebilir.

bunlar dışında preeklamsi ve bazı hcg tümörlerinin belirlenmesinde yüksek olduğuna dikkat edilmelidir.

düşük olduğu durumlar ise; spontan abortus ve edward sendromu gibi durumlardır.